Články

Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je Bohemian Ventures, spol. s r.o., se sídlem Dělnická 22, 170 00 Praha 7, IČ: 00676241, DIČ: CZ00676241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 225 (dále jen “pořadatel”).

Soutěž probíhá v období od 1.11. 2017 do 19.12. 2017 (7 soutěžních týdnů). Soutěžní týden je vždy od pondělí do neděle od půlnoci od půlnoci (první týden je zkrácený st-ne).

Podmínkou účasti v soutěži je správné zodpovězení soutěžní otázky zveřejněné na FB stránkách www.venturesbooks.cz přes odpovědní formulář, na který bude odkaz z každého postu nebo ze stránky soutěže.

Losování proběhne vždy v pondělí následujícího týdne po týdnu soutěžním. Každý týden bude jeden výherce. 20.12. proběhne losování o 3 hlavní výhry celé soutěže, budou vylosovaní 3 výherci. Bude losováno ze všech soutěžících, kteří se zúčastní minimálně 3 soutěžních týdnů a vždy správně zodpoví soutěžní otázku.

Ceny v soutěži:

  1. Týden - Dárkový balíček Pearson English Readers
  2. Týden - Longman Dictionary Of Contemporary English with Online Access
  3. Týden - Travel with English – stolní hra v angličtině
  4. Týden - The Dinner Ladies – kuchařka v angličtině
  5. Týden - Gone Girl - anglická beletrie
  6. Týden - MyGrammarLab with Key
  7. Týden - Pearson Online Placement Test

Slosování o 3 hlavní výhry proběhne v pondělí 20.12.

Hlavní výhra: Sada 7 knih série Game of Thrones (v angličtině) v dárkovém sběratelském balení. Výhru získají 3 soutěžící.

Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách www.venturesbooks.cz.

Výherci soutěže budou o výhře vyrozuměni e-mailem uvedeným u odpovědi, případně prostřednictvím osobní zprávy na sociální síti Facebook.

Pořadatel si vyhrazuje právo, vyřadit ze soutěže odpovědi, které nebudou odpovídat předmětu a rozsahu soutěžních otázek.

Výhry budou výhercům odeslány do 3 týdnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže, v případě, že v tomto termínu dodá výherce dodací adresu.

Účast v soutěži a výhry není možné vymáhat právní cestou a výhry v soutěži není možné ani alternativně plnit v hotovosti. Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu a ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí pořadatel, ani nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel neručí za nedoručení či prodlení s doručením soutěžních e-mailů.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo vadné doručení výherních zásilek výhercům.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Z účasti v této soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů. Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.

Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z ust. § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adresu sídla organizátora odvolán.

Soutěžící odpovědí na soutěžní otázku a zasláním e-mailu uděluje souhlas pořadateli k zasílání informací o marketingových akcích zahrnující zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 ti let od udělení souhlasu. Tento souhlas může být soutěžícím odvolán písemnou formou zaslanou emailem na adresu pořadatele.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána.

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson