Tipy do výuky

Příčinou nevhodného chování žáků nejsou  vždy jejich špatné postoje. Studenti se ve třídě často chovají nepatřičně jednoduše proto, že se nudí – jsou duchem nepřítomní a začnou vyrušovat. Tento scénář může pokračovat dál a dál, dokud nad vším neztratíte kontrolu. Jak z toho ven?

Nejlepším řešením je studenty zaujmout a zapojit. Jsou-li studenti nadšení a motivovaní, pak se během výuky věnují zadané práci. To však není vždy snadné, a proto zde pro vás máme několik tipů a nápadů, které Vám (snad) pomohou:

Nápady pro mladší žáky:

Děti v hodinách často používají pracovní listy, nebo čtou nahlas z učebnice, a potom odpovídají na otázky. Zdá se, že tyto činnosti zapojují žáky do výuky, ve skutečnosti tomu tak ale není. Pokud chcete žáky zaujmout aktivně, začněte uvažovat "out of the box". Vaše žáky zapojíte jedině tak, že budou v pohybu, pracovat ve skupinách a samostatně objevovat nové informace.

Jak získat informace z pracovních listů poutavým způsobem? 

Rozdělte žáky do skupin a každé skupině zadejte otázku/otázky z pracovního listu. Jejich úkolem bude zpracovat tyto otázky formou plakátu znázorňujícího jejich odpovědi. Po dokončení autoři svůj plakát popíší a tímto způsobem předají informace ostatním. Děti mohou také vytvořit říkanku, básničku nebo písničku, s jejichž pomocí si nové informace lépe zapamatují.

Jak si zapamatovat informace chronologicky? 

Zadejte úkol tak, že cílový text rozstříháte na jednotlivé části/věty. Každá dvojice nebo skupina žáků dostane obálku s proužky papíru a textem, a pak společně pracují na jejich složení ve správném pořadí.

Chcete, aby žáci převyprávěli příběh nebo událost? 

Rozdělte je do skupin a přiřaďte každé skupině jednu část/odstavec v kapitole. Jeden z žáků začne psát příběh. Po jedné až dvou minutách předá papír dalšímu spolužákovi, který pokračuje v psaní příběhu. Ujistěte se, že každý ze třídy dostal příležitost. Zadejte časový limit. Po uplynutí časového limitu jeden žák z každé skupiny přečte příběh svého týmu.

Nebo... nechte děti přečíst část příběhu a nakreslit obrázky jako ilustrace k celkové myšlence nebo jedné události z příběhu. (Na každý obrázek mohou napsat také klíčová slova pro snadnější převyprávění příběhu). Potom žáci připevní nebo nalepí své obrázky na tabuli či papír a vyprávějí příběh chronologicky.

 

A teď pár užitečných tipů, jak zaujmout "větší děti":

Jak probírat různá témata?

Úkol pro studenty: Vyberte si jeden objekt ve třídě, který nějakým způsobem souvisí s probíraným tématem, a pak vysvětlete proč a jak.

Nebo úkol zformulujte takto: Připravte si krátkou řeč na dané téma jako historická postava, postava z knihy, celebrita...  Každý student tak vnímání téma odlišně z hlediska své "role".

Aktivní vs. pasivní učení

Místo: „ I am going to explain to you the differences between Past Simple and Present Perfect“ to zkuste takto:

Na tabuli napište:

“John, how long did you live in the UK before coming to the Czech Republic?“

“I lived there for 20 years.“

“And when did you move to the Czech Republic?“

“I moved there 8 years ago.“

Teacher: So, John lived in the UK for 20 years. He has lived here for 8 years.

Zeptejte se studentů, zda vidí rozdíl mezi těmito dvěma větami/situacemi. Snažte  se jim nečíst a nevysvětlovat gramatické pravidlo, ale nechte je se zamyslet a popsat vlastní zkušenosti podobným způsobem.

Raději konkrétní učební cíl než všeobecný

Místo: “Class, you are going to learn the Past Simple today“, uveďte lekci takto: “Class, today you’re going to learn how to tell your friends about your holidays/talk to someone about your past  experiences.”  To zní zajímavěji, že?

Zaměřte se na plnění úkolů

Při zadávání jakéhokoliv typu úlohy (listening, reading, writing, speaking) se ujistěte, že studenti chápou, co přesně od nich očekáváte. Pokud před poslechem řeknete studentům jen: "Listen!", nevědí, na co se mají soustředit.  Zkuste to takto:  You’ll hear a conversation between a customer and a waiter in a restaurant. Listen carefully and write down what the customer orders for lunch.

Ulehčete jim interakce

Studenti se učí anglicky, protože chtějí umět v tomto jazyce komunikovat. Potřebují příležitost vyzkoušet si interakce jako v reálném životě. Zkuste zadat práci ve dvojicích následovně:

Dejte každému studentovi kopii jejich "týdenního programu" (samozřejmě, že každá kopie je odlišná) a nechte je spolupracovat a domluvit si schůzku:

S1: Are you free Friday morning? 
S2: No, I have yoga class. Does Friday afternoon work for you? 
S1: No, sorry. I have a meeting then. How about Monday morning?

Nechte studenty řešit skutečné problémy

Studenti by měli umět řešit problémy v mnoha oblastech reálného života, od výběru dárku až po nákup domu. Zkuste jim zadat úlohy, během nichž musí spolupracovat a rozhodovat se, která volba je lepší a proč:

Např. práce ve dvojicích nebo ve skupině: Jaký způsob bydlení byste si vybrali, až Vám bude třicet/a proč? (Jednou možností je byt ve městě a druhou dům na předměstí. Místa můžete popsat nebo jim ukázat obrázky.)

Projekty zaměřené na výzkum

Zkuste reálný problém ještě více rozšířit a pojmout jej jako výzkumný projekt. Studenti mohou například provést výzkum na téma ideálního místa pro víkendový útěk z města v jejich okolí. Jaké jsou v blízkosti hotely? Jakým aktivitám se zde lidé mohou věnovat? Jak se na místo mohou dopravit? Rozdělte třídu do týmů. Každý člen týmu může výzkum provádět z odlišného hlediska a své informace následně sdílet s ostatními ve svém týmu. Nakonec celý tým propojí shromážděné informace a připraví prezentaci.  

 

Takové typy aktivity zapojí studenty fyzicky i mentálně. Až od svých studentů uslyšíte komentáře jako např. "To už musíme končit?", "Já to ještě nemám!" nebo další zvídavé otázky na zadané téma, bude jasné, že se Vám práce povedla a Vaše úsilí stálo za to!

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson