Tipy do výuky

Září je zde! Vítejte zpátky ve škole!                                            

Začít pracovat se studenty po prázdninách není jednoduché. Většina z nich ještě stále žije v „prázdninovém světě“. Aby studenti opustili první hodiny anglického jazyka s úsměvem a udělali první kroky do reálného světa, potřebujete „icebreakers“. V zářijovém „Teaching tip“ vám nabízíme pár nápadů, jak prolomit ledy na hodinách anglického jazyka.

Představení partnera (Present your partner)

Rozdělte studenty do dvojic. Začátečníkům můžete poskytnout již hotové otázky (Odkud jsi? Co děláš ve volném čase?), ostatním zadejte témata (rodina, koníčky, letní dovolená). Studenti si mohou témata navrhnout také sami. Poté kladou otázky a odpovídají na ně ve dvojicích. Následně každý student představí svého partnera třídě. Žáci se musí navzájem poslouchat, protože po představení partnerů jim zadáte kontrolní otázky typu: Kdo má koníček, který byste chtěli vyzkoušet a proč? S kým máte něco společného? apod.

Fotky z dovolené (Holiday snaps)

Ukažte studentům zajímavou fotografii ze své letní dovolené. Poté je rozdělte do dvojic. Každá dvojice má za úkol tvořit k fotografii otázky. Následně vám studenti kladou otázky a vy na ně odpovídáte. Studenti vás musí pozorně poslouchat, jelikož další úlohou je zapamatovat si co nejvíce podrobností z vaší dovolené. Nejšikovnějšího studenta odměňte (můžete i malým suvenýrem z dovolené, pokud máte nějaký navíc).

Chytrá stolička (Clever chairs)

Studenti pracují ve skupinách (5-6 studentů v jedné skupině). Židle rozložte do kruhu tak, aby jeden student v každé skupině židli neměl. Tento student bude stát uprostřed. Zadejte studentům témata (rodina, práce, co má a nemá rád atd.). Student, který stojí uprostřed kruhu, musí vymyslet větu na dané téma („Mám dva bratry.“ / „Moje máma je učitelka.“ / „Miluji rockovou hudbu.“). Student (studenti), který s tvrzením také souhlasí, se musí postavit. Když stojí všichni studenti, musí si rychle najít jinou židli (včetně studenta, který tvořil větu). Ten, který nenajde volnou židli, zůstane ve středu kruhu a bude tvořit věty. Je to velká zábava pro studenty všech věkových kategorií a i pro učitele!!! 

Učitel říká nepravdivá tvrzení (Teacher tells porkies)

Napište studentům text, ve kterém se jim představíte (nebo pravdivý text o nějaké známé osobnosti). Vložte do textu deset faktů, které nejsou pravdivé. Studenty rozdělte do dvojic nebo do skupin. Následně se musí dohodnout na informacích, které jsou podle nich nepravdivé a zformulovat otázky, prostřednictvím kterých zjistí, zda je tvrzení pravdivé či ne. Každá dvojice/skupina střídavě klade otázky, dokud se nezjistí pravda o učiteli (známé osobnosti). Je to skvělý způsob na posouzení úrovně studentů na začátku kurzu a získání představy o jejich slabých stránkách.

Výběr ze dvou možností (Alternative)

Rozdělte třídu na dvě poloviny. Představte se jedné polovině třídy, někdy řekněte pravdu, někdy výmysl. Poté se představte druhé polovině a změňte nepravdy na pravdivé informace a obráceně. (Můžete třídě představit buď sebe, nebo známou osobnost.) Poté studenti pracují ve dvojici a pokouší se vytvořit správný obraz svého učitele (známé osobnosti). Mohou klást otázky, aby kontrolovali své nápady.

Pokud se vám „icebreakeři“ zalíbili, vyzkoušejte je!

Přejeme úspěšný začátek nového školního roku. 

Tým Bohemian Ventures

 

PaedDr. Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Judita foto

 

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson