Tipy do výuky

Jedním z nejúčinnějších postupů vedoucích k efektivnímu vzdělávání žáků je formativní hodnocení. Učitelé, kteří ho používají, nesrovnávají žáky mezi sebou, ale zaměřují se na dosahování učebních cílů u každého z nich. To mimo jiné umožňuje každému studentovi zažít uspokojení z vykonané práce, nabýt patřičné důvěry ve své schopnosti a dále také podporuje rozvoj kompetence k učení. V rámci našeho typu do výuky bych Vás ráda krátce seznámila s principy formativního hodnocení, a hlavně vám doporučím některé praktické techniky do výuky.

Formativní hodnocení je založeno na:

  • důrazu na komunikaci mezi žákem a učitelem i žáky navzájem,
  • pravidelném a četném vyhodnocování žákovské práce (poskytnutí zpětné vazby – informace o tom, co se podařilo, na co je třeba se zaměřit v budoucnu a jak konkrétně je třeba postupovat),
  • stanovení výukových cílů a sledování pokroku každého žáka na cestě k těmto cílům,
  • podporování zodpovědnosti studentů za své vlastní učení.

Praktické techniky pro vzájemné hodnocení žáků (kooperatívní učení)

  • “Zeptej se třech a pak mě” C3B4ME “See three before me”

Předtím než žák požádá učitele o pomoc při řešení úkolu, musí se zeptat třech spolužáků, jestli znají správné řešení. 

  • Vzájemná kontrola domácího úkolu

Domácí úkol je možno využít nejenom k opakování učiva, ale i k naučení žáků vzájemnému hodnocení a sebehodnocení. Místo toho, aby učitel kontroloval domácí úkol, promítne výsledky na tabuli a žáci si buď ve dvojicích nebo ve skupinách vymění sešity, zkontrolují a ohodnotí domácí úkol. Během této aktivity si vypracují domácí úkol žáci, kteří ho neudělali doma. 

  • Dvě hvězdičky a jedno přání

Při vyhodnocování domácích úkolů žáci označí dvěma hvězdičkami, co bylo v úkolu dobré a zároveň navrhnou přání, co je potřeba zlepšit a zopakovat.

Praktické techniky pro sebehodnocení

  • Sebehodnocení dovedností po probrání jednoho celku (lekce)

Žáci si sami zhodnotí jednotlivé dovednosti po probrání lekce buď slovním hodnocením nebo pomocí „úsměvu“, známek, procent, písmen, obrázků, nálepek či jiných znaků. Po provedení sebehodnocení napíší žáci zkušební test, který si sami zkontrolují a vyhodnotí. Doporučuji žákům srovnat sebehodnocení s výsledkem zkušebního testu a následně se vrátit k problematickým oblastem a doučit se je ještě před samotným opakovacím testem. Jedná se o formu opakování učiva, kterou si řídí sám žák.

Jako příklad uvádím slovní hodnocení doplněné úsměvy:

 

smajlik 2smajlik 2 umím to a můžu pomoci kamarádovi
          smajlik 2 umím to a dokážu to sám
          smajlik mracici 2 rozumím tomu, ale mám pár dotazů
smajlik mracici 2smajlik mracici 2 nerozumím tomu

 

 

Hodnocené dovedností:

Slovní zásoba

Gramatika

Čtení

Poslech

Mluvení

Psaní

  • Co si pamatuji z této lekce?

 

Nová slovíčka, které jsem se naučil/a a chci si je zapamatovat 

Výrazy a slovní spojení, které se mi líbí, zní vtipně a jsou užitečné    

Angličtina, kterou jsem slyšel/a a četl/a mimo vyučování (internetové stránky, knihy, reklamy, filmy, písničky)

 

 

 

   

 

 

Pokud Vás dané techniky zaujaly a chtěly byste je zahrnout do výuky a vést své žáky k samostatnosti, můžu Vám doporučit tituly Focus a Wider World, ve kterých se nachází sebehodnocení za každou lekcí.

Přeji Vám hodně sil do nadcházejícího měsíce. 

 

Danka Sekerková

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Danka foto

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson