Tipy do výuky

Někdy se studentům může zdát, že maturita z anglického jazyka prověřuje znalost gramatiky jen ve své deváté části nazvané Čtení a jazyková kompetence, a mylně se proto domnívají, že gramatiku nemusí do své přípravy na zkoušku příliš zahrnovat. My učitelé však víme, že tomu tak není a že se znalosti gramatiky projeví v každé části maturitní zkoušky a nejvíce pak v těch produktivních a interaktivních oddílech – v psaném a mluveném projevu. Ukažme proto studentům propojení gramatiky v jednotlivých dovednostech, připomínejme jim to a procvičujme s nimi! Níže najdete několik nápadů, jak na to.

Ústní část

V rámci popisu obrázku můžeme použít vzorový popis a požádat studenty, aby zvýraznili slovesné časy a modalitu a odůvodnili jejich použití. Za použití stejných slovesných časů (přítomný prostý a průběhový) a modálních sloves vytvoří následně popis obrázku zkouškového typu pro účely procvičení a zautomatizování gramatických struktur. Doporučuji daný typ cvičení personalizovat a nechat je popsat vlastní fotografii třeba z Instagramu/Facebooku.

Písemná část

Můžeme znovu zopakovat pravidla pro tvoření a použití přítomných časů a zahrnout i předpřítomný a poukázat na jejich použití v písemném projevu například: přítomný průběhový ve formálním emailu (I´m writing to…), v pohlednici (I´m enjoying every minute., I´m having a great time., Sun is shining every day.); předpřítomný v neformálním emailu (I haven´t heard from you for ages!, I haven´t written earlier because…).

Poslech

Připomeneme obecně platné pravidlo, které pomůže studentům v některých záludných otázkách, a tím je: pozorně si přečtěte otázku a uvědomte si, zda se týká minulosti, přítomnosti, nebo budoucnosti. Během nahrávky můžete slyšet použití všech časů, zaměřte se však na čas, který je zmíněn v otázce.

Čtení a jazyková kompetence

V delších článcích se studenti lehce ztrácejí ve spleti dlouhých souvětí s více spojovacími výrazy a také ve větách s použitím trpného rodu. Pro zorientování v dlouhých souvětích je vhodné zvýraznit spojovací výrazy a spojky, čímž si uvědomí i význam a vztah výroku ve větě a rychleji zodpoví otázky. U trpného rodu je záhodné zvýraznit podmět a předmět věty (je-li vyjádřen) a tím si studenti uvědomí, kdo je agentem (činitelem) akce a na kom (čem) je akce vykonávaná (pasívní přijímatel).

Samotná část jazyková kompetence je zaměřená na znalost gramatiky, zejména na předložkové a slovesné vazby, časy a ostatní jevy na úrovni B1. Odpovídající gramatické jevy, které je třeba zvládnout pro úspěšné absolvování maturitní zkoušky najdou učitelé i studenti v nové učebnici New Maturita Activator s pravidly v českém jazyce a u každého jevu je uvedeno praktické využití v produktivní části maturity (mluvení a psaní).

Například použití nepřímých otázek během interakce se zkoušejícím.

TT Gramatika napric maturitou 3

Dalším příkladem je použití stupňování přídavných jmen u psaní stížnosti.

TT Gramatika napric maturitou 4

Je dobře známo, že gramatika je většinou vnímaná jako nutné zlo, jde ji však naservírovat i jako chutnou přílohu k hlavnímu jídlu. Pokud máte další recepty, jak gramatiku podat studentům, podělte se s námi v komentáři u příspěvku k dnešními Teaching tipu na naší facebookové stránce - „sharing is caring“.  facebook logo

Danka Sekerková

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Danka foto

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson