Hlavní informace

Gold Series

Koupit na e-shopu

Gold New Edition cover

4 úrovně | CEF B1 - C1 |

Gold je velmi oblíbená učebnice pro přípravu na zkoušky Cambridge English zábavnou a komunikativní formou. Svou odlehčenou grafikou připomíná seriózní magazín, zároveň však nabízí důkladnou zkouškovou přípravu včetně celé řady doporučení a rad pro každý typ zkouškové úlohy. Učebnice přináší náměty stimulující diskuzi studentů, klade důraz na slovní zásobu a rozvíjí psaný projev. Učebnice v úrovních First a Advanced byla revidována a plně odpovídá specifikaci zkoušek roku 2015.
  • Věková úroveň: studenti středních škol, dospělí
  • ÚrovněPreliminary, Pre-First, First, Advanced
  • Příprava na zkoušky: PET, FCE,CAE

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků

gold banner1

 

 video-youtube-icon-png-1   Produktová prezentace k učebnici Gold New Series

Zhlédnout

 

Gold je kurz anglického jazyka, který doprovází studenty, jenž se přípravují na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge. Již několikáté aktualizované vydání tohoto kurzu, tak aby odpovídalo současné zkoušce, je zárukou vysoké kvality materiálu a jeho praktického využití při přípravě na zkoušky.

Gold New Edition je výbornou volbou nejen pro studenty, jejichž cílem je získat co nejlepší výsledek při jazykové zkoušce, stejně tak jako pro studenty, kteří hledají důkladný kurz k rozvoji všech jazykových dovedností.

Fajfka 50 % nového obsahu a nový design
Fajfka 12 lekcí místo 14 lekcí
Fajfka Zvýšený důraz na gramatiku
Fajfka Těžší úroveň obtížnosti čtení a poslechu (B2)
Fajfka Progress test každé 3 lekce
Fajfka Nové ukázkové testy

Gold New Edition

 

Gold B2 First New Edition

50 % nového obsahu a nový design Gold New Edition je odpovědí na očekávání učitelů a neustále se měnící potřeby studentů. Úroveň B2 First poskytuje po vzoru předchozích vydání studentům důkladnou přípravu na jazykovou zkoušku Cambridge English:First (FCE). Kurz je zaměřen na ustálené požadavky ke zkouškám pro gramatickou část a slovní zásobu, dále na vyvážený rozvoj všech jazykovýchdovedností a zvládnutí zkouškové strategie.

 

 

 


Podrobné vysvětlení zkouškygold info

Série Gold je zaměřena na přípravu na zkoušky a na rozvoj jazykových dovedností. Poskytuje podporu při přístupu k různým typům úkolů a nabízí užitečné rady ke zkouškám během celého kurzu.

 

 

gold support

Podpora pro učitele

Gold spojuje zajímavá témata a důkladný rozvoj jazykových dovedností zaměřených na zkoušky Cambridge English. Studentům poskytuje podrobné informace jak ke zkouškám přistupovat a jak se na zkoušky učit.

 

gold support

Zapojení studentů

Gold připravuje studenty ke skutečným zkouškám a to zábavnou a komunikativní formou. Opravdu zajímavé texty spolu s množstvím příležitostí k diskusím a možnostem mluvit o skutečných životních zkušenostech, dělají ze Série Gold skvělý učební materiál, díky kterému zapojíte všechny své studenty.

 

Cambridge English: Preliminary (PET) Cambridge English: First (FCE) Cambridge English: Advanced (CAE)
Preliminary  Pre-First/ First Advanced
9781292202372         9781292202310    9781292202273 9781292202198
     

Komponenty:

Gold component new

Pro studenty Pro učitele

Coursebook

Coursebook + MyEnglishLab

Exam Maximiser with or without key

Teacher´s Resource Material (online)

Active Teach

Teacher´s eText