Hlavní informace

Intelligent Business

Koupit na e-shopu

INTELLIGENTBUSINESS

5 úrovní | CEF A1 - C2 |

Inteligent Business je moderní učebnice obchodní angličtiny, která představuje nový směr ve výuce – propojení výuky angličtiny s výukou obchodních znalostí a dovedností. Kombinace Learn Business a Do Business s články z prestižního časopisu The Economist.
 • Věková úroveň: pomaturitní studium,dospělí
 • Úrovně: Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced
 • Počet hodin: 90 - 120 vyučovacích hodin

 

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků 

intelligent business banner

Výhody Inteligent Business:

 • Současný trénink angličtiny, obchodních dovedností a odborné terminologie

 • Ideální pro studenty obchodních směrů

 • Kombinace Learn Business a Do Business

 • Autentické články z prestižního časopisu The Economist

 • Obchodní termíny a odborná problematika jsou v angličtině srozumitelně a komplexně vysvětlené + slovníček na konci učebnice

 • Sekce Dilemma and Decision na konci každé lekce učí studenty vyhodnocovat a řešit reálné problémy

 • Speciální Pocket Style Guide pro správné psaní obchodní korespondence a reportů

 • Culture at Work seznamuje studenty s mezinárodním obchodním prostředím

 • Průběžná příprava na zkoušky BEC v pracovním sešitě

 • Unikátní Skills Book + CD ROM se zaměřením na trénink obchodních dovedností

 • Skills Book lze používat samostatně v kratších intenzívních kurzech nebo do běžné výuky jako tréninkový doplněk k sadě učebnice a pracovního sešitu- připravené 90-i a 120-i výukové minutové bloky

 • Teacher´s Book s kopírovatelnými materiály

 • Video Resource Book – s podporou cvičení

 • CD-ROM obsahuje dostatek interaktivních cvičení, video ukázky a audio nahrávky

 • Celý kurz je zaměřen na praktické cvičení a klíčový jazyk nutný nejen pro běžnou obchodní komunikaci, ale i pro vyjednávání, uzavírání obchodů, řešení konfliktů a ústní projev

 

Obecné pozitivní rysy:

 • aktuální a reálné články, témata, slovní zásoba, případové studie z obchodu, ekonomie, financí, marketingu, managementu a bankovnictví.

 • Přepisy nahrávek k Audio CD součástí učebnice

 • Zajímavé texty, moderní obsah, podpora komponentů

 • Přehled gramatických jevů na konci učebnice

 • Dostatek praktického procvičování všech dovedností

 • Jasné a dosažitelné cíle výuky v přehledné struktuře

 • Nácvik a opakování v různých typech cvičení

 • Ukázkové stránky učebnice na webových stránkách

O Intelligent Business:

Komponenty:

•    Course Book + CD Rom Pack
•    Class Audio CD
•    DVD
•    Skills Book + CD-ROM 
•    Video Resource Book
•    Teacher´s Book + Test Master CD Rom
•    Work Book s Audio CD