Tipy do výuky

Začlenění konceptu STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) do výuky může být účinným způsobem, jak zaujmout žáky a zároveň oživit naše hodiny angličtiny. Aktivity STEAM poskytují žákům příležitost používat angličtinu v reálných souvislostech, rozvíjet kritické myšlení a schopnosti řešit problémy a zkoumat mezipředmětové souvislosti. V dubnovém tipu do výuky se podíváme na několik technik, jak efektivně začlenit přístup STEAM do výuky ve vaší třídě.

Začleněním STEAM do výuky angličtiny můžete vytvořit dynamické a interaktivní výukové prostředí, které podporuje osvojování jazyka a vzbuzuje správnou motivaci.

 

Začněte s jasným cílem

Před zavedením konceptu STEAM do výuky je důležité mít na paměti jasný cíl nebo výsledek učení. Určete, jaké jazykové a obsahové dovednosti chcete u žáků rozvíjet, a poté vyberte aktivity STEAM, které pomohou těchto cílů dosáhnout.

Pro účely dnešního tipu si můžeme zvolit téma „Barvy kolem nás“. Naším cílem bude, aby žáci dokázali identifikovat a pojmenovat barvy v angličtině a zároveň porozuměli tomu, jak je můžeme mezi sebou míchat.

steam 1

 

Zvolte vhodné aktivity

Zvolte aktivity, které jsou vhodné pro věk a úroveň jazykových znalostí žáků. Mladší žáci mohou mít například rádi jednoduché experimenty nebo výtvarné projekty, zatímco starší žáci mohou být připraveni na složitější aktivity, které zahrnují např. techniku.

Mladší žáci si určitě vystačí s mícháním různých barev na čtvrtkách, starší žáky určitě zaujmete experimentem s barevnými světly nebo LED diodami, pomocí nichž budete jednotlivé barvy překrývat a „míchat“.

steam 2       steam 3

 

Podpořte spolupráci

STEAM aktivity často zahrnují týmovou práci, což může studentům pomoci rozvíjet jejich jazykové dovednosti a budovat vztahy s vrstevníky. Povzbuzujte studenty ke spolupráci a komunikaci v angličtině.

Používejte příklady z reálného světa

Používejte příklady z reálného světa, abyste žákům pomohli vidět praktické využití konceptů STEAM. To může pomoci motivovat žáky a ukázat jim, jak lze jejich jazykové a jiné dovednosti využít v reálném světě. K takovému účelu je ideální nějaký projekt nebo experiment, při kterém budou mít žáci pocit kontroly a udají si sami jasný směr, kterým se jejich cesta za poznáním bude ubírat.

steam 4               steam 5

Bavte se!

STEAM aktivity mají být hlavně zábavné a poutavé. Povzbuzujte své žáky, aby se při zkoumání světa kolem sebe bavili a nebáli se experimentovat.

Pokud by vás téma STEAM zaujalo a chtěli byste se inspirovat a dozvědět se více o jeho využití v hodinách angličtiny, podívejte se na novou učebnici English Code (Více informací ZDE) pro mladší žáky základních škol, která má koncept STEAM zakomponovaný přímo ve svém sylabu.

Přeji vám mnoho zábavy se STEAM aktivitami!

 

Vaše metodička

Mgr. Kateřina Myšáková

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

bara-kruh

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson