Hlavní informace

Konference pro ředitele SŠ

Vzdělávání pro 21. století – technologie a nové trendy ve výuceilustrační obrázky 3

PEARSON EDUCATION a BOHEMIAN VENTURES Vás zvou na konferenci pro ředitele SŠ na téma Vzdělávání pro 21. století – technologie a nové trendy ve výuce, která se koná 18. 3. 2014 v Praze, 9:15 – 16:00, Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9.

V čem spočívá vzdělávání pro 21. století?
Jak zapojit technologie do výuky?
Jaké jsou moderní trendy ve výuce?

Přednášet budou PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (KITTV PedF UK Praha), RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. (SCIO), Mgr. Martina Grátová (Bohemian Ventures) a další.

Konferenční poplatek 500 Kč. Platba na místě.

Registrujte se do 17. 3. 2014 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Kontaktní osoba Michaela Růňová, telefon: +420 602 129 852

PROGRAM KONFERENCE:

9:15                 Registrace
9:45                 Zahájení konference
10:00 – 10:40    PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (KITTV PedF UK Praha)
                        Digitální technologie v moderním vzdělávání učitelů
10:40 – 10:55    Coffee break
10:55 – 11:45    Mgr. Martina Grátová (Bohemian Ventures)
                        Dovednosti 21. století ve výuce angličtiny
11:45 - 12:00     Mgr. Sylva Bessisso (Střední škola automobilní a informatiky, Praha- Hostivař)
                        Angličtina s využitím technologií v praxi
12:00 – 13:00    Oběd
13:00 – 14:00    Ing. Bc. Miroslav Staněk, Ph.D. (Středisko moderního vzdělávání s.r.o.)
                        Koncepční cesta ke škole budoucnosti
14:00 – 14:30    RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. (Scio)
                        Trendy ve vzdělávání
14:30 – 14:45    Jana Codlová a Michaela Stoilová (Scio)
                        Současné metody v testování, adaptivní testy a formativní hodnocení
14:45 - 15:00     Coffee break
15:00 – 16:00    Mgr. Radek Maca, Mirek Dvořák, Mgr. Petr Naske (GYNOME, WKCR, JSI)
                        Střípky z jednoty školských informatiků - Počítač ve škole, online aplikace 
                        Magistr
15:45 - 16:00     Mgr. Pavlína Hublová (RVP.cz)
                        Školní ICT plán a prezentace školy na Metodickém portálu RVP.cz
16:00                Závěrečné slovo a diskuze

PŘEDNÁŠEJÍCÍ A ANOTACE PŘEDNÁŠEK:

Ondřej NeumajerPhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (KITTV PedF UK Praha)
Digitální technologie v moderním vzdělávání učitelů
Digitální technologie pozměňují způsoby a podoby vzdělávání žáků, zásadně mění a ovlivňují prostředí kolem nás. Budoucnost vzdělávání je již zde, jen si to dostatečně neuvědomujeme. Změna role učitele a stále postupující přenášení vzdělávání do digitálního světa vyžaduje i změnu v přípravě učitelů. Nové způsoby a možnosti vzdělávání učitelů jsou nám všem k dispozici, jen o nich vědět, nebát se a využívat je. Podíváme se na přehled nejzajímavějších trendů a možností, které zásadně mění přípravu učitelů a další vzdělávání pedagogických pracovníků.


Mgr. Martina Grátová (Bohemian Ventures)

Dovednosti 21. století ve výuce angličtiny
Vzdělávání je v dnešní době odlišné než to, na které jsme byli zvyklí z našich školních let. Jiný způsob života a rychlý vývoj v technologiích s sebou přináší i jiné myšlenkové postupy a styly učení. Jaký by měl dnešní učitel být a jak by měla škola ve 21. století vypadat, aby poskytla žakům kvalitní vzdělávání a uspokojila tak nejen jejich potřeby, ale i nároky jejich rodičů? Společně se podíváme na přehled dovedností pro 21. století, které by měli být součástí výuky a přípravy pro úspěch na trhu práce. Blíže se zastavíme u komunikace a aktivního využívání technologií. Prakticky se podíváme na využití těchto dovedností ve výuce anglického jazyka a na formy výuky, které mohou vést ke zvýšení technické gramotnosti našich studentů i učitelů. Společnost Bohemian Ventures dlouhodobě nabízí učitelům angličtiny nejen podporu při výběru vhodných učebních materiálů, ale také metodické semináře a praktická školení v oblasti užití technologií.


Mgr. Sylva Bessisso (Střední škola automobilní a informatiky, Praha-Hostivař)

Angličtina s využitím technologií v praxi
Krátký vstup s poznatky z praxe. Jak se učí angličtina s využitím technologií? Jakou zkušenost má škola se zavedením Choices a MyEnglishLab do výuky. Dovíme se, co přináší využití technologií ve výuce, jak se mění způsob výuky a motivace studentů. Součástí bude také ukázka projektu studentů navazující na výukový materiál.

Miroslav StaněkIng. Bc. Miroslav Staněk, Ph.D. (Středisko moderního vzdělávání s.r.o.)
Koncepční cesta ke škole budoucnosti
V rámci této přednášky se dozvíte, jaké jsou cíle, milníky a křižovatky na cestě implementace nových informačních technologií do života české školy.

 

ŠtefflRNDr. Ondřej Šteffl, CSc. (Scio)
Trendy ve vzdělávání
Vzdělávání není jen škola. Ale když se začne mluvit o vzdělávání, všichni rychle skončí u školy. Proč to tak je a jak můžeme pomoci vzdělávání, které neprobíhá ve škole?

 


Jana Codlová a Michaela Stoilová (Scio)

Současné metody v testování, adaptivní testy a formativní hodnocení
Jak rozvíjet dovednosti, které pomáhají obstát v současném světě, zároveň podpořit koncept informační gramotnosti a doplnit spektrum existujících testů něčím, co dosud chybí?

Mgr. Radek Maca, Mgr. Pavlína Hublová, Mgr. Petr Naske (Jednota školských informatiků)
Střípky z jednoty školských informatiků - Počítač ve škole, online aplikace Magistr, metodický portál RVP

Jednota školských informatiků (JSI) od roku 2002 sdružuje ICT metodiky, správce sítě a učitele informatiky ze všech typů škol. V bloku partnerů tohoto spolku uslyšíte informace, které by rozhodně v ředitelně k tématu využívání technologií ve vzdělávání neměly chybět. Radek Maca Vám představí Počítač ve škole – celostátní konferenci o praktických příkladech využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Seznámíte se s tematickým zaměřením letošní konference a důvody, proč na akci i letos dorazit. Mirek Dvořák Vám představí modul Pracovní situace z oblasti ICT ve škole online aplikace Magistr, kde se nacházejí informativní články k tématům, které z oblasti ICT školy obvykle řeší. Pavlína Hublová Vám představí vybrané moduly Metodického portálu RVP.CZ. Úvodní slovo přednese a diskusi v tomto bloku bude moderovat Petr Naske, předseda spolku JSI.

Mgr. Pavlína Hublová - vedoucí Referátu Metodického portálu (v rámci bloku Střípky z jednoty školských informatiků)
Prezentace školy a bezpečné prostředí pro spolupráci učitelů na Metodickém portálu RVP.CZ
Představíme si podrobně modul Digifolio, který umožňuje prezentaci školy a akcí směrem k pedagogické veřejnosti, ale je možné jej využívat také jako bezpečné prostředí pro komunikaci v rámci školy, popř. pozvaných partnerů. Současně si ukážeme další možnosti využití modulu - tvorbu osobního e-portfolia nebo možnost sdílení souborů.
V závěru vystoupení si prohlédneme některé stránky modulu Wiki a představíme si jeho funkce pro využití při přípravě třídních či školních projektů.

Mgr. Radek Maca (v rámci bloku Střípky z jednoty školských informatiků)
Počítač ve škole - celostátní konference o praktických příkladech využívání digitálních technologií ve vzdělávání
Před jedenácti lety začalo Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě organizovat celostátní konferenci ředitelů škol, ICT koordinátorů a učitelů všech aprobací, kteří se snaží prostřednictvím digitálních technologií usnadnit a zefektivnit svým žákům učení. V příspěvku se dozvíte, jaké je tematické zaměření konference a proč byste na ní rozhodně neměli chybět.

 

POZVÁNKA KONFERENCE KE STAŽENÍ

PROGRAM KONFERENCE KE STAŽENÍ

obrazek partners

logoSCIOlogo-SMOV-modre02 mlogo jsi newlogoRVP4

Další informace

Nepřehlédněte

×

Náš web zlepšujme pomocí cookies. Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Více informací