Tipy do výuky

„Můžeme si zahrát hru?“ Jak často slýcháte tuto otázku v hodinách angličtiny? A jak často na ni kladně odpovíte? Pokud je hra dobře vybraná a žáci se u ní nejen baví, ale zároveň se i něco učí, nebo opakují probranou látku, není důvod se hrám ve výuce bránit. Žáci si při hraní her procvičí jazykové dovednosti, ale je zde i mnoho dalších pozitivních faktorů. Hry vnášejí do výuky přátelskou atmosféru, děti se při nich uvolní a když je hra dostatečně zaujme, možná dokonce zapomenou, že se vlastně něco učí.   

V tomto tipu do výuky naleznete několik her na 5 až 15 minut, které jsou primárně určeny pro žáky na základní škole. Všechny tyto hry je možné přizpůsobit a použít se studenty odlišných úrovní a věkových skupin. 

Keep it!

Připravte sadu kartiček pro každou skupinu po 4 až 5 žácích. Každá kartička obsahuje jednu otázku na probírané téma (např. Animals: Do you have a pet? What’s your favourite animal? Which animals live in grasslands?)Kartičky mohou vyrobit i žáci a napsat na ně vlastní otázky na dané téma. Nebo použijte kartičky z odkazu níže. Případně pro mladší žáky použijte místo otázek obrázky.

Žáci hrají ve skupinkách po 4 až 5 lidech, každá skupinka dostane jeden balíček karet. Kartičky leží uprostřed stolu v jedno balíčku popsanou stranou dolů. Žáci se střídají, jeden vezme horní kartičku a přečte otázku. Vybere si, kdo ze skupinky na otázku odpoví (v případě obrázků, kdo řekne příslušné slovíčko). Pokud je odpověď správná, žák, který odpověděl, kartičku získá. Žák s největším počtem kartiček vyhrává.

Hru je možné obměnit, že všichni ve skupince odpoví na otázku a žák, který ji přečetl, vybere nejlepší odpověď a předá kartičku.

Hot Potato

V této hře si žáci předávají „hot potato“ a odpovídají na otázky. Budete k tomu potřebovat míček (koule zmuchlaného papíru postačí) a seznam otázek nebo definic. Otázky jsou na téma, které jste probírali, nebo definice popisují probíranou slovní zásobu. Žáci sedí v kruhu. Pokud je jich hodně, můžete je rozdělit na více skupin (maximálně 8 žáků). Otázky napište na tabuli nebo každé skupince dejte seznam. Žák, který drží míček, přečte jednu z otázek a komu míček hodí, ten musí rychle odpovědět. Pokud odpovědět neumí, zavolá „hot potato“ a míček hodí dál. Žák s míčkem potom vybere další otázku, přečte a hodí míček dalšímu. Hra končí, když jsou všechny otázky zodpovězené. Každý žák může říct „hot potato“ pouze jednou, u mladších žáků je možné tento limit navýšit.

Roll and Play

Pomocí této hry si žáci opakují slovíčka. Opět je potřeba mít kartičky se slovíčky pro každou skupinku a také hrací kostku. Na tabuli napište čísla 1 až 6 s následujícími pokyny:

  1. DRAW (Žák slovíčko kreslí.)
  2. ACT (Žák slovíčko předvede bez mluvení.)
  3. EXPLAIN (Žák slovíčko popíše, ale nesmí ho v popisu použít.)
  4. SAY ONE WORD (Žák může vždy říct pouze jedno slovo. Např. na kartičce je napsáno „Banana“, žák řekne „Fruit“, hádající řekne „Apple“, žák odpoví „Yellow“, hádající řekne „Banana“)
  5. SPELL (Žák slovíčko vyhláskuje)
  6. CHOOSE (Žák si vybere, který ze způsobů 1-5 použije).

Žáci jsou rozděleni do skupinek po 4 až 5. Každá skupinka má hrací kostku (nebo spinner). Žáci se střídají. Ten, který hází kostkou, si zároveň vezme kartičku se slovíčkem. Číslo na kostce určí, jakým způsobem slovíčko popíše. Kdo slovíčko uhodne, kartičku dostane. Žák s největším počtem kartiček vyhrává. Pokud chcete hru ztížit, určete časový limit na každou odpověď.

 

TIP: Zúčastněte se naší podzimní soutěže a vyhrajte výukové anglické hry do Vašich hodin. Více infromací o soutěží zde.

V případě, že se Vám nechtějí připravovat materiály k hrám nebo hledáte hru zaměřenou na konkrétní téma, prohlédněte si hry v angličtině, které nabízíme zde.

Mnoho zábavy při hraní her v hodinách angličtiny přeje

Jarmila Tomanová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Jarka kruh

 

Tento tip do výuky byl volně inspirován články z Pearson Blog: https://www.english.com/blog/5-esl-games-for-teaching-young-learners/

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson