Archiv roku 2014

technologie, testování a nové trendy ve výuce angličtiny

Vzdělávání pro 21. století – technologie, testování a nové trendy ve výuce angličtiny

BOHEMIAN VENTURES a PEARSON ve spolupráci s partnery (SCIO, British Council, Šamonil) uspořádali konferenci pro ředitele ZŠ

V poslední době často slýcháme o tom, jací jsou žáci a studenti jednadvacátého století a jaké dovednosti budou potřebovat, aby obstáli v dnešním, rychle se měnícím globalizovaném světě, jehož přirozenou součástí se staly informační technologie. Jednou z klíčových dovedností se z tohoto pohledu ukazuje být komunikace, a komunikace v cizích jazycích zvlášť. Na této konferenci se mohli ředitelé škol seznámit s novinkami a trendy, které v současnosti určují směr ve výuce angličtiny.  Zaměřili jsme se zejména na otázku, zda a jak nám mohou ve výuce jako takové pomoci moderní technologie.

 

stromPřednášeli:

RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. (SCIO),
Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. (Katedra informačních technologií a technické výchovy UK),
Mgr. Magdaléna Benešová (Bohemian Ventures) a další.

Proč toto téma konference?

V čem spočívá vzdělání pro 21. století? Co motivuje studenty při výuce? Jak se stát moderní školou, která reflektuje vývoj technologií, moderní trendy a nároky kladené na schopnosti žáků? Kam směřují trendy ve výuce angličtiny? Na této konferenci jsme otevřeli téma, které je aktuální.

Co jste se mohli dozvědět?

Bořivoj Brdička (Katedra informačních technologií a technické výchovy UK)
Vyvolá masivní nasazení vzdělávacích technologií disrupci školství?

O změnách, které přináší nasazení technologií ve výukovém procesu, se mluví již dlouho. V minulosti však k žádným převratným revolučním vývojovým skokům nedocházelo. Mnoho učitelů je možná přesvědčeno, že to tak půjde dál a že se jich to netýká. To je ale naprostý omyl, z něhož bych všechny účastníky konference rád vyvedl.

 

Magdaléna Benešová (Bohemian Ventures)
Angličtina pro 21. století

V poslední době často slýcháme o tom, jací jsou žáci a studenti jednadvacátého století a jak je co nejlépe připravit do života. Jaké dovednosti budou potřebovat, aby obstáli v dnešním, rychle se měnícím globalizovaném světě, jehož přirozenou součástí se staly informační technologie? Jednou z klíčových dovedností se z tohoto pohledu ukazuje být komunikace, a komunikace v cizích jazycích zvlášť. Seznámíme se s novinkami a trendy, které v současnosti určují směr ve výuce angličtiny, a zaměříme se zejména na otázku, zda a jak nám mohou učitelům pomoci moderní technologie.

 

Ondřej Šteffl (SCIO)
Co se netestuje, jako by nebylo

USA jsou zemí, která už desetiletí praktikuje silný důraz na testování ve školách. Testuje se už od nejnižších ročníků a řada testů jsou tzv. „high – stakes“, to znamená, že jejich výsledky mají velkou váhu, např. při rozhodování o další vzdělávací kariéře. Tato „testovací“ kultura si však zároveň vypěstovala svou silnou opozici. Velmi lakonicky ji vystihuje ironický vtip, že ve školách testujeme pouze to, co se nám dobře testuje, nikoliv to, co je ve skutečnosti důležité.

Stojíme ve zdánlivě svízelné situaci, kdy na jedné straně jsou vyžadována a posilována testování ve školách (viz česká státní maturita) a na straně druhé roste nedůvěra v to, že výsledky testů jsou skutečně důležité a že jsou skutečně vypovídající, viz například některé výsledky v posledním cyklu PISA. Není to tedy skutečně tak, že hodnotíme často nepodstatné věci, zatímco ty důležité nehodnotíme a proto se jim ani nevěnujeme? A co bychom vlastně měli ve vzdělávání hodnotit, a podle čeho?

 

Jiří Šamonil (Šamonil& Co., s.r.o.)
Interaktivní technologie ve vzdělání

Jak efektivně zapojit moderní technologie do výuky na českých školách? Podívejte se v praxi, jak můžete
při výuce využít interaktivní rameno mimio teach, které zcela nahrazuje interaktivní tabuli. Ukážeme si, jaké výhody pro učitele užití technologií má, co všechno přináší zapojení interaktivních výukových programů společně s technologiemi.

 

Keith Berry (British Council)
KET, PET a FCE pro školy

KET, PET a FCE pro školy byly vytvořeny pro studenty ve věku 11–14 let. Mají stejnou strukturu, typy úkolů i výsledek (certifikát) jako klasické zkoušky KET a PET. Rozdíl i výhoda spočívají v tématech, jež byla vytvořena s konkrétním zaměřením na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku. Spolu s výběrem témat, jež jsou dětem bližší a jež mají užší vztah k jejich životu a prostředí, studenti také jistě ocení fakt, že při ústní zkoušce budou hovořit s kandidátem v podobném věku. Angličtina online se zdroji British Council: naše výukové zdroje pomohou zlepšit angličtinu na všech úrovních, od začátečníků až po pokročilé, a ve specializovaných oblastech. Všechny anglické výukové zdroje jsou zdarma.Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson