Hlavní informace

Real Life

Koupit na e-shopu

>

REALLIFE

5 úrovní | CEF A1 - C1 | ŠVP

Real Life je řada učebnic určená pro výuku angličtiny na středních školách. Real life je zaměřen především na praktické využití jazyka a je tak vhodný i pro učiliště. České pracovní sešity vydané pro úroveň Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate pomohou zvládnout angličtinu všem studentům.
 • Věková úroveň: 15 - 20 let, studenti středních škol
 • ÚrovněElementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced 
 • Počet hodin: 90 - 120 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 12 lekcí

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků

real life ucebnice

Výhody Real Life:

 • Vhodné pro třídy se smíšenou úrovní znalostí angličtiny - cvičení v různých stupních obtížnosti

 • Komplexní příprava pro obě úrovně české maturitní zkoušky (B1, B2)

 • Jasné a dosažitelné cíle výuky v přehledné struktuře

 • Dostatek praktického procvičování

 • Nácvik a opakování v různých typech zkouškových cvičení v sekci Active study exam

 • Zahrnutá témata se prolínají s tématy maturitními

 • Podpora psaní krok za krokem

 • Návaznost na jakoukoli učebnici používanou na 2. stupni

 • Mini Workbook - na konci učebnice pro zdatnější studenty

 • Klíčový jazyk a gramatika v přehledných sekcích Grammar2know, Words2know, Phrases2know

 • Exam Trainer se Self-Assessment testy a kontrolou pokroku

 • Multi ROM s poslechy součástí pracovního sešitu

Vydáno přímo pro český trh:

 • Český pracovní sešit se slovníčkem pro úrovně Elementar,  Pre-Int. a Intermediate

 • Slovní zásoba k maturitě s českým překladem na konci WB( kromě úrovně Upper-Interm.)

 • Okruhy užitečných maturitních frází s čj slovníčkem ( kromě Upper-Interm.)

 • Výborný přehled gramatiky v češtině na konci WB pro každou lekci  (kromě Upper)

 • Zadání cvičení v češtině ve WB (Elem., Pre-Inter.)

 • Procvičování maturitních témat

 • Podrobný popis zkouškových strategií a všeobecných dovedností

 • Real Time fotostory pro ústní i písemnou část maturity a aktivní komunikaci

 • Připravené podklady pro ŠVP ke stažení

Podpora pro učitele:

 • Metodika s vloženou učebnicí

 • Zcela nový komponent Active Teach – digitální software pro interaktivní tabule

 • Obsahuje kompletní učebnici v interaktivní tabuli, Tests Master CD ROM, DVD, audio poslechy  a další extra materiály

 • Hotové editované testy s výsledky na Test Master CD-ROM (součástí Active Teach)

 • Dostatek komponentů - audio, DVD, Multi-ROM, IWB software v Active Teach

 • Rychlá nápověda - informace, kde najdete klíč, tapescripty, jak používat Multi-ROM, Active Teach apod.na webových stránkách.

Obecné pozitivní rysy:

 • Zdařilá grafická stránka, pěkný fotografický materiál, moderní obsah

 • Aktuální texty a každodenní situace, reálný jazyk

 • Klíčový jazyk a gramatika v přehledných sekcích Grammar2know, Phrases2know,Words2know

 • Extra gramatická cvičení a cvičení na rozvoj slovní zásobypro zdatnější studenty v Mini Workbook na konci učebnice

 • Extra učitelské materiály a zdroje, např. webové stránky www.pearsonlongman.com/reallife

 • Připravené testy a shrnutí nabytých dovedností v sekci Active Study

 • Kompletní obsah a ukázkové kapitoly na webu

 • Videoukázka interaktivního softwaru na webu

 • Spojení tradiční a moderní výuky

Recenze

Komponenty:

•    Učebnice pro studenty
•    Pracovní sešit se Skills Multi Romem
•    Metodická příručka pro učitele se stránkami z učebnice
•    Test pack / kniha a Audio /
•    Class Audio CD
•    Real Time DVD
•    Interaktivní software „Active Teach“ s interaktivním DVD