Tipy do výuky

Jedním z cílů, které učitel se svými žáky či studenty má, je pracovat společně na tom, aby se svět stal lepším místem. Díky zaměření na témata globálního občanství můžeme tuto snahu, změnit svět k lepšímu, podporovat každý den ve výuce.

Globální občanství umožní žákům objevovat širší svět mimo jiné tím, že propojuje daná témata s odkazy do reálného světa. Žáci si tak náplň hodin mohou lépe vztáhnout k vlastním životům a využít v nich své předchozí zkušenosti a dovednosti.

Myšlenky globálního občanství podporují respekt a toleranci k druhým, globální povědomí a empatii. Přestože se vaše třída nebo oblast, ve které žijete, nemusí zdát příliš rozmanitá, existují způsoby, jak do ní vnést globální perspektivu a přivést děti k přemýšlení v globálních souvislostech.

 

Postupujte od lokálního ke globálnímu

Jak tedy koncept globálního občanství do hodin zavést? Ve výuce jazyků je klíčovou myšlenkou spojení rozvoje slovní zásoby a gramatiky s pomalu se rozšiřujícím pohledem na svět kolem nás. Žáci se tedy postupně dostávají od osobních pocitů a zkušeností ke zkušenostem sdíleným v jejich rodině nebo jiné komunitě, a dále k pohledu na širší společnost. Pomocí myšlenky, že jsme součástí celosvětové komunity, můžeme děti oprostit od jejich vlastních zkušeností a pomoci jim začít uvažovat o ostatních v globálním what makes a homeměřítku.

Jedním ze základních a často probíraných témat, které nám může sloužit jako příklad, je domov a bydlení. Zeptejte se žáků na jejich vlastní domovy a na to, co podle nich tvoří domov. Zaměřte se na to, čím se jejich domovy liší a ukažte příklady netradičních domovů z celého světa. Podpořte v nich myšlenku, že šťastný domov nutně neznamená velký dům plný luxusních věcí.

 

homes

 

 Zařaďte do svých hodin příběhy s globálním přesahem

the legend of nianVyužití příběhů a textů s globálním přesahem pomůže žákům uvědomit si rozdíly mezi kulturami a tradicemi a učí je, jak je důležité tyto tradice poznávat, oslavovat rozmanitost a otevřít tak svou mysl novým možnostem.

Dobrým příkladem může být téma svátků a oslav. Dejte žákům k přečtení krátký text, pojednávající o vzniku svátku nebo tradice v cizí zemi (v našem příkladu oslavy Nového roku v Číně). Po jeho přečtení společně reflektujte, jak daný svátek v zemi vznikl a jaké se k němu váží tradice. (Pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

Navázat můžete aktivitou, ve které budou mít žáci za úkol vyhledat na internetu, jak se slaví Nový rok jinde ve světě, zda mají oslavy něco společného a v čem se liší. Zaměřte se na to, proč jsou svátky a tradice v kultuře důležité a jak nám pomáhají zvyšovat kulturní povědomí.

 

how to save waterPropojte žáky se světem

Zamyslete se nad tím, jaké paralely existují mezi globálními problémy a problémy ve třídě. Dobrým začátkem jsou jednoduchá témata, která spojují lidi po celém světě – jídlo, bydlení, způsoby cestování, ale i například řešení konfliktů nebo nerovnosti ve společnosti.

Rozdělte žáky do dvojic nebo menších skupin. Dejte jim pár minut na to sepsat, k čemu všemu denně potřebují vodu. Nechte je porovnat své odpovědi se třídou a poté společně diskutujte o tom, zda mají všichni lidé na světě stejný přístup k pitné vodě. Nejrůznější grafy či plakáty vám pomohou demonstrovat fakta.

 grow helper

 

 Navažte myšlenkou, proč je důležité šetřit vodou a nechte žáky, aby sami přišli se svými návrhy, jak to udělat ve škole a doma. Na závěr můžete společně vyrobit plakát, který bude zobrazovat nejlepší nápady!

 

save water at school

 

Pomocí podobných aktivit a projektů můžeme u žáků rozvíjet kreativní a kritické myšlení, budovat v nich empatii s lokálními i globálními problémy a vytvořit si tak například tolerantnější a inkluzivnější prostředí ve třídě.

Pokud už máte jasno v tom, že i vy chcete ze svých studentů vychovávat během hodin angličtiny globální občany, nechejte se inspirovat novou prvostupňovou učebnicí Rise and Shine, která v sobě spojuje výuku jazyka s tématy globálního občanství a dává tak hodinám angličtiny další netradiční rozměr. Všechny ukázky v dnešním tipu do výuky byly použity právě z ní. Více informací o učebnici se dočtete zde.

 

Přeji Vám mnoho šikovných a aktivních studentů!

Vaše metodička

Mgr. Kateřina Myšáková

Metodik/odborný konzultant pro AJ

katka-mysakova

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson