Tipy do výuky

Není pochyb o tom, že žijeme v globalizovaném světě, což se odráží i ve výuce. V hodinách angličtiny už nepředáváme pouze jazykové znalosti, ale vedeme studenty k tomu, aby se stali sebevědomými světoobčany se širokým rozhledem. V této souvislosti hovoříme o tzv. dovednostech pro 21.století, na které se v tomto tipu do výuky zaměříme a také na to, jak je snadno zapojit do výuky náctiletých.

Ale jaké dovednosti to vlastně jsou? Ještě, než budete pokračovat ve čtení, zkuste se zamyslet a vyjmenovat si pro sebe jednotlivé dovednosti pro 21.století. Malá nápověda, pokud si nejste jistí, přemýšlejte v angličtině:

 

5 začíná na C 2 začínají na A 1 začíná na D

 

21st Century Skills

První z dovedností je kritické myšlení (critical thinking). Lidé jsou dnes zahlceni informacemi a je čím dál důležitější umět s nimi pracovat a kriticky je hodnotit. Ve výuce nám dobře poslouží úkoly, při kterých studenti řeší problém, odpovídají na nejednoznačné otázky, nebo vedou společnou diskuzi. Malý tip k diskuzi - vybírejte lehce kontroverzní témata, která studenty zaujmou (využití zvířat pro zdravotnický výzkum, závislost na technologiích, tělesné tresty, Brexit). Pokud to téma diskuze dovolí, můžete se studentů hned na začátku zeptat, kdo je pro a kdo proti a podle názoru je rozdělit do dvou táborů. Háček je v tom, že studentům potom řeknete, že v diskuzi budou muset zastávat opačný názor. To studenty přinutí přemýšlet o problému z jiné perspektivy.

Druhou z dovedností na C je komunikace (communication). Zde bych jen podtrhla roli autentických materiálů (především poslechu a videí) jako skvělého příkladu pro studenty. Ti potom mohou vytvářet podobné rozhovory, scénky a „role-plays“.  

Třetí dovedností je spolupráce (collaboration), kterou rozvíjí práce ve dvojicích, skupinkách nebo ve větším počtu (například při projektech). Je dobré, aby studenti své spolužáky často střídali. Celá třída se tak lépe socializuje. Může nám v tom pomoci náhodný los – studenti si tahají stejnou barvu (hrací panáčci do Člověče, nezlob se; hrací karty apod.), nebo hází hrací kostkou, a ti, kdo hodí stejné číslo, pracují spolu.    

Čtvrtou dovedností je kreativita (creativity). Jednoduchým cvičením na podporu kreativního myšlení je rozdat studentům běžné předměty (ramínko, kancelářská sponka, pravítko) s úkolem, aby vymysleli, jakým inovativním způsobem se dá daný předmět využít. Své nápady potom mohou prezentovat v angličtině před třídou.

Poslední dovedností na C je kulturní povědomí (cultural awareness). Toto je téma ideální pro projektovou činnost. Můžete si udělat „International Day“, kdy žáci ve skupinách představují různé národnosti včetně tradic, jídla, hudby, oblečení atd.

Zbývají dvě dovednosti na A. První z nich je samostatnost (autonomy), kterou můžete podpořit, když studenty necháte občas rozhodovat o průběhu hodiny. Například si mohou určit, v jakém pořadí chtějí plnit úkoly stanovené pro danou lekci, nebo si vyberou z více možností domácí úkol.

Druhou dovedností v této kategorii je formativní hodnocení (assessment for learning), kdy se studenti zamýšlejí nad svým pokrokem a dokáží ohodnotit, co se již naučili a kde je třeba přidat. V tomto procesu je obzvlášť důležité stanovení výukových cílů, protože pokud žáci neznají cíl (který by měl být zřetelně stanoven pro každou hodinu), neví, čeho vlastně mají dosáhnout. Učebnice dnes již obvykle výukové cíle uvádí.

Například titul Wider World pro výuku na 2.stupni ZŠ přináší propracovaný systém formativního hodnocení, který je obsažen přímo v učebnici. Navíc je pro každou úroveň vytvořena speciální online příručka rozvádějící výukové cíle jednotlivých cvičení podle stupnic CEFR a GSE. Následující tabulka ukazuje, že i jednoduchá látka (there is/there are, quantifiers, food and drink) ve skutečnosti zahrnuje mnohem více dovedností využitelných v praktickém životě (Can-do statements).

TT GSE mapping

Poslední dovedností je počítačová gramotnost (digital literacy). Zde snad jen odkážu na jeden z předchozích tipů do výuky - Jak použít smartphony v hodinách.

Jako drobnou pomůcku pro práci s dovednostmi pro 21.století můžete využít tento „tahák“. Uplatnění již nechám na Vaší kreativitě.

Mnoho dobrých nápadů přeje        

Jarmila Tomanová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Jarka kruh

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson