Tipy do výuky

Nechte je mluvit dál jako o prázdninách. Všichni učitelé víme, že veškerá snaha o ztišení studentů v prvním školním týdnu je „mission impossible“. Rozjaření studenti s hlavou plnou prázdninových příběhů a zážitků bzučí jako včeličky v úlu, ne však pílí ale svými mluvidly. Využijte jejich úvodní nadšení, ochotu mluvit a sdílet své zážitky v hodinách angličtiny. Níže Vám nabízíme zábavné a poutavé aktivity k procvičování mluvení. Pomocí těchto cvičení také usměrníte studenty, aby byl jejich projev strukturovaný, gramaticky správný a zároveň zopakujete slovní zásobu z oblasti prázdninových aktivit, cestování, sportování, poznávání zemí a měst, počasí, dat a číslovek…

Doba, kdy se do školy nosili tištěné fotografie, je pryč a tím i neustálé zapomínání. Přístup k fotkám na chytrých telefonech nebo na virtuálním úložišti je otázkou pár kliků. Nám učitelům je však známo, že kreativita studentů při vymýšlení různých výmluv, proč nemají k dispozici žádné fotky ani v elektronické podobě, je bezmezná. Následující aktivity je možné použít i bez fotografií.

Slova, věty, příběhy

Abychom studentům ulehčili psaní prázdninového příběhu, vyzveme je nejdřív k popisu fotky (osoby, místa, počasí, aktivity, předmětu, části dne). Následně z daných slov vytvoří jednoduché věty a ve dvojici si zkontrolují jejich správnost. Monitorujte a opravujte případné chyby. Z vět následně vytvoří příběh pomocí prostředků logické návaznosti. Napište potřebné spojovací výrazy na tabuli (podle úrovní studentů) např. časové výrazy: first, at the beginning, then, next, after, at the end, finally…

Prázdninové domino

Teto aktivita může být pokračováním předcházející. Student popisuje prázdninovou fotografii před celou třídou a jakmile jiný student uslyší slovo/výraz s podobnou tematikou, kterou má na svojí fotce pokračuje v příběhu. Tímto způsobem se vytvoří prázdninové domino nebo řetěz až k poslednímu studentovi ve třídě, který samozřejmě prohraje. Abychom zaměstnali i studenty, kteří již doplnili svůj popis do domina, musí dávat i nadále pozor a zapisovat slova/výrazy, pomocí kterých domino navazuje. Po vysvětlení hry začněte s popisem fotografie vy.

Prázdninové destinace

Rozdělte studenty do 4–5členných skupin. Každý z nich si zapíše na papír, kde byl na dovolené, nebo použije fotku. Napište na tabuli následující otázky:

Did you go to … (country, city)?

Did you travel by… (means of transport)?

Did you stay on holiday for… (time)?

Did you spend your holidays with… (people)?

Did you … (activity)?

a připravte a vytisknete/okopírujte pro každého studenta následující tabulku:

Name of student Destination (where) Means of transport Time (how long) People (who with) Activity (what)
           
           
           
           

 

Vyberte prvního studenta, který bude odpovídat ostatním na výše uvedené otázky (odpovědi ano/ne). Aktivitu jde lehce proměnit v soutěž, a to tím způsobem, že skupina, která první vyplní tabulku pro každého studenta, vyhrává.

Porovnání fotek

Jelikož prázdninové fotografie mají podobná témata, můžeme je použít i jako přípravu k ústní části maturitní zkoušky Popis obrázku (popis, porovnání a zážitky a zkušenosti). Uvádíme zde pomocné modelové fráze k popisu obrázku, které jsou součástí nové učebnici k přípravě na maturitu New Maturita Activator.

activator-1 activator-2

 

Netradiční příběh cestovatele

Ze stejné učebnice uvádíme zábavnou cestovatelskou aktivitu nejen pro maturanty. Připravte jednu kopii pro každého studenta. Řekněte studentům, že budou psát cestovatelský příběh (pravdivý/fiktivní). Každý vyplní první větu na papíře a zahne ji tak, aby ji další student neviděl. Podá papír sousedovi, který v příběhu pokračuje. Následně papíry koluji ve třídě, dokud se nevyplní poslední věta. Příběhy se můžou číst před celou třídou nebo ve skupince.

tb-activator-s85

Přeji Vám všem úspěšný a pohodový vstup do nového školního roku.

Danka Sekerková

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Danka foto

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson