Tipy do výuky

Žijeme ve světě neustále se zvyšující mobility a přístupu k informacím. Každý den přijímáme množství informací, které musíme pochopit a potom je předat, resp. vysvětlit ostatním. Jak na to? Přečtěte si náš nový Teaching tip.

Mediace je základním prvkem komunikace a je založená na používaní jazyka v reálném světě. Mediace není jen o osvojení čtyřech dovedností (čtení, mluvení, poslech, psaní), ale je to celá řada činností a strategií, při kterých vědomě přizpůsobujeme obsah našeho projevu konkrétní situaci, konkrétní osobě/osobám, aby náš projev byl srozumitelný.

Lingvistická mediace není nový koncept výuky. V roce 2018 Rada Evropy zveřejnila Dodatek ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (CEFR), ve kterém mediaci zařadila mezi klíčové dovednosti při učení jazyků.

Více informací o dodatku „Companion Volume with New Descriptors“ najdete ZDE.

Nebo se podívejte na video:

V listopadovém „Teaching tipu“ jsme pro vás připravili nápady, jak implementovat zprostředkování (mediaci) do výuky.

Co jsou to mediační aktivity? Dokument Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR) je popisuje jako:

  1. zprostředkování textu
  2. zprostředkování konceptů
  3. zprostředkování komunikace        

A. Zprostředkování textu

Studenti si procvičují mediaci textu, když hledají hlavní body anebo specifické informace v textu (v psaném i mluveném), případně v nahrávce, a potom je předají svým spolužákům ústně či písemně.

Roadmap Level B1 Unit 4 Lesson A

(Roadmap Level B1 Unit 4 Lesson A)

Psaní poznámek je užitečná dovednost pro studium a práci. Pomáhá studentům učit se a zapamatovat si informace. Pokud učíte starší teenagery, můžete jim zadat následující úlohu, ke které budete potřebovat videonahrávku. Studenti pracují individuálně. Jejich úkolem je dělat si poznámky pro kamaráda, který není přítomný na hodině. Po skončení videonahrávky studenti pracují ve dvojicích a porovnávají své poznámky. Studenti mohou připravit i hlasovou zprávu nepřítomnému kamarádovi a v případě potřeby ji i skutečně poslat. 😊

Pokud učíte mladší teenagery, vyzkoušejte s nimi úlohu na základě cvičení níže.

(pro zvětšení klikněte na obrázek)

Roadmap Level A2 Unit 6, Lesson A

(Roadmap Level A2 Unit 6, Lesson A)

Zprostředkování textu je i schopnost interpretovat graficky znázorněné údaje (např. sloupcový graf, schéma...), ať už řečí, nebo písmem, a také překládat psaný text neformálně či spontánně do mateřského jazyka. Analýza a vyjádření osobní reakce na texty (včetně literatury) a schopnost porovnávat a kriticky hodnotit literární díla také patří mezi mediační aktivity.

B. Zprostředkování konceptů

Pokud vyučujete komunikační dovednosti v reálném životním kontextu, tak už procvičujete schopnost mediace se svými studenty. 😊

Mediace konceptů zahrnuje: spolupráci ve skupině, vedení skupinové práce, řízení interakcí ve skupině, koncepční rozhovory, přípravu projektů.

Ve společnosti žijeme ve skupinách a ve všech povoláních jsou skupiny nebo pracovní týmy úplnou samozřejmostí. Proto se i studenti musí učit pracovat ve skupině. Práce ve skupině je efektivní příležitost procvičit si mediační dovednosti. Studenti mají příležitost k výměně myšlenkových pochodů, na jejich spojení, vyvrácení nebo rozvinutí. Práce ve skupině dává možnosti poznávat nové úhly pohledu, studenti mohou profitovat z vědomostí jiného člena skupiny a vzájemně se inspirovat.

(pro zvětšení klikněte na obrázek)

 Roadmap Level A2 Unit 8, Lesson B

(Roadmap Level A2 Unit 8, Lesson B)

Panelová diskuze ve třídě je technika, jak naučit studenty pracovat jako skupinu. Je to aktivita, při které si studenti procvičují logické uspořádání svých myšlenek a schopnost, jak jasně a efektivně prezentovat své myšlenky. Témata byste měli vždy přizpůsobit úrovním a zájmům studentů.

panel-discussion-1panel-discussion-2

 (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Roadmap Level C1-C2 Unit 6 Lesson 6D

(Roadmap Level C1-C2 Unit 6 Lesson 6D)

C. Zprostředkování komunikace

Zprostředkování komunikace má za cíl ulehčit porozumění a vytvořit úspěšnou komunikaci mezi účastníky komunikace, kteří mohou mít individuální, sociokulturní, sociolingvistické nebo intelektuální rozdíly v názorech či postojích. Procvičování této mediační aktivity pomáhá studentům při řešení sporů, vyjednávání a také může být užitečné pro každodenní interakce ve škole/na pracovišti.

(pro zvětšení klikněte na obrázek)

Roadmap Level B2 Unit 7 Lesson Ca

(pro zvětšení klikněte na obrázek)

Roadmap Level B2 Unit 7 Lesson Cb

(Roadmap Level B2 Unit 7 Lesson C)

 

Zprostředkování (mediace) je základní dovednost, kterou používáme v každodenním životě, a je nevyhnutelná pro studenty, kteří se chtějí učit angličtinu pro skutečný svět.

Prezentované mediační aktivity byly použity z učebnice ROADMAP. Informace i produktovou prezentaci k učebnici najdete ZDE.

Pokud byste se chtěli dozvědět ještě více o mediaci, pusťte si záznamy webinářů na youtube:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=FtSkGNrcqks  
  2. https://www.youtube.com/watch?v=SszlwYP2WYg   

 

Vaše metodička

Judita Tóthová

Metodik / odborný konzultant pro AJ

Judita foto

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson