Hlavní informace

Fun for

Koupit na e-shopu

Fun for Movers cover

3 úrovně | CEF A1 - A2

Čtvrté vydání sady učebnic pro mladé žáky, která je připravuje ke zvládnutí zkoušek. Učebnice jsou aktualizované tak, aby korespondovaly s nově revidovanými zkouškami Cambridge English: Young Learners (YLE) – Starters, Movers a a Flyers z roku 2018. Přinášejí jasnou a interaktivní přípravu ke zkouškám a jejich obsah je vyvážen mezi zábavnými aktivitami a cvičeními. Ty jsou navrženy tak, aby se v nich odrážela témata, která žákům na této úrovni dělají pravděpodobně největší problémy.

 • Věková úroveň:  8 - 13 let
 • Počet hodin: 80 - 100 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 50 lekcí

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků

fun-for- banner

Čtvrté vydání sady učebnic pro mladé žáky, která je připravuje ke zvládnutí zkoušek Cambridge. Učebnice jsou aktualizované tak, aby korespondovaly s nově revidovanými zkouškami Cambridge English: Young Learners (YLE) – Starters, Movers a a Flyers z roku 2018.

Učebnice přinášejí jasnou a interaktivní přípravu ke zkouškám a jejich obsah je vyvážen mezi zábavnými aktivitami a cvičeními. Ty jsou navrženy tak, aby se v nich odrážela témata, která žákům na této úrovni dělají pravděpodobně největší problémy. Každá lekce je koncipována pro 75 – 90 min. výuky. K dispozici jsou online zdroje plné zábavných her a aktivit, které učebnici doplňují a nabízí další možnosti procvičování. Žáci mají možnost využít i Home Fun Booklet, díky kterému si mohou jazyk procvičovat i z domova a zapojit své rodiče.

funfor2017

 

Klíčové vlastnosti

 • Aktualizované vydání pro revidované zkoušky Cambridge English: Young Learners z roku 2018.
 • Zábavné lekce plné barevných ilustrací a motivujících cvičení
 • 50 lekcí – každá lekce 1 dvojstrana
 • Home Fun Booklet, který zajišťuje žákům možnost procvičování jazyka i mimo výuku a nabízí možnost zapojení rodičů.
 • Učebnici je možné využít i při výuce obecné angličtiny, kde ne všichni žáci budou skládat zkoušku Cambridge English: Young Learners.
 • Online přístup k procvičování gramatiky a slovní zásoby i mimo vyučovací hodinu. (Součástí učebnice je přístupový kód).
 • Doplňková aplikace Word Fun World (Android / Apple), která slouží k procvičování i mimo vyučovací lekce.
 • Teacher’s Book obsahuje photocopiable materiály a praktické testy.

 

 

Komponenty

 • Student’s Book with Home Fun Booklet and online activities
 • Home Fun Booklet
 • Teacher’s Book with downloadable audio
 • Class Audio CD
 • Presentation Plus Software

 

Věková úro

Učebnice Complete for schools jsou oficiální přípravou pro zkoušky Cambridge English (Key for
Schools, Preliminary for Schools a First for Schools). Kombinují zaběhlé učební praktiky s aktuálními
tématy, která jsou zaměřena vždy na konkrétní věkovou skupinu a daný typ zkoušky. Kurz podrobně
pokrývá všechny části zkoušky, poskytuje přípravu, nácvik, informace a rady, aby byli studenti na
zkoušku plně připraveni. Podle Cambridge Learner Corpus (rozsáhlá databáze testů zkoušek
Cambridge přímo od studentů, kteří se zkoušek účastnili) jsou učebnice Complete for schools
nejucelenější přípravou ke zkouškám na trhu.