Tipy do výuky

Schopnost samostatného učení se v tomto rychle měnícím se světě stává klíčovou záležitostí. V angličtině se s tímto tématem setkáme pod názvem independent learning. V našem listopadovém teaching tipu se podíváme na to, jak podpořit samostatnost a nezávislost studentů, aby byli úspěšní jak ve školním prostředí, tak i mimo něj.

 

Vysvětlete studentům zamýšlené vzdělávací cíle

Sdílení očekávaných výukových cílů pomáhá studentům porozumět, čeho se snaží dosáhnout, a později také posoudit, zda byl daný cíl splněn. Níže uvádíme tabulku obsaženou v učebnici, která jasně specifikuje cíle jednotlivých hodin v rámci unitu. Objasněte studentům, který konkrétní jev by měli na konci dané lekce ovládat.

Pro zvětšení klikněte na obrázky:

unit 1 blue a

unit 1 blue b

 

checkStudenti si také mohou stanovit vlastní cíl ve vztahu k oblastem, ve kterých si nejsou jisti, např. „v tomto úkolu je mým cílem mluvit plynuleji/používat větší rozsah slovní zásoby/bezchybně používat třetí kondicionál“. V rámci psaní si studenti například mohou vytyčit cíl: „rád bych napsal esej, která je efektivně strukturována“. Daný osobní cíl poté napíšou na začátek své práce a vy můžete reagovat konkrétně na něj. Povzbuďte je, aby se před psaním podívali na zpětnou vazbu k předchozí práci a zaměřili se na klíčové poznámky.

 

Soustřeďte se na proces dosažení cíle

unit 1 blue 4Studenti potřebují pochopit nejen to, co je jejich vzdělávacím cílem, nýbrž také to, jak jej dosáhnout. Příklady odpovědí a vzorové věty jsou dobrým vodítkem pro snazší porozumění úkolu. V následujícím cvičení jsou studenti nabádáni k diskusi ve dvojicích o možných odpovědích, aby si ujasnili myšlenky před reálným splněním úkolu. Zároveň mohou porovnávat různé druhy odpovědí a debatovat, která z nich jim připadá nejvhodnější.

Nedílnou součástí správného splnění úkolu jsou jasně zadané instrukce, pomoci však mohou i speciální cvičení, která detailně radí, na co se při daném úkolu zaměřit například při přípravách na jazykové zkoušky.

during the task

 

Poskytněte příležitosti k sebereflexi

Sebehodnocení a vzájemné hodnocení výkonu, stejně jako úvaha o tom, zda byly vytyčené cíle splněny, mohou pomoci studentům lépe si uvědomit své silné a slabé stránky. Příležitosti pro hodnocení a reflexi nemusí zabrat příliš mnoho času, po úkolu nebo na konci hodiny můžete v rámci dvou minut položit otázku „Co zvládnete lépe než na začátku lekce?“  a dát tak studentům prostor k úvaze.

Následující cvičení podněcuje ke zrekapitulování a zhodnocení jednotlivých kroků studenta ve vypracovávání úkolu. Posléze může porovnat, zda si vedl lépe než minule, tím budovat své sebevědomí a zvyšovat svou motivaci.

did you

 

Poskytujte zpětnou vazbu

Zpětná vazba má na učební proces a následný úspěch velice silný vliv. Při známkování písemné práce studentů můžete například uvést jeden komentář ke každému z níže uvedených bodů. Studenti jsou poté schopni lépe identifikovat, v čem se zlepšili, stejně jako rozpoznat, kde potřebují přidat.

  • Osvojená/zvládnutá oblaststar-icons2
  • Oblast zlepšení/pokroku
  • Oblast, na které je třeba pracovat
  • Jak na ní pracovat

Zpětnou vazbu nemusí poskytovat vždy jen učitel, přínosně hodnotit se mohou i spolužáci navzájem. V následujícím cvičení je studentům poskytnut „checklist“, na který se mají zaměřit při psaní e-mailu. Po dopsání e-mailů můžete tyto body využít v rámci vzájemného hodnocení studentů, při kterém posoudí, zda napsaný text spolužáka reaguje na veškeré požadavky.

write your reply

 

 

Zmíněné přístupy a ukázky jsou převzaty z nové učebnice Formula, která studenty připravuje ke zkouškám Cambridge English zejména v jazykových kurzech, v hodinách angličtiny na středních školách či v rámci samostudia. Více informací o tomto titulu naleznete ZDE.

 

Přeji Vám šikovné a samostatné studenty. :-)

 

Vaše metodička

Mgr. Vlasta Dohnalová

Metodik/odborný konzultant pro AJ

vlasta

 

create formula

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson