Hlavní informace

Lifestyle

Koupit na e-shopu

LIFESTYLE

4 úrovně | CEF A1 - C1 |

Nová řada pro dospělé, kteří potřebují zvládnout angličtinu pro práci, cestování a denní komunikaci. Lifestyle skvěle splňuje požadavky na tzv. soft business učebnice pro výuku v kurzech pro pracovníky ve státní i soukromé sféře, pro nižší a střední management a studenty.
 • Věková úroveň: pomaturitní studium,dospělí
 • Úrovně: Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate
 • Počet hodin: 90 - 120 vyučovacích hodin

 

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků 

Lifestyle banner

 

Výhody Lifestyle:

 • Kurz vytvořený pro potřeby lidí k osvojení si jazyka pro pracovní účely, cestování a komunikaci

 • Funkční jazyk prezentovaný na mezikulturním kontextu

 • Podpora materiálu pro studenty vytvářet úspěšné obchodní a sociální vztahy

 • Solidní učivo gramatiky, slovní zásoby, podpora poslechů a mluvení

 • Přímočarý a srozumitelný kurz s jasným i výukovými cíli

 • Review Units – pravidelné shrnující lekce k opakování po každé 4. lekci

 • Moderní, nepřehlcený kurz

 • Dvoustrany A,B,C,D jako podklad pro vyučovací jednotku

 • Active teach –učebnice v digitální podobě s interaktivními aktivitami, pracovními listy spoustou gramatických a lexikálních cvičení a další podporou pro učitele

 • Information File – doplňující podklady pro cvičení v učebnici

 • Přepisy audio nahrávek součástí SB

 • Přepisy audio nahrávek k WB uvnitř pracovního sešitu

 • Souhrn gramatických jevů v Grammar reference sekci s příklady

 • Množství kopírovatelných aktivit s poznámkami součástí TB  

 

Obecné pozitivní rysy:

 • aktuální a reálné články, témata, slovní zásoba, případové konverzace z pracovního prostředí /např.:obchodu, marketingu, managementu /

 • Přepisy nahrávek k Audio CD součástí učebnice

 • Audio CD a přepisy nahrávek součásti pracovního sešitu

 • Zajímavé texty, moderní obsah, podpora komponentů

 • Dostatek praktického procvičování všech dovedností

 • Možnost procvičování pomocí kopírovatelných aktivit v TB

 • Nácvik a opakování v různých typech cvičení

 • Jasné a dosažitelné cíle výuky v přehledné struktuře

 • Ukázkové stránky učebnice, obsahy a ukázky audio nahrávek na webových stránkách

Komponenty:

•    Active Teach
•    Course Book + CD Rom Pack
•    Class Audio CD
•    Teacher´s Book + Test Master CD Rom
•    Work Book a Workbook CD Pack

Ukázka Active Teach