Hlavní informace

Exam Accelerator

Koupit na e-shopu

9788376000435

1 úroveň I CEF B2 I 2v1

Učebnice pro intenzivní přípravu k vyšší úrovni maturity z angličtiny (B2). Zaměřená na všechny dovednostní části maturitní zkoušky. Obsahuje veškeré materiály pro učitele i studenty.Unikátní spojení učebnice, pracovního sešitu a cvičebnice pro samostatnou přípravu.
 • Věková úroveň: 16 - 18/19 let, studenti středních škol
 • ÚroveňB2
 • Počet hodin: 90 - 120 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 12 lekcí + Thematic part

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků

Výhody Exam Accelerator:

 • Vydáno pro jazykové zkoušky a maturitu ve vyšší úrovni obtížnosti B2

 • Ideální pro shrnutí a upevnění učiva v průběhu posledního ročníku SŠ

 • Unikátní spojení učebnice, pracovního sešitu a cvičebnice pro samostatnou přípravu

 • Referenční část s podrobnými podklady pro písemnou a ústní zkoušku s ukázkami typů úloh ke všem dovednostem a množství cvičení s výsledky

 • Useful words and phrases

 • Lexikálně-gramatická část s typy cvičení jako Multiple choice, sentence transformations, open close, word building

 • Thematic Part – 12 Unitů tvoří SB část knihy

 • Extra materiály k tématické části

 • Sekce English and the Arts s reáliemi

 • Učebnice zahrnuje modelové psané texty, úkoly pro ústní zkoušku

 • Obsahuje tematickou slovní zásobu ke každé lekci s transkripcí

 • Shrnutí gramatických a lexikálních jevů k opakování na konci lekce /Quick Revision/

 • Určeno pro školní výuku i pro samostudium

 • Zvukové nahrávky správné výslovnosti slovní zásoby / duben  2012/

 • Řada doplňkových materiálů/popisy obrázků, přepisy nahrávek, klíče/

 • Návaznost na jakoukoli používanou kurzovou učebnici

 • Cenově velmi výhodný výukový materiál

Specifika pro český trh:

 • Zadání úloh ve formátu maturitní zkoušky na vyšší úrovni

 • Popis zkouškových strategií pro ústní i písemnou část maturity a aktivní komunikaci

 • Aj-Čj slovníček

 • Mp3 slovníček

 • Slovní zásoba k jednotlivým lekcím s transkripcí

 • Výborně zpracovaná lexikálně gramatická část s procvičováním

 • Hlubší pohled do maturitních témat

Obecné pozitivní rysy:

 • Přepisy nahrávek k Audio CD součástí učebnice

 • Výslovnost slovní zásoby v mp3

 • Aktuální a zajímavé texty, moderní obsah

 • Dostatek praktického procvičování

 • Klíč k lexikálně gramatické části součástí učebnice

 • Jednoduchá orientace podle barev

 • Jasné a dosažitelné cíle výuky v přehledné struktuře

 • Nácvik a opakování v různých typech zkouškových cvičení

Podpora pro učitele:

 • Nahrávky slovníčku v mp3 ke stažení na www.venturesbooks.com

 • Metodická příručka s testy, kopírovatelným i materiály a klíčem

Komponenty:

•    Učebnice pro studenty + 2 Audio CD (unikátní spojení SB + WB)
•    Metodická příručka pro učitele s klíčem k tematické části s kopírovatelnými testy gramatiky a slovní zásoby