Tipy do výuky

Studenti obchodní angličtiny mají specifické potřeby a hledají praktické využití a uplatnění svých naučených jazykových znalostí. Pokud chcete, aby Vaše hodiny obchodní angličtiny byly se studenty úspěšné, zaměřte se na jejich potřeby. V tomto tipu pro výuku Vám nabídneme pár myšlenek, které mohou být užitečné ve výuce Business English.

 

1) ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ

Nejlepším způsobem jak rozvíjet komunikační schopnosti studentů je „hraní rolí“.

  •  PRACOVNÍ POHOVOR

Připravte se studenty seznam nejčastějších otázek na pohovoru. Požádejte je, aby si vymysleli případné odpovědi na otázky a potom je nechte ve dvojicích komunikovat.

Zde máte několik příkladů, jak otázky můžete připravit:

pohovor1

 

Kromě pohovoru můžete hrát i následující situace:

  • první schůzka s klientem
  • vedení schůzky s týmem
  • představení produktu nebo služby potenciálnímu zákazníkovi
tip

 

  •  ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Tuto aktivitu můžete využít na začátku hodiny jako cvičení na zahřátí (warm-up). Budete potřebovat středně velkou krabici s nápisem „The Problem-Solving Box“. Požádejte studenty, aby napsali na papír problém, který může v práci nastat.  Následně si pak studenti jednou nebo dvakrát v týdnu z krabice vytáhnout papírek s problémem, který musí řešit.

Např.: What do you do if a colleague of yours is constantly late?  What happens if your boss asks you to work with your team at the weekend to finish off a project (and you are not that keen on working weekends)?

 

2) ROZVOJ PÍSEMNÝCH DOVEDNOSTÍ

Nejúčinnější písemné aktivity pro studenty obchodní angličtiny jsou zaměřené na psaní profesionálních e-mailů, životopisů a na vytvoření prezentací.

  • PSANÍ FORMÁLNÍHO DOKUMENTU

Cílem této aktivity je přepsat neformální dopis vhodnějším a formálnějším způsobem. Studenti po splnění úkolu porovnávají svojí verzi s modelovým textem ve dvojicích nebo skupinách.

Klikněte pro zvětšení:

 

dopis1

dopis2

 

 

  • VYTVOŘENÍ OBCHODNÍHO PLÁNU

Tato praktická aktivita pomůže studentům rozvíjet písemný projev v angličtině, ale také zlepšit kreativitu a analytické myšlení. Studenti si musí představit, že zakládají společnost. Ve svém obchodním plánu odpovídají na různé otázky:

• What is the name of your brand?
• What will you need to get started?
• How will your business make money?
• Who are your customers?
• How will you stand out from your competitors?
• What are the strengths and weaknesses of your business?

Svůj podnikatelský plán studenti prezentují a žádají spolužáky o jejich názory.

 

3) BUDOVÁNÍ OBCHODNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY

Jeden z nejlepších způsobů jak rozšířit svou slovní zásobu a správně ji použít v praxi je čtení a sledování obchodních zpráv.

Vyberte krátké články v novinách nebo časopisech. Dejte studentům jeden článek či ukázku se 3 nebo 4 otázkami, na které musí odpovědět. Studenti se potom ptají: „Už jste slyšeli nejnovější informace o…?“ A pokračují v souhrnu zpráv.

Používání video nahrávek na hodinách objasňuje kontext, ve kterém se odborný jazyk používá, poskytuje informace a odborné poznatky, stimulace studentů ke konverzaci a diskusi. Video nahrávky poskytují autentický materiál nejen na diskusi a konverzacím, ale i na procvičování výslovnosti, větného přízvuku (důrazu) a na osvojení nových slov a frází.

Dejte studentům za úkol podívat se na video nahrávku a napsat klíčová slova, krátké fráze, věty. Studenti následně pracují ve dvojicích či skupinách, tvoří dialogy na základě video nahrávky a napsaných slov a frází. Tento úkol jim dává vynikající příležitost pracovat s novou slovní zásobou obchodní angličtiny.

 video-doplnovani

 

4) ROZVOJ PREZENTAČNÍCH SCHOPNOSTÍ

Rozvíjení prezentačních dovedností je důležité pro studenty obchodní angličtiny, jestliže se potřebují naučit, jak efektivně komunikovat s publikem. Procvičování prezentačních schopností rozdělte na dvě části: na přípravu prezentace a na produkci prezentace. V přípravné fázi by studenti měli umět odpovědět na otázky: Proč dělám prezentaci? Komu dělám prezentaci? Kde dělám tuto prezentaci? Jak dlouho bude trvat prezentace? Co bych měl/a říct?

Procvičování prezentačních schopností začínají studenti ve dvojicích: Každý student připraví 30 vteřinovou prezentaci na dané téma. Učitel je monitoruje a dává jim krátkou zpětnou vazbu a připomínky. V první fázi procvičování dvojice studentů připraví 2-3 minutovou prezentaci pro svého spolužáka.

 

  • SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ Z GRAFŮ

Součástí prezentace jsou často i grafy, tabulky. Jejich čtení a popisování je také potřebné procvičit se studenty obchodní angličtiny. Na stránce https://www.englisch-hilfen.de najdete užitečná slova a fráze, pomocí kterých studenti popisují grafy a tabulky.

Tip na procvičování:

graphs

 

Pokud byste potřebovali další nápady do výuky obchodní angličtiny, můžete se inspirovat učebnicí Business Partner od vydavatelství Pearson (jako jsem se inspirovala i já). Učebnice Vám nabízí množství aktuálního a poutavého obsahu, cvičení, video nahrávek, které jsou přístupné zkušeným i nezkušeným učitelům anglického jazyka. Další informace o učebnici naleznete ZDE nebo se je dozvíte přímo od autorů učebnic, když se zaregistrujete na webináře: Business English Series.

 Přeji Vám, i Vašim studentům, úspěšné hodiny obchodní angličtiny.

Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Judita foto

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson