Tipy do výuky

Diskuse o výhledovém uplatnění na trhu práce je v současné ekonomické situaci žhavým tématem a myšlenka, že současní studenti opustí školu a nastoupí do jednoho zaměstnání na celý život, se stala minulostí. Na co se tedy ve výuce, která má připravit na pracovní život, zaměřit?

 

Rozvíjejte soft skills

Do soft skills můžeme zařadit spolupráci, kreativitu, kritické myšlení, odolnost, adaptabilitu a time management. Nárůst technologií na pracovišti vede ke zvýšené potřebě emoční inteligence či schopnosti umět efektivně řešit problémy a snížení počtu lidí potřebných k provádění opakujících se činností povede k tomu, že budoucí pracovníci převezmou inovativnější a kreativnější role.

 

 

life-skills.jpg

 

life-skills-project-1.png

life-skills-project-2

 

 

Skvělý způsob, jak zavést rozvoj soft skills do třídy, jsou projekty. Zapojení studentů do skupinového projektu je vybízí ke komunikaci, budování vztahů, delegování, přebírání odpovědnosti, prezentaci a hledání řešení. Vždy je dobré nechat studenty pracovat na projektech, které je skutečně zajímají. Mezi inspirativní nápady patří například zkoumání klimatických změn a jejich dopadů na životní prostředí nebo analýza konkrétního historického období a hledání souvislostí. Stále více studentů se zabývá tím, jak pozitivně ovlivnit společnost, využijte této energie a přimějte je k práci na projektu, který se zabývá aktuálním společenským problémem.

Tip na projekt:

  1. Požádejte své studenty, aby se zamysleli nad některými důležitými společenskými problémy ve vašem okolí. Napište jejich nápady na tabuli tak, jak je vyvolávají.
  2. Rozdělte studenty do skupin po třech nebo čtyřech a požádejte je, aby si vybrali jedno z témat na tabuli. Dejte jim za úkol dohledat si na internetu podrobné informace o daném problému, nechte je přemýšlet o tom, koho se to týká, z jakého důvodu a do jaké míry je problém závažný.
  3. Nechte studenty vymyslet co nejvíce řešení za 15 minut. Poté by měli své nápady prodiskutovat a rozhodnout se, který z nich (či která kombinace nápadů) je nejlepší.
  4. V další hodině pak studenti mohou vytvořit plakát, prezentaci, webovou stránku nebo kresbu s popisem, jak daný problém řešit. Můžete jednotlivě požádat každou skupinu, aby své řešení představila třídě.

 

Podporujte kritické myšlení

Podnikání je také o rozvoji kritického myšlení a schopnosti řešit problémy. Debaty ve třídě a hraní rolí jsou skvělým způsobem, jak tyto dovednosti rozvíjet.

 

life-skills-debate-1.png life-skills-debate-2.png

 

 

Také vystavení studentů celé řadě argumentů a požádání je, aby si utvořili vlastní názor, vzbudí jejich zájem a poskytne podnět k zamyšlení. Jednou z myšlenek je koncept fake news. Přineste nějaké novinové či internetové články a požádejte své studenty, aby si ověřili zdroj těchto zpráv, aby diskutovali o tom, zda jsou přiložené obrázky skutečné nebo byly upraveny, či zda jsou informace dobře interpretovány. Toto cvičení může fungovat i s mladšími studenty – můžete je jednoduše požádat, aby posoudili, zda je příběh založen na názorech, či na faktech. Do svých hodin také můžete zakomponovat téma bezpečného používání internetu, zejména sociálních sítí, či otázku autorských práv.

 

 

life-skills-safe-way-1 life-skills-debate-3

 

 

Pokrývání témat STEM

Pravděpodobný budoucí nárůst rolí založených na vědě, technologii, inženýrství a matematice (STEM) je dobře zdokumentován. Vývoj v těchto oblastech se rychle zvyšuje a přiděluje se jim více vládních finančních prostředků. Podpořte zájem svých studentů o vývoj v těchto oborech skrz krátké videoklipy nebo články. V oblasti udržitelného zemědělství, umělé inteligence, robotiky a průzkumu vesmíru existuje několik úžasných pokroků, požádejte své studenty, aby si vybrali jedno z těchto témat, které je jim nejbližší, a zadejte jim za úkol jej prozkoumat. O svých zjištěních mohou vypracovat prezentaci, ve které pokryjí nejnovější vývoj dané oblasti, jaký problém má vybraný obor v zájmu řešit a následně mohou uvést příklad z praxe.

 

 let-the-beauty

 

 

Zmíněné ukázky pracovních listů jsou součástí středoškolské učebnicové řady Focus 2. edice (více informací ZDE), která díky autentickým materiálům a videím z produkce BBC připravuje studenty mimo jazykové zkoušky také na používání angličtiny při pracovních příležitostech.

Na závěr bych Vám i Vašim studentům ráda popřála trávení času prací, která Vám dělá radost. :-)

 

Vaše metodička

Mgr. Vlasta Dohnalová

Metodik/odborný konzultant pro AJ

vlasta

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson