Tipy do výuky

Pokud jste někdy učili kurzy Business English určitě budete souhlasit, že studenti těchto kurzů jsou neustále velmi zaneprázdnění. Lekce často začínají později, nebo jsou ukončeny dříve, nebo dokonce zrušeny na poslední chvíli, protože pracovní úkoly dostanou přednost před lekcí angličtiny. Co tedy vlastně učit v těchto kurzech, abychom si mohli být jistí, že naši studenti skutečně využijí probíranou látku v praxi?

Slovní zásobu svého oboru mají profesionálové většinou v malíku a orientují se v terminologii svého oboru lépe než my, lektoři. Gramatické struktury je často nezajímají, protože nevidí, jak je mohou využít v běžné komunikaci. Jednou z věcí, kterou naopak mohou okamžitě použít všichni profesionálové v různých situacích nejen na pracovišti, jsou tzv. soft skills. Měkkým dovednostem se v angličtině trefně říká také ‘people skills’. Jedná se v podstatě o strategie a dovednosti, které mohou zásadně usnadnit různé komunikační situace a napomoci k dosažení kýženého výsledku. Konkrétně se jedná o dovednosti jako je aktivní naslouchání, spolupráce, vyjednávání, rozhodování, dávání a přijímaní zpětné vazby.   

V tomto tipu do výuky si ukážeme, jak je možné lekci zaměřenou na měkké dovednosti naplánovat a jaké zdroje využít. Použité příklady pochází z nové série učebnic k výuce obchodní angličtiny Business Partner od nakladatelství Pearson (dříve Longman). Modulární systém učebnice umožňuje flexibilitu ve výuce. Lektor může volit potřebná témata a přeskakovat mezi lekcemi, a tímto způsobem připravit lekce svým studentům na míru. Na konci článku najdete odkazy na další autentické zdroje, které Vás mohou ve výuce inspirovat.

1. Relevantní témata

Je nutné znát očekávání a potřeby vašich studentů, proto se studentů ptejte, co je zajímá, čím se zabývají a v čem se chtějí zlepšovat. Může to být například Influencing, tedy přesvědčovací schopnosti.

2. Výukový cíl

Pro každou lekci stanovte výukový cíl a nezapomeňte tento cíl na začátku hodiny uvést, aby studenti věděli, jaké praktické dovednosti si z hodiny odnesou, např. Learners are aware of different ways to influence other people and can use a range of phrases for dealing with objections.

3. Zahřátí alias warm-up

Velmi dobře nám poslouží otázky k diskuzi ve dvojicích nebo skupinkách. Otázky by měly být personalizované, aby si studenti spojili obsah lekce s vlastní zkušeností. Např. What situations have you been in, or might you be in, when you need to influence someone?

4. Měkké dovednosti názorně

Skvělým nástrojem pro výuku měkkých dovedností jsou videa, protože v krátkosti vystihnou celou komunikační situaci a jasně demonstrují zvolené strategie. Pusťte studentům úvodní video.

Paula v něm popisuje, jakým způsobem ona jedná s klienty. Její nadřízený Matt ji upozorňuje, co může od konkrétního klienta očekávat. Studenti na základě tohoto videa probírají, zda Paulin způsob jednání zapůsobí na klienta (cvičení 2A).

BP teaching tip

5. Strategie (Push and Pull)

Následně se studenti seznámí s dvěma strategiemi ovlivňování, tedy ‘push and pull’ (cvičení 2B). Přiřazováním vět 1-4 si ověříme porozumění těmto strategiím, případně můžeme probrat možné výhody a nevýhody těchto přístupů.

6. Strategie v kontextu

Navazující videa potom jasně ukážou, jakým způsobem se dané strategie dají aplikovat. Ukažte videa A a B studentům a ti k nim po shlédnutí přiřadí strategii ‘push’ nebo ‘pull’. Požádejte studenty, ať si během sledování dělají poznámky, jaké funkční fráze a výrazy byly použity v jednotlivých situacích.

Option A

Option B

7. Komunikační situace

Abyste odhalili studentům správné odpovědi na přiřazování videí A a B, pusťte jim závěrečné video, kde hovoří odborník, rozebírá obě předchozí videa a hodnotí úspěšnost použitých strategií a jejich výhody a nevýhody.

8. Aktivace

Když důkladně probereme konkrétní dovednost včetně funkčních frází, je na studentech, aby se pokusili tuto dovednost aplikovat. Jednou z možností je role-play, která velmi dobře simuluje reálné pracovní nebo životní situace. V následující ukázce mají studenti na výběr ze čtyř scénářů (cvičení 9A), ale fantazii se meze nekladou. Pokud mají studenti vlastní nápady, mohou si je nacvičovat také.

BP teaching tip2

9. Sebehodnocení

Zopakujte výukový cíl a nechte studenty ohodnotit, jak dobře jej zvládli.

 

Použitá videa a ukázky jsou součástí titulu Business Partner, ale jako inspirace pro výuku Business English a měkkých dovedností můžete použít mnoho volně přístupných zdrojů z internetu, několik užitečných odkazů naleznete níže. 

TED, ideas worth spreading:  https://www.ted.com/

BBC Business Daily: https://www.bbc.co.uk/programmes/p002vsxs

The Guardian: https://www.theguardian.com/uk/business

Forbes: https://www.forbes.com/

 

Přeji Vám mnoho úspěchů a zábavy při výuce obchodní angličtiny a nezbývá než dodat Let’s get down to business.

Jarmila Tomanová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Jarka kruh

 


Tento tip do výuky byl volně inspirován články z Pearson Blog:

 

https://www.english.com/blog/soft-skills-in-business-english/

https://www.english.com/blog/four-resources-for-business-english/

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson