Tipy do výuky

Jednou z největších výzev, kterým musí učitelé nejen cizích jazyků ve svých hodinách čelit, je vzbuzení správné motivace a udržení pozornosti svých studentů. V prvním letošním tipu do výuky se zaměříme na metodu integrovaného vzdělávání CLIL (Content and Language Integrated Learning), která vám pomůže hodiny angličtiny ozvláštnit a namotivovat vaše studenty.

Pomocí CLIL se se studenty učíme a používáme cizí jazyk k osvojení znalostí z jiných předmětů. Nejedná se však pouze o využití poznatků z jiného předmětu k výuce slovní zásoby nebo gramatiky, ale jde také o to, získat v daném předmětu znalosti nové. Vedle jazykového cíle má tedy výuka metodou CLIL také cíl obsahový.

Příklad z hodiny přírodopisu. Obsahovým cílem hodiny může být seznámení studentů s jednotlivými třídami živočichů a jazykovým cílem poté procvičení tázacích dovětků.

vocabulary animal groups
vocabulary animal groups 2

 

CLIL umožňuje použití cizího jazyka v přirozených situacích. Studenti se tak učí znalosti, které mohou bezprostředně aplikovat. Podporuje se tak propojení výuky cizího jazyka s reálným světem, které podněcuje studenty v hledání odpovědí na otázky z jejich života. Integrované vzdělávání také rozvíjí schopnost kritického myšlení. Studenti mají možnost hodnotit a analyzovat informace, které se dozvídají a mají tak možnost jim lépe porozumět.

CLIL hodiny mohou být sestaveny mnoha různými způsoby. Níže najdete jednoduchou strukturu, pomocí níž můžete metodu CLIL uvést i do vaší třídy.

 

Zvolte si zajímavé téma

Volba atraktivního tématu, které vaše studenty upoutá a bude jim mít co nabídnout, je klíčová. Zaujala by vaše studenty hodina zeměpisu, ve které by se naučili číst v mapě světa? Nebo spíše hodina dějepisu, kde by se dozvěděli o vynálezech starověkého Řecka? Fantazii se meze nekladou.

Příkladem pro naši hodinu může být téma Sources of energy.

Aniž byste téma hodiny studentům řekli, napište na tabuli slovo „electricity“. Pomozte studentům vytvořit myšlenkovou mapu k tématu nebo pomocí metody brainstormingu přijít na co nejvíce věcí, které se s elektřinou pojí. Nechte studenty tímto způsobem přijít na to, co by mohlo být tématem lekce.

 

Vhodná slovní zásoba a gramatika

V návaznosti na zvolené téma a jazykovou úroveň vašich studentů vyberte několik slovíček, na které se budete během hodiny soustředit.

vocabulary sources of energy

Zároveň mějte na paměti, že CLIL hodina by měla splňovat také svůj jazykový cíl. V našem případě to může být například procvičení modálního slovesa can pomocí následujícího cvičení:

do you save energy

Dejte studentům šanci vzájemně porovnat své odpovědi a hledat pro ně argumenty. Budou mít tak možnost konfrontovat své názory se svými spolužáky a nahlédnout na dané téma z jiné perspektivy.

 

Text ke čtení

im williamDalším krokem může být výběr vhodného textu ke čtení, který studentům dané téma přiblíží. Text by měl obsahovat vybranou slovní zásobu a gramatiku. V následujícím textu mají studenti za úkol navíc doplnit slova z tabulky se slovní zásobou výše.

(Pro zvětšení klikněte na obrázek nebo ho stáhněte)

 

Reflexe v kreativním duchu

Na konec lekce umožněte studentům využít nově nabyté znalosti kreativně. Může to být vytvořením vlastního projektu o zdrojích energie, napsáním úvahy na téma šetření energiemi nebo grafickým znázorněním toho, co nejdůležitějšího se v hodině dozvěděli. Tímto způsobem si studenti spojí probrané téma se svými osobními zkušenostmi a vše si tak lépe zapamatují.

 green bulb 2

 

Zmíněné ukázky a postupy jsou převzaty z učebnice GoGetter, která je vhodná pro výuku na 2. stupni základních škol. Učebnice nabízí čtyři CLIL lekce v každé úrovni. Lekce pokrývají různorodá témata a jsou navrženy pro použití v hodině nebo k domácímu vypracování. Více informací o učebnici naleznete zde.

Přeji Vám spoustu zábavy při plánování i realizaci CLIL lekcí.

 

Vaše metodička

Mgr. Kateřina Myšáková

Metodik/odborný konzultant pro AJ

katka-mysakova

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson