Tipy do výuky

V současné době mnoho mladých lidí absolvuje formální zkoušky z anglického jazyka. Obvykle je to maturitní zkouška nebo mezinárodně uznávané zkoušky – Cambridge First, First for Schools a jiné.

V zářijovém „Teaching Tip“ najdete několik jednoduchých rad a tipů, jak připravit studenty na zkoušky, aby dosáhli co nejlepšího výsledku a zároveň si zachovali motivaci a radost z anglického jazyka.

Příprava na zkoušky by neměla být pouze o procvičování úloh z cvičných testů. Studenti by měli být obeznámeni s obsahem testů, ale také s technikou zkoušení, aby věděli, jak bude probíhat zkoušení, jaké typy úloh budou muset řešit a v neposlední řadě jak mají pracovat s časem. Rady se zkouškovými strategiemi k písemné a ústní části všech typů zkoušek na úrovni B1 a B2, především pak k maturitní zkoušce, a dále pak také množství cvičení s výsledky najdete v učebnicích New Maturita Activator (B1) a Longman Exam Accelerator (B2).

Po poskytnutí informací o testování si můžete se studenty zahrát jednoduchou hru. Zadejte jim otázky, které se týkají probraných zkouškových strategií. Studenti odpovídají na otázky YES/NO.

Zkoušky testují různé jazykové dovednosti a struktury. Všechny dovednosti a gramatické jevy by měly být testovány nejen v rámci celé zkoušky, ale i samostatně. Samostatným procvičováním pomůžete studentům porozumět jednotlivým dovednostem a gramatickým jevům. Když studenti vědí, co je při zkoušce čeká, pociťují menší stres, pracují efektivněji a dosahují lepších výsledků.

Procvičování čtení s porozuměním

Scanning Game – zkopírujte stranu z anglického telefonního seznamu, z televizního programu anebo text, ve kterém je spousta různých detailů. Rozdejte kopie každému studentovi a poté se ptejte na detaily, jako například: Kde žije pan J.Z. Brown? Jaké je telefonní číslo pana Browna? První student, který najde odpověď, dostane pochvalu nebo se mu zatleská.

Studenti často panikaří, když najdou v textu slova, kterým nerozumějí. Jak je naučit řešit takovou situaci? Zkuste následující cvičení. Najděte text a vynechejte v něm každé páté slovo. Studenti pracují ve dvojicích a hádají chybějící slova. Tento způsob práce je učením a ne testováním vědomostí, takže je práce zábavnější.

Procvičování poslechu s porozuměním

Poslech je pro studenty velmi těžká část zkoušky. Během souvislé nahrávky studenti musí vnímat hlavní myšlenku velmi rychle, a proto se v nahrávce často „ztrácejí“.

Aby se studenti cítili během poslechu jistější, zadejte jim následující úlohu. Po každém přečtení otázky, se každý student pokusí uhádnout, co bude v nahrávce. Potom pustíte nahrávku a studenti porovnávají svoje předpovědi se skutečností. Čím jsou přesnější v hádání, tím lehčí pro ně bude poslech s porozuměním.

Někdy si studenti stěžují, že porozumět je náročné kvůli hlučnému prostředí nebo rušivým zvukům v nahrávce. Zkuste současně s nahrávkou pouštět tichou hudbu nebo přehrajte nahrávku velmi potichu. Tato praktická cvičení studentům pomůžou naučit se soustředit na nahrávku a nevnímat hluk, který by je jindy rušil.

Procvičování gramatiky a psaní

Hodina „bez učitele“ – dejte studentům křídu nebo pero a nechte je pracovat společně u tabule, bez vás, na zadaném cvičení. Vy se jen dívejte a na konci hodiny ohodnotíte jejich společnou práci (úloha je vhodná pro menší skupiny).

Správný slovosled – rozdělte studenty do skupin a rozdejte jim 10 ústřižků papíru. Každá skupina vytvoří jednu větu o 10 slovech. Každé slovo věty je napsané zvlášť na jednom ústřižku. Skupiny si poté ústřižky vymění a tvoří správné věty. Úloha jim pomáhá při psaní slohových prací.

Procvičování vyprávění

Studenti pracují ve dvojicích. K práci potřebují pouze učebnici. Otevřou ji na libovolné straně s obrázky. Vyberou si dva a popisují je a diskutují o nich.

Celou řadu cvičení zkouškového typu jako strategie, tipy a rady jak pracovat s testem najdete v učebnicích Gold Experience 2nd edition, Gold B2 First New Edition.

Přejeme úspěšný školní rok a hodně úspěšných studentů.

 

PaedDr. Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Judita foto

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson