Střední škola

5 ÚROVNÍ | CEF A1 - C1

New Opportunities jsou moderní učebnice vydané přímo pro věkovou skupinu středoškoláků a zajišťují komplexní přípravu k úspěšnému složení maturity. Cvičení a úkoly jsou v maturitních formátech a jsou vhodné pro obě části nové maturitní zkoušky. České pracovní sešity v sadě s CD-ROMem pro úrovně Elementary a Pre-Intermediate.

 • Úrovně:
  A1 - C1
 • Věk:
  15- 20 let
 • Počet hodin:
  90-120 hodin/úroveň
 • Počet lekcí:
  8 lekcí
 • Vydavatel:
  ELT Pearson

Komponenty:

•    Student´s Book
•    Powerbook (i varianta s CD ROMem)
•    Teacher´s Book +Test Master CD-ROM
•    Class Audio CD
•    Test Book Pack s audio CD (všechny testy jsou na Test Master CD ROMu)
•    DVD/video Opportunities in UK/US + Activity Book (úroveň Elem.+ Pre-Int.)
•    DVD/video Opportunities Around the World + Activity Book (úroveň Interm. – Upper Int.)
•    New Opportunities DIGITAL - software pro interaktivní tabule

 

Výhody New Opportunities:

 • Language Problem Solving - sekce k maturitnímu procvičování.

 • Moderní témata a živý jazyk podněcují komunikaci

 • Sekce věnovaná správnému psaní - Writing Help

 • Can do statement na začátku každé lekce

 • Communication Workshops - rady pro správné mluvení, psaní

 • Culture/Literature Focus a důraz na mezipředmětové vztahy

 • Review Moduls po každé 2. lekci

 • Exam Zones - sekce pro maturitní přípravu (v pracovním sešitě)

 • Skills Conner v každé lekci systematicky procvičuje některou z dovedností určených k maturitě

 • Focus on Writing - doplňování textů

 • Module Diary - autonomie žáků

 

Podpora pro učitele:

 • Přehledné plány a jasné pokyny na vedení hodin

 • Hotové kopírovatelné testy a materiály na Test Master CD-ROM

 • Dostatek komponentů – audio, DVD, CD-ROM, Reading audio

 • Pro úroveň Elementary a Pre-Intermediate možnost výběru českých nebo anglických pracovních sešitů dle schopností studentů

 • Podpora na www.pearsonlongman.com/newopportunities

 • Rychlá nápověda - informace o klíči, tapescriptech, jak použít CD ROM apod.

 

České materiály:

 • Český pracovní sešit s CD ROMem ( úroveň Elementary a Pre-Intermediate)

 • AJ-ČJ slovníčky pro úroveň Beginner

 • AJ-ČJ slovníčky pro úroveň Elementary – Intermediate v prodeji

 • Časově-tematické plány

 • ŠVP pro SŠ a SOŠ - New Oportunities Elementary - Pre-Intermediate

 • ŠVP pro SŠ a SOŠ - New Opportunities Elementary - Intermediate

 • ŠVP pro gymnázia - New Opportunities Pre-Intermediate - Upper Intermediate

 

Jak New Opportunities spolehlivě připraví na maturitu?

Zkouškové strategie a dovednosti

 • Student´s Book - Reading Strategies, Listening Strategies, Speaking Strategies, Writing Strategies - naučí studenty vypořádat se s úkoly zaměřenými na jednotlivé jazykové dovednosti; Skills Corner v každém modulu s maturitními typy cvičení - true/false, multiple choice, matching, photo description, roleplay, short/long texts ; Review v maturitním formátu po každém druhém modulu

 • Language Powerbook - Exam Zone - praktický nácvik všech typů maturitních cvičení včetně užitečných typů a rad pro úspěšné složení maturity; CD-ROM - řešení pro mladou generaci, která upřednostňuje počítač před knihou

Poslech

 • Student´s Book - v každém modulu jsou speciální cvičení na Listening - v rámci sekcí Skills Focus a Communications Workshops

 • Language Powerbook - cvičení na Listening využívají nahrávek z již probraných lekcí ve SB, ale úkoly jsou odlišné. Objevují se v Skills Corner a v Exam Zone, kde v rámečku TIP naleznete deailně vysvětlené strategie pro různé typy cvičení.

Čtení

 • Student´s Book - dostatek materiálů na čtení včetně cvičení zaměřených speciálně na Reading a Reading Strategies v sekci Skills Focus. Delší texty s úkoly i v sekcích Grammar Focus, Culture Focus a Literature Focus. Kromě nácviku Reading skills slouží texty i jako prezentace gramatiky a také témat a reálií pro ústní část maturity.

 • Language Powerbook - cvičení na Reading v sekci Skills Corner a v Exam Zone, včetně detailního popisu strategií v rámečku TIP.

Jazyková kompetence

 • Student´s Book - Gramatika - Grammar Focus v každém modulu - studenti si sami odvodí pravidla a vyplní tabulku, kontrola podle Grammar Survey vzadu v učebnici. Prezentace gramatického jevu v kontextu a následné důkladné procvičení; Slovní zásoba - přehled klíčových slovíček k testům i cvičením plus samostatná prezentace látky zaměřené na Vocabulary s následným důkladným procvičením.

 • Language Powerbook - dostatek cvičení na gramtiku a slovní zásobu včetně cvičení na obměnu vět a slovotvorbu, a to jak v jednotlivých lekcích, jak v oddílu Exam Zone. Word Bank s klíčovými slovíčky k tématům a modulům.

Písemná práce

 • Student´s Book - Writing je nedílnou součástí sekce Communication Workshops, tuto dovednost rozvíjí postupně, v souladu s jazykovými funkcemi. Sekce Writing Help seznamuje s různými typy písemností včetně užitečných frází a vzorových textů.

 • Language Powerbook- cvičení Focus on writing v jednotlivých modulech a Writing včetně strategií (TIP) v Exam Zone - obsahuje krátké i dlouhé zadání.

Ústní zkouška

 • Student´s Book - velké množství textů s reáliemi i obecnými tématy, cílené rozvíjení Speaking Skills v sekci Communication Workshops, role plays pro práci ve dvojicích.

Výhody pro školy

Učitelské sady zdarma

Při nákupu učebnic angličtiny můžete získat zdarma sadu pro učitele nebo další doplňkové... Více »

Věrnostní program

Nakupujete učebnice pro školu nebo hromadně pro Vaše studenty?  Neváhejte, zaregistrujte se a... Více »

Pro zobrazení obsahu musíte být přihlášen/a a zároveň být registrován/a jako "učitel".

Chci se přihlásit/registrovat

Výhody pro školy

Učitelské sady zdarma

Při nákupu učebnic angličtiny můžete získat zdarma sadu pro učitele nebo další doplňkové... Více »

Věrnostní program

Nakupujete učebnice pro školu nebo hromadně pro Vaše studenty?  Neváhejte, zaregistrujte se a... Více »

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson