Hlavní informace

Progress Test

Koupit na e-shopu

progress pic

Progress je první online, plně automatizovaný testový balíček, který umožňuje přesné měření pokroku studentů ve všech jazykových dovednostech

 

 

Učitelská stránka  Studentská stránka
strona dla nauczyciela 300px strona dla ucznia 300px

 

gse progress scale 650px

 

Každá úroveň testu Progress obsahuje tři cca 50 minutové testy, které student vypracovává na začátku, uprostřed a na konci akademického kurzu. První otázka přizpůsobí každý další úkol úrovni studenta, což dělá z Progressu plně personalizovaný produkt.

Testy jsou předem připravené a plně automatizované, Progress tedy poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, která může ovlivnit každodenní učení. 

Progress nabízí možnost porovnávat dosažené skóre v průběhu celého akademického kurzu, a tím zvyšuje motivaci studentů a ovlivňuje učení. Dosažené skóre z každé jednotlivé dovednosti ukazuje silné a slabé stránky každého studenta a pomáhá tak plánovat další studium. 

Více informací o produktu