Wish
0
Košík Košík je prázdný

Tipy do výuky

Jazyk se nedá jednoduše nabiflovat a někdy ani logicky odvodit. Pokud se chceme jazyk naučit, musíme ho používat.

Dubnový tip do výuky se zaměří na rozvoj komunikačních dovedností, které pomohou žákům nejen naučit se předepsané učivo z anglického jazyka, ale i odstranit strach z mluvení v cizím jazyce.

Popis obrázku (obrázků)

Popis obrázků nebo skupiny obrázků je jednoduchý úkol. Žákům však někdy dělá velké potíže. Geoffrey Petty (anglický pedagog, který se věnuje problematice vyučování) tvrdí, že 87 % informací přijímáme očima, 9 % ušima a 4 % jinými smysly. Popis obrázku je první krok, jak odstranit komunikační bariéru a nejistotu žáků při vyjadřování se anglicky.

K řešení níže uvedených úloh použijte jeden obrázek. Například:

TT-learning doing plaz

Jigsaw picture description

Rozstřihněte obrázek na čtyři části a dejte každému žákovi ve skupině jeden dílek. Žáci popisují svoji část a společně se pokouší složit obrázek nazpět.

Příklad: “I think my piece is in the middle part of the picture (on the right...) because I can see/there is/are… etc.“

Let´s find X!

Jeden žák v každé skupině vybere libovolnou osobu na obrázku, kterou poté popisuje. Ostatní žáci se pokouší osobu uhádnout.

Příklad: It´s a man in his early twenties. He is wearing a short- sleeved shirt and a pair of shorts. He is standing and looking at a young girl who is sunbathing.

Cvičení dává příležitosti i na opakování slovní zásoby z tematického okruhu Clothes.

What´s your story?

Každá skupina vytvoří příběh o popisované osobě na základě otázek, například: „Where is the person?, Who is the person?, What is happening in the picture?, What is the person thinking about?“. Každý žák řeší jednu otázku. Nakonec si skupiny svoje příběhy navzájem převypráví.

Volné vyprávění a diskuse na vybrané téma

Nejlépe se připraví žáci na tento typ úlohy tehdy, když si nastudují vybrané téma nejen očima, ale i ušima. Všechny moderní učebnice cizích jazyků, které se na školách používají, mají přiložená cédéčka s nahrávkami článků, různých textů a také slovíček z učebnice. Pravidelné poslouchání angličtiny má důležitý vliv na procvičování správné výslovnosti a na schopnost porozumět mluvenému slovu.

Poslouchání jako základ pro diskusi

Před puštěním nahrávky zadejte žákům otázky, na které mají odpovědět. Čas strávený posloucháním tohoto typu cvičení je krátký. Slouží jako základ, startovací bod pro další aktivity.

TT learning by doing poslechy

Nahrávku naleznete zde: http://www.english.com/focus/audiomp3/audiomp3.html?page=level3; track 70

Videonahrávky pro práci ve dvojcích nebo ve skupinách

Vizuální podněty motivují studenty, objasňují kontext, poskytují informace ke konverzaci nebo diskusi a v neposlední řadě pomáhají odbourat strach z komunikace v cizím jazyce.

Po shlédnutí videonahrávky žáci dají dohromady vlastní recept zdravého jídla. Aby byla úloha složitější, rozdělte jim obrázky se surovinami, které musí použít při tvorbě receptu.

„Konverzační diagramy“

Tento typ konverzačního cvičení prohlubuje spolupráci mezi studenty. Zároveň povzbuzuje žáky, aby vyjádřili svůj názor, myšlenky a reakce na dané téma.

TT learning by doing diagram

Rolová hra

Připravuje žáky na reálné životní situace. Mohou v ní využít svoje komunikační dovednosti v anglickém jazyce.

Role-play cvičení můžete se žáky procvičovat s pomocí interaktivních videí. Interaktivní video má 2 části. V první části je žák pasivní (poslouchá a sleduje videonahrávku), v druhé části již je aktivním účastníkem nahrávky.

Ukázka: http://www.english.com/focus/interactivespeakingvideos/level3/ (Level 3, Unit 6 A - A doctor's appointment, Level 3, Unit 6 A - B doctor's appointment)

Vlastní seriál

Žákům rozdejte časopisy a nůžky a požádejte je, aby vystřihli obrázky zajímavých lidí. Poté jim dejte za úkol, aby vytvořili jejich profily, vzájemné vztahy a popřemýšleli o prostředí, ve kterém se bude jejich seriál odehrávat. Žáci napíší scénář a poté si vyberou úlohu pro sebe. Nakonec celou scénku zahrají. Jestli jsou Vaši žáci šikovní a dostatečně sebevědomí, můžou scénku nahrát na mobilní telefon.


Jazyková vzdělanost je jednou z klíčových vědomostí, kterou musíme dětem odevzdat, pokud chceme, aby se v životě uplatnili. Nejdůležitější je, aby se žáci přestali bát cizí jazyk používat. Doufám, že dubnový tip do výuky pomohou Vašim žákům zredukovat strach z používání angličtiny.

 

Při vytvoření tipu do výuky jsem se inspirovala učebnicí Maturita Focus z vydavatelství Pearson. Více informací o knize naleznete zde.

Good luck!

PaedDr. Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Judita foto

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson