Tipy do výuky

Tvoření otázek v angličtině patří mezi jednu z nejobtížnějších oblastí gramatiky. Je to způsobeno především velkým množstvím slovesných časů v anglickém jazyce, přítomností pomocných a nepravidelných sloves v otázkách a také nutností dodržet specifický pořádek slov. Výuka a procvičování otázek tedy nejsou vůbec snadné, i když v reálném prostředí se jedná o jeden z nejdůležitějších nástrojů komunikace. Ať už při cestování, nakupování, nebo v pracovní komunikaci neustále klademe otázky, abychom se zeptali na správný směr, na cenu, na nejrůznější podrobnosti.

Přesto výukové materiály a jazykové zkoušky často po studentech vyžadují především odpovídání na otázky a nikoliv dotazování, i když to je v běžném životě přinejmenším stejně důležité. V dnešním tipu do výuky se tedy zaměříme na to, jakým způsobem lze procvičovat tvorbu otázek v hodinách angličtiny.

Dotazník

Můžeme využít nejrůznější dotazníky, které se objevují v novinách nebo na sociálních sítích a zahrát si se studenty na novináře. Tento konkrétně pochází z nové učebnice obecné angličtiny pro teenagery a dospělé Roadmap (úroveň A2) a zabývá se otázkami v přítomném čase prostém.

Studenti si nejprve přečtou text pro sebe a potom mohou číst společně ve dvojicích, jeden čte otázky a druhý odpovědi. Když se s textem tímto způsobem důkladně seznámí, mohou postoupit k dalšímu cvičení (3 a), které jim pomůže zapamatovat si tázací zájmena a příslovce.

TT nebat se zeptat se 1 TT nebat se zeptat se 2

Ve chvíli, kdy probereme strukturu otázek, tedy slovosled a použití pomocných sloves, můžeme lekci zakončit cvičením, ve kterém studentům poskytneme pouze odpovědi a oni vytvoří příslušné otázky (viz obrázek níže). Pokud by tvorba celých otázek byla ještě příliš náročná, lze úkol obměnit. A to tak, že studenti dostanou otázky a odpovědi zvlášť a spojují dvojice dohromady (matching, cvičení b).

TT nebat se zeptat se 3 TT nebat se zeptat se 4

 

Variace otázek

U náročnějších nebo úplně nových struktur můžeme použít drilovací cvičení, aby si studenti danou strukturu lépe zapamatovali a dostali ji „pod kůži“. Tento typ cvičení lze použít například pro předpřítomný čas, superlativ, určité fráze v otázkách (remind someone of something). Studenti mají sadu otázek z učebnice (následující otázky z Roadmap úroveň B1), kterou obměňují.

 

TT nebat se zeptat se 6

 

 

Do you have a ___________ that reminds you of _____________?
Do you have a photo that reminds you of happy times ?
food home
song a special moment
piece of clothes a special place
book someone

 

Pro předpřítomný čas:

Have you ever ______________________?
Have you ever eaten sushi ?
tried scuba-diving
visited some exotic place
won a competition
driven a racing car

Hry s otázkami

Studenti vytvoří skupinky a vždy podle tématu lekce si jednotlivec vymyslí identitu, povolání nebo předmět a ostatní studenti se kladením otázek snaží odhalit, o koho nebo co se jedná. Učitel by měl stanovit, zda mají studenti klást uzavřené otázky (yes-no questions) nebo otevřené (when, where, who…). Práce ve skupině má tu výhodu, že studenti, kteří zrovna otázku nekladou, mohou kontrolovat, jestli byla otázka vytvořena správně. A pokud ne, tak se student musí snažit o její opravu tak dlouho, dokud není správná. Například pro otázky v minulém čase bude tajemnou identitou historická postava, např. Cleopatra - Did you live in the 20th century? Were you British? Were you a king or a queen?.

Pro procvičení otázek s trpným rodem hádáme předměty, např. A book – Is it made of metal? Is it used as an instrument for work? When was it invented?

 

Hlavním cílem výuky angličtiny by měla být příprava na komunikaci v reálném světě a tvoření otázek je nedílnou součástí jakéhokoliv dialogu. Pokud hledáte nové materiály pro výuku, které nabízí autentický jazyk a podporují rozvoj všech komunikačních dovedností, podívejte se na novinku nakladatelství Pearson učebnici Roadmap, z níž byly použity příklady v tomto tipu do výuky.

Mnoho zvídavých studentů, kteří se nebojí zeptat, přeje

Jarmila Tomanová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Jarka kruh

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson