Hlavní informace

Choices

Koupit na e-shopu

9781408242049

4 úrovně | CEF A1 - B1 | MEL DOLOŽKA MŠMT

Novinka pro přípravu na maturitu od zkušeného autorského týmu Harris-Sykorzynska vydaná ve spolupráci s BBC. Autoři oblíbených New Opportunities a Challenges připravili velmi flexibilní a interaktivní učebnice nejen pro přípravu k maturitě. Díky použitým autentickým video materiálům z BBC a jedinečnému přístupu k výuce mají CHOICES ambice stát se novým maturitním bestsellerem.
 • Věková úroveň: 15 - 20 let, studenti středních škol
 • ÚrovněElementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate,
 • Počet hodin: 90 - 120 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 12 lekcí

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků

choices banner

 

Výhody Choices:

 • Kvalitní a moderní materiál

 • Známý a velmi zkušený autorský tým (New Opportunities, Challenges)

 • Vhodné pro přípravu na jazykové zkoušky a obě úrovně maturitní zkoušky

 • Učebnici lze projít za jeden školní rok

 • Velmi flexibilní kurz pro učitele i studenty

 • Zkouškové (tj. i maturitní) úlohy zahrnuté v sylabusu od počátku učebnice

 • Výběr různých úrovní spolu s nahrávkami, audio materiálem, DVD aj.

 • Vhodné pro třídy se smíšenou úrovní znalostí angličtiny, 2 rychlosti nahrávek

 • Klíčový jazyk a gramatika v přehledných sekcích sešitu Language Choice

 • Sekce Grammar Alive pro procvičování gramatiky v reálných komunikativních situacích

 • Propojení slovní zásoby v tzv. „Wordlistu“ k aktivaci nové slovní zásoby s užitečnými odpovídajícími frázemi/ vysvětlení slov v kontextu/

 • Materiál navíc v tzv. Language Trainer

 • Speaking, Writing Workshop sekce k prohloubení dovedností

 • Opakující sekce Language Review

 • Podpora všech dovedností v tzv. Skills Builder  na konci SB

 • Návaznost na jakoukoli učebnici používanou na 2. stupni

Video k učebnici Choices

 

Specifika pro český trh:

 • Aj-ČJ slovníček pro všechny úrovně

 • Procvičování maturitních témat a všech dovedností

 • Ústní i písemná část maturity a aktivní komunikace

 • Podklady pro ŠVP v přípravě

 

Obecné pozitivní rysy:

 • Aktuální fotografický materiál, moderní obsah

 • Aktuální texty a každodenní situace, reálný jazyk

 • Modelové a užitečné fráze

 • Dostatek praktického procvičování

 • Důraz na funkčnost jazyka v praxi, ve větách, v kontextu

 • Zahrnutá témata se prolínají s tématy maturitními

 • Klíčový jazyk a gramatika v přehledných sekcích

 • Gramatika vysvětlena cestou objevování pod vedením učitele

 • Extra gramatická cvičení a cvičení na rozvoj slovní zásoby pro zdatnější studenty

 • Extra učitelské materiály a zdroje, např. webové stránky www.pearsonlongman.com/choices

 • Spojení tradiční a moderní výuky

 

Komponenty:

•    Učebnice pro studenty
•    Pracovní sešit s audio CD
•    Metodická příručka pro učitele s Multi-Romem/ obsahuje stránky z učebnice, filmy a testy/
•    Class Audio CD
•    Interaktivní software „Active Teach“ s interaktivním DVD
•    MyEnglishLab / online pracovní sešit/