Tipy do výuky

Personalizace, aneb propojení osobního života žáků či studentů s výukou angličtiny, je stále častěji skloňovaný přístup, pokud se zajímáte o to, jak zlepšit motivaci a tím pádem i úspěšnost Vašich studentů v cizím jazyce. Personalizace - motivace – úspěšnost: kdo z nás, učitelů angličtiny, by nechtěl proběhnout těmito třemi metami a splnit si svůj profesní sen – mít třídu plnou nadšených a úspěšných žáků, s nimiž bude radost pracovat? V tomto článku bych Vám ráda přiblížila, jakým způsobem personalizace funguje a také ukázala několik aktivit, které Vašim studentům umožní přenést alespoň část jejich osobního života do jazykové učebny.

Personalizace je jedním z nejdůležitějších kroků jakéhokoliv učebního procesu (a z hlediska angličtinářů především toho, který se týká jejich školního předmětu). Když studenti používají novou slovní zásobu, aby se vyjadřovali o sobě samých či věcech, na kterých jim záleží, je jejich motivace a míra stresu naprosto odlišná od plnění obecných úloh, kdy se zaměřují především na správnost svých odpovědí. Personalizované aktivity lze využít ve všech fázích výuky cizího jazyka: při prezentaci, procvičování i následné produkci. Můžete s jejich pomocí procvičovat novou slovní zásobu, gramatiku i funkční jazyk. Personalizace je důležitá u všech věkových skupin studentů – mladších i starších žáků, studentů středních škol i dospělých. A základním ukazatelem, který Vám pomůže poznat, zda se jedná o personalizovanou aktivitu, je Vaše odpověď na otázku: Souvisí tato otázka/cvičení/projekt apod. jakýmkoliv způsobem s osobním životem mých studentů? Pokud si odpovíte ANO, jste na správné cestě snáze motivovat Vaše studenty!

 

UČEBNÍ MATERIÁLY

Ačkoliv učebnice anglického jazyka mívají většinou jednotnou podobu, lze si již výběrem učebnice, která využívá principy personalizace, usnadnit práci. Pro mladší žáčky můžete sáhnout po učebnici, která ve spolupráci s filmovými studii Disney – Pixar obsahuje dětem důvěrně známé pohádkové postavičky - kamarády, které již znají z filmů a knížek (New English Adventure od nakladatelství Pearson). U starších studentů a dospělých Vám s personalizací pomohou takové učebnice, které obsahují aktuální fotografie známých osobností, míst a událostí, o které se studenti zajímají ve svém volném čase.

Personalizaci můžete zapojit také při výrobě kartiček, obrázků, plakátů a hracích plánů, jejichž výrobu necháte na samotných studentech. Nejen, že si sami usnadníte práci, ale získáte jedinečný výukový materiál, ke kterému budou mít Vaši studenti úplně jiný vztah než k předtištěným šablonám. Probíráte s Vašimi mladšími žáky části těla? Nechte je nakreslit příšeru s dvěma hlavami, jednou rukou, třema nohama a šesti ušima. Mohou ji pak popisovat, porovnávat, čí je strašidelnější, a nakonec si můžete ve třídě na nástěnce udělat výstavku. Dospělí studenti mohou například konečně zrealizovat svůj „dům snů“ (i když zatím jen půdorysně na papíře J). A tak dále.

A nakonec materiál ze všech nejosobnější – fotografie. Pokud Vaše učebnice neobsahuje dostatek autentických fotografií, s nimiž by se Vaši studenti mohli ztotožnit, využijte ve výuce jejich vlastní. Ti starší, kteří mají fotografie ještě vytištěné na papíře, mohou do hodiny přinést snímky své rodiny, míst, která navštívili atd. Studenti dnešní digitální generace se pochlubí spíše fotkami na Instagramu, Facebooku, či na svém blogu.

 

TIPY NA AKTIVITY

MŮJ MĚSÍC

Před začátkem měsíce zadejte studentům úkol – každý den toho měsíce musí vyfotit to, co je pro ně ten den důležité (předměty, osoby, místa, události apod.). Může to být setkání s přáteli, sport, kterému se věnují, nová věc, kterou si koupili. Osobní fotografie vždy skrývají příběh a citovou vazbu. Ke každé fotografii studenti také připojí jedno slovo nebo krátkou větu, která obrázek nebo jeho náladu popisuje. Vytvořte šablonu kalendáře, kam budou studenti své snímky nahrávat. Na konci měsíce mohou své kalendáře porovnat – Jsou některé fotografie podobné? Mají něco společného? Které dva kalendáře ze třídy jsou nejpodobnější/nejodlišnější? Která jednotlivá fotografie je nejvtipnější/nejdivnější či nejopakovanější? Jistě Vás napadne ještě spousta způsobů, jak s kalendáři pracovat i při procvičování gramatiky (např. slovesné časy) a mluveného projevu (např. porovnávání obrázků jako příprava na Maturitu).

VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O …

Každý student si do hodiny přinese předmět, fotografii nebo obrázek, který znázorňuje činnost, v níž vyniká nebo které se rád věnuje (např. lyžování, vaření, blogování, jazykové dovednosti, cestování apod.). Ve dvojicích si navzájem předměty/fotografie ukáží a jeden pro druhého připraví 15 otázek (počet samozřejmě závisí na učiteli), které pak svému partnerovi položí, aby se více dozvěděli o jeho dovednosti/oblíbené činnosti. Tuto aktivitu můžete několikrát zopakovat během jedné hodiny i během školního roku, jednoduše studenty rozdělíte do odlišných dvojic. Mladší žáci si do hodin mohou přinést fotku domácího mazlíčka a tvořit jednoduché otázky: What´s its name? How old is it?

MŮJ DENNÍ SEZNAM

Ještě lepší, pokud máte hodinu angličtiny až po obědě či večer. Nechte studenty zaznamenat všechny předměty, které během dne použili, potraviny, které snědli, místa, která navštívili nebo pocity, které prožili. Kromě toho, že si studenti takto mohou s pomocí slovníku rozšiřovat personalizovanou slovní zásobu, následující hodinu mohou například porovnávat, zda by se v ten den seznam nějak lišil – které položky by ponechali, které by ubrali či přidali a proč. Některou další hodinu se můžete k seznamům vrátit a procvičovat na nich například minulý čas.

 

A NAKONEC MALÁ UKÁZKA …

… z nové učebnice pro přípravu středoškolských studentů na maturitu MATURITA FOCUS (https://www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/maturita-focus) a jejích personalizovaných cvičení:

personalizace

 

Přeji Vám, ať se Vám v tomto jarním období daří s pomocí personalizace zasít semínka zájmu u Vašich studentů, která budou později sklízet v podobě úspěšně složených přijímacích, maturitních a jiných zkoušek, a především v podobě bezproblémového používání angličtiny!

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson