Tipy do výuky

Tento tip do výuky bych ráda začala citátem Marka Twaina: „Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat.“ Téma paměti se tak nějak automaticky začalo čím dál častěji objevovat jako ústřední motiv mého učitelsko-metodického působení, stalo se tématem několika mých seminářů i webinářů, zúčastnila jsem se workshopů na toto téma, ale především je to téma, kterému bychom jistě my, učitelé, rádi přišli na kloub, odhalili, jak součástky tohoto mechanismu fungují a jak bychom jej mohli seřídit a nastartovat tak, aby fungoval k co největšímu prospěchu našich žáků a studentů a nám, učitelům, přinesl co největší radost v podobě jazykově sebevědomých a dovedných žáků.

Začneme ale z druhého konce. Jaké jsou nejčastější důvody zapomínání?

  • Nedostatečné porozumění
  • Nedostatečná pozornost, někdy též prostý fakt, že mluvíme příliš tiše a žáci nás neslyší
  • Rušivé podněty
  • Únava, nervozita, emoce, nálady a stres
  • Nesoulad nové informace s informacemi již uloženými
  • Nedostatečný cyklus opakování a procvičování nových informací
  • Bezvýznamnost informací - nepamatujeme si, co pro nás nemá hodnotu
  • Nedostačující organizace - snažíme se do našeho mozku vtěsnat příliš mnoho informací, aniž bychom si je rozdělili do kategorií
  • Dehydratace - mozek potřebuje vodu, aby mohl rychleji vodit elektrické impulzy

Zkusme se tedy podívat na to, jak se praktickým způsobem vyhnout nebo minimalizovat negativní faktory, které brání našim žákům naplno využívat kapacity jejich paměti a osvojovat si cizí jazyk mnohem efektivněji, spolehlivěji a trvaleji!

Vybudujte Vašim studentům sebevědomí, že si umí zapamatovat mnohem vice, než si zpočátku myslí. Nejdříve se zeptejte, zda si zvládnou zapamatovat například desetimístné číslo. Pokud jim to bude připadat nemožné, naučte je metodu, kdy si ke každé číslici přiřadí obraz a poté si vytvoří příběh, který bude danému číslu odpovídat: 0 - vejce, 1 - bič, 2 - labuť, 3 - trojzubec, 4 - židle, 5 - had, 6 - hrací kostka (padla šestka), 7 - trpaslík, 8 - sněhulák, 9 - nafukovací balonek.

Číslo 2866047985 si mohou představovat například jako tento příběh: Vidíte před sebou labuť, která se k vám blíží, a vy si všimnete, že má na křídle vytetovaného sněhuláka. Labuť si tímto křídlem sáhne do kapsy, vyndá dvě hrací kostky, vyhodí je do vzduchu, kde se jedna promění ve vejce a druhá v židli. Ještě než stačí dopadnout, přiletí trpaslík nesený nafukovacím balónkem, obě věci chytí, snese se dolů a vy vidíte, že na rameni má také vytetovaného sněhuláka a k tomu ještě hada.

Vyzkoušeli jste si sami? Já ano a funguje to! Celé číslo uvízlo spolehlivě v mé paměti. U pokročilejších studentů můžete přípravu na tuto paměťovou hru zadat ve skupinkách, kde si každá skupinka vymyslí k číslicím jeden předmět v angličtině. Anglicky se pak mohou pokusit převyprávět i celý svůj originální příběh: A Tattooed Swan Story!

Na předchozím příběhu jsme si také ukázali, že čím “fantastičtější a zvláštnější” je kontext, ve kterém prezentujeme fakta potřebná k zapamatování, tím snáze a efektivněji se nám v paměti uloží. (Jsem si jistá, že příběh s labutí si budete pamatovat ještě dlouho). Zkuste využít neobvyklý kontext také při prezentaci gramatických jevů.

Zapojte čas od času aktivity na trénink paměti do Vašich hodin angličtiny. Inspiraci můžete najít například zde http://www.treninkpameti.com/pametove-hry-na-internetu/.

Dejte prostor rozhodování. Chcete-li, aby si Vaši studenti zapamatovali nová slovíčka, zapojte po jejich představení do výuky tzv. “rozhodovací” aktivity, kdy se žáci musí ROZHODNOUT, jaké slovíčko vyberou do mezery ve větě, která slovíčka seřadí do příslušných sloupců, která slovíčka spojí, aby vytvořila sousloví apod. Tak se stávají AKTIVNÍMI uživateli dané slovní zásoby a lépe si vše zapamatují.

Vytvářejte asociace! Je mnohem jednodušší si zapamatovat novou informaci, pokud ji mohou studenti spojit s něčím, co již znají. Zde Vám ve velké míře může pomoci metoda PERSONALIZACE – malé žáčky učte slovní zásobu na hračkách, které si přinesou z domova, u větších žáků využijte jejich fotografie a facebookové stránky a dospělé studenty nechte například tvořit záznamové deníky (co vše během dne snědli, jaké předměty použili, jaké emoce zažili, které úkoly splnili apod.)

Zničte stereotyp. Paměti a veškerým mentálním schopnostem rozhodně neprospívá stereotyp, proto se snažte co nejvíce měnit Vaši zaběhanou rutinu. Já občas nechám studenty samotné vymyslet téma hodiny, změním uspořádání ve třídě, pozvu si nějakého anglicky mluvícího hosta, ale myslím, že postačí i upravovat strukturu hodiny tak, aby si studenti nemohli být vždy jisti, co je čeká.

Paměť našich studentů, a samozřejmě také naše vlastní, je významným faktorem, který hraje zásadní roli v tom, jak bude práce nás učitelů efektivní a kolik kvalitně jazykově vybavených žáků opustí naše hodiny angličtiny. Ale nezapomeňte: Zapomínání je zcela přirozený a lidskému mozku prospěšný proces, který jej chrání před přetížením informacemi, a ani naši žáci se mu nemohou zcela vyhnout a je třeba s ním počítat. Výše uvedené aktivity a principy by Vám však měly pomoci, aby množství zapamatovaného převážilo nad množstvím zapomenutého.

Článek je volně inspirován příspěvkem Memory techniques - part 1 z www.longman.com/exams/.

Mgr. Šárka Miková
metodik výuky anglického jazyka

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson