Tipy do výuky

Dnešní tip jsem se rozhodla věnovat aktivitám zaměřeným na procvičování psaní, a to hned z několika důvodů. Za prvé, psaní bývá často Popelkou mezi ostatními jazykovými dovednostmi a jako součást domácích úkolů představuje nemalá úskalí jak pro studenty při jeho tvorbě, tak pro učitele při jeho kontrole. Za druhé, je konec března a učitelé maturitních (ale i nižších) ročníků snad ještě stihnou některé z aktivit vyzkoušet se svými studenty v rámci přípravy na maturitní zkoušku. Za třetí, možná se někteří z Vás zúčastnili našich webinářů Use It Or Lose It na začátku března vedených naší zkušenou externí lektorkou Radkou Malou, která učitelům představila škálu aktivit právě pro nácvik psaní (pokud Vám webináře unikly, dobrou zprávou je, že semináře na stejné téma se můžete osobně zúčastnit na konferenci P.A.R.K. 7. dubna v Brně), které otevřely téma učení a procvičování písemného projevu v hodinách anglického jazyka.

Psaní je bezpochyby činnost individuální, tvořivá a vyžaduje pisatelovu soustředěnou pozornost. Velmi rozdílné je také tempo, kterým jsou jednotliví studenti schopni splnit psaný úkol, což nezávisí pouze na jejich jazykových schopnostech, ale z velké míry také na celkové povaze a charakteru studenta – míra tvořivosti a schopnost sebevyjádření bývají u studentů ve stejné třídě velmi rozdílné. Právě proto se psaný projev studentů často přesouvá do domácího prostředí, kde k němu sice mohou být lepší situační podmínky, nicméně studenti ztrácí jakoukoliv podporu ze strany učitele a učitelé pak skončí zavaleni velkým množstvím písemných prací čekajících na jejich opravu. Vzhledem k výše uvedeným aspektům písemného projevu se zadávání slohových domácích úkolů zcela vyhnout nelze, ráda bych Vám však nabídla několik aktivit, kterými můžete dovednost psaní u Vašich studentů intenzivněji podpořit i přímo v hodinách angličtiny a vytvořit jim spolehlivý základ pro složení písemné zkoušky.

Začněme s tím úplně nejjednodušším – Sentence Stretching (tzv. „natahování vět“). Touto aktivitou pomůžete studentům naučit se používat širší škálu lexikálních prostředků, než jsou běžně zvyklí. Doporučuji používat co nejčastěji, u mých studentů se stala pravidelnou součástí hodin na několik měsíců v rámci počáteční warm-up fáze, a můžete ji přirovnat k protahování svalů před tréninkem, případně se před ní skutečně fyzicky protáhnout. Tematicky můžete zdrojovou větu přizpůsobit aktuální probírané slovní zásobě dle Vašeho výběru. Úkol je snadný – zadáte studentům jednoduchou zdrojovou větu, kterou musí přidáváním dalších větných členů i vedlejších vět co nejvíce „natáhnout“. Vyhrává ten, kdo vytvoří větu s nejvyšším počtem slov. Doporučuji též stanovit časový limit.

Příklad zdrojové věty: My brother went to a tournament.

Možný výsledek: Last Sunday my younger brother Tom, who is a keen rugby player, went to an international rugby tournament in London, where his team won among teams from the whole Europe.

Výsledky studentů si ponechte, mohou Vám později posloužit jako počáteční věta pro procvičování některého slovního útvaru (např. vypravování).

Jedním z požadavků, který studenti často vnímají jako náročný je omezený počet slov, která mohou v písemné části maturity použít. Je tedy třeba, aby se naučili odhadnout, jak zhruba vypadá text v požadované délce při jejich individuálním rukopisu. Já například vím, že na jeden řádek napíši ručně zhruba 10 slov běžného textu. Jinak by ale vypadal řádek s větou například: 

My mum has 3 new cats but she does not take care of them. (Tato věta složená ze 14 slov se mi vešla na jeden řádek A4.)

A s větou:

My mother-in-law bought three amazing kittens. (Tato věta složená ze 6 slov se mi taktéž vešla na jeden řádek A4.)

Obě jsou podobného významu, avšak u pvní varianty se na jeden řádek vešla pouze první část souvětí (bez vedlejší věty - but she does not take care of them). Je tedy důležité studenty naučit, jak může stejný počet slov v rukopisné formě přinést odlišný výsledek.

Word Count: Požádejte studenty, ať v malých skupinkách napíší během cca 3-4 minut na papír co nejvíce jednoslabičných slov (zájmena, číslovky, členy, slovesa, podstatná jména atd.). Připravte si proužky nastříhané z A4 papíru. Dejte každému studentovi jeden proužek papíru, na který napíše jeden řádek z libovolně poskládaných slov. V druhém kroku požádejte studenty, ať ve stejné skupince vytvoří seznam co nejvíce tříslabičných slov (podstatná/přídavná jména, slovesa, spojky atd.) a opět na proužky napíší jeden řádek z libovolně poskládaných slov. Nakonec nechte studenty slova spočítat, ať vidí, jaký je ve výsledku rozdíl (u mne to bylo celých osm slov, a to především díky složenině mother-in-law). Můžete je pak nechat spočítat, jaký by byl rozdíl v počtu slov v odstavci o 6-7 řádcích (který by ve většině případů měl odpovídat délce krátkého maturitního textu o délce 60 - 70 slov). Aby se studenti naučili vnímat souvislost mezi počtem slov a vlastním rukopisem na stránce A4, můžete je nechat opisovat vzorové maturitní texty z učebnic, které jsou již v požadovaném rozsahu (to hlavně u krátkého textu). Například učebnice New Maturita Activator (https://www.venturesbooks.cz/stredni-skoly/new-maturita-activator) jich ve své Referenční části nabízí celou řadu. Tato akademická znalost se Vašim studentům bude mnohokrát hodit i v jejich vysokoškolském studiu při tvorbě seminárních prací.

A víte, jak se slova v maturitní práci počítají? Chcete-li se ujistit, přečtěte si to zde: http://www.statnimaturita-anglictina.cz/pocitani-slov-v-pisemne-praci-u-maturity-z-anglictiny

Swap the Roles: Mám ráda aktivity, kdy si mohu se studenty vyměnit role - myslím si, že je užitečné jim čas od času ukázat, jakou práci má učitel s jejich slohovými pracemi. Zde můžete opět pracovat se vzorovými texty, v nichž záměrně uděláte několik typických studentských chyb - gramatických, lexikálních, pravopisných či slohových. Studenty pak necháte text opravit a u chyb, které špatně odrážejí zadání úkolu je můžete nechat napsat nový správný text. Pro inspiraci se můžete podívat na aktivitu níže.

TT Jak nacvičit psaní bez dlouhých slohových pracíZdroj: New Maturita Activator, Pearson 2018

 

Přeji Vám a hlavně Vašim studentům úspěšnou přípravu na zkoušku dospělosti!

Mgr. Šárka Valášková

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

 sarka foto kruh1

 

 

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson