Tipy do výuky

Blíží se konec školního roku. Velice specifického školního roku. Někteří z Vás stále studenty a žáky ve škole nemají, někteří už ano. Určitě po té dlouhé pauze potřebujete dohnat spoustu věcí, které jste nestihli. Máte nedodělané lekce v učebnicích a pracovních sešitech, ale po dvou měsících doma se žákům do učení moc nechce, a tak to jde mnohdy pomalu. Ti, kteří jsou stále doma také určitě pomalu ztrácejí motivaci se učit.

Možná by pomohla nějaká změna. Ale jak docílit toho, aby žáci opakovali, ale zároveň se učili něco nového, a aby je to bavilo? Aby se něco učili, aniž by si uvědomovali, že se učí? 

 

Zkuste hry!

Pexeso

5903111818630S těmi nejmenšími můžete hrát pexeso. Samozřejmě žáci vždy řeknou dané slovo v angličtině. Cílem je, aby si žáci všechna slovíčka zapamatovali. Když už si slovíčka pamatují, můžou se slovy tvořit jednoduché věty: “We´ve got a white sofa at home.“ , “I don´t like eggs.“

Pokud máte například pexeso s oblečením, řekněte žákům, ať si namalují a klidně i vystřihnou postavu panenky – kluka i holky.  Vždy, když otočí kartu, řeknou, co vidí (“It´s a red skirt“.) a pokud slovíčko znají, nakreslí příslušné oblečení na postavu. Pokud slovíčko neznají, vyhledají si ho, ale nekreslí.

Pexesové kartičky můžete použít i se staršími studenty, a to na procvičení otázek. Hraje se ve skupince, jeden hráč si otočí kartičku tak, aby ji ostatní neviděli a ostatní postupně dávají otázky, aby zjistili, co na kartičce je. Pokud hráč položí otázku a odpověď je ano, může pokračovat. Pokud je odpověď ne, pokračuje další hráč.

Kartičky se také mohou použít na procvičení tvoření vět. Student otočí kartu, popíše obrázek tak, aby jeho tým uhodl, co na obrázku je. Můžete stanovit časový limit 3 minuty, ve kterém se student a jeho tým snaží uhodnout co nejvíce slov.

 

HomEnglish Let´s Talk About...

Jednou z věcí, která není pro studenty úplně jednoduchá je pohotová reakce. Jednoduché, krátké, spontánní vyjádření, že něčemu rozuměli nebo nerozuměli, nebo že je něco zajímá. 

Pokud vidíte, že s tím Vaší studenti bojují, mám pro Vás tip na hru, která jim s tím pomůže. Jmenuje se HomEnglish Let´s Talk About...

Studenti hrají ve skupinách, každý má pět karet s několika možnými odpověďmi. Z balíčku uprostřed se otočí jedna karta a přečte se hlavní věta. Studenti pročítají své odpovědi a musí vybrat tu, která se hodí. Poté můžou kartu odložit. Student, který se nejdříve zbaví všech karet, dostane bod.

Klikněte pro zvětšení:

homEnglish

 

Existuje celá řada výukových her, které procvičují mluvení, slovní zásobu nebo gramatiku. Studenti se při hraní dostanou do Londýna, zkusí si různá povolání nebo se z nich stanou specialisté na výživu. Nabídku her a další informace najdete na našem eshopu zde: Výukové hry.

 

Každý měsíc jedna kniha!

Určitě i na Vaší škole jsou žáci a studenti zvyklí si psát do českého jazyka čtenářský deník. Zkuste něco podobného zavést i v anglickém jazyce. Čtení je důležitá součást výuky jazyka. Mezi hlavní výhody patří rozšíření slovní zásoby nebo komunikačních dovedností, čtení zlepšuje paměť i soustředění.

Je dobré se čtením knih v angličtině začít postupně, aby si studenti zvykli. Můžete nejdříve číst společně. Každý týden si vyhraďte část hodiny, kdy budete číst jednu knihu. Udělejte z toho rutinu. V průběhu čtení dávejte studentům otázky na porozumění textu, ale také je můžete nechat předpovídat, co dalšího se v příběhu stane.readers

Během čtení se nezastavujte nad každým novým slovíčkem. Na konci kapitoly se můžete ke klíčovým slovíčkům společně vrátit, nebo si je studenti sami vyhledají.

Po přečtení knihy mohou studenti ve dvojicích příběh shrnout, napsat pár vět o čem kniha byla. Můžete jim dát za úkol, aby napsali deník očima hlavního hrdiny nebo kterékoliv jiné postavy z příběhu. Celý příběh tedy odvypráví z pohledu někoho jiného. Můžete jim zadat, ať napíší, jak se postavy z příběhu cítily, co udělaly dobře a co špatně. Studenti můžou napsat pokračování příběhu nebo se můžou zamyslet nad tím, jak by se příběh vyvíjel, kdyby se nějaká událost odehrála jinak.

Mladší žáci můžou nakreslit obrázky z příběhu a pomocí nich příběh převyprávět.

Když si studenti na čtení zvyknou, můžete zavést anglické čtenářské deníky.

Vždy je důležité vybrat knihu, která odpovídá jazykové úrovni studentů. Zjednodušená četba pro studenty angličtiny, Pearson English Readers, je rozdělena podle úrovní a nabídka je opravdu široká. Výhodou u těchto knížek je, že jsou tematicky přitažlivé, často to jsou příběhy, které studenti a žáci znají z televize nebo kina.

Velká pomoc také je, že všechny knížky obsahují pracovní listy, a pokud byste zvolili knížku z kategorie Active Readers, obsahují spoustu cvičení na porozumění, ale také seznam slovíček. Na stránkách https://readers.english.com/ navíc najdete ke knížkám extra materiály pro učitele ke stažení, které obsahují návod krok za krokem, jak s knížkou pracovat.

Nabídku zjednodušené četby najdete také na našem eshopu zde: Zjednodušená četba.

 

Přeji Vám úspěšné zvládnutí závěru školního roku, krásné léto a v září opět plné lavice studentů.

Vaše metodička

Mgr. Zuzana Pohlová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

zuzka

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson