Tipy do výuky

Používání videa ve třídě je skvělý způsob, jak upoutat pozornost studentů. Existuje nekonečný počet způsobů, jak ho využít na vytvoření motivujících a nezapomenutelných hodin anglického jazyka.

Proč používat video?

  • rozvíjí a zlepšuje schopnost poslechu s porozuměním
  • pomáhá pracovat s výslovností, s tónem hlasu, rytmem a plynulostí
  • slouží jako odrazový můstek pro zábavné a komunikační aktivity
  • poskytuje autentický zdroj výuky
  • přináší okolní svět do třídy

Užitečné rady

Před zhlédnutím videa připravte studenty na téma a s ním spojenou slovní zásobu. Můžete na to využít brainstorming, kvízy nebo jakékoliv jiné úlohy, které poskytnou studentům určité poznatky o tom, co budou sledovat. Potom jim zadejte krátké a jednoduché úkoly. Nežádejte studenty, aby během sledování videa dělali „multitasking“, nebo přeměníte zábavnou hodinu na hodinu nudnou a přeplněnou úkoly.

Aktivity, které můžete se studenty vyzkoušet

Pravda nebo lež? (True or false?)

Studenti sledují krátké video a vytvoří tři věty o tom, co vidí. Věty můžou být směsí pravdivých a falešných informací. Poté studenti čtou věty a ostatní musí uhádnout a povědět, zda je věta pravdivá nebo nepravdivá.

Popis nahrávky (Sound down)

Studenti pracují ve dvojicích. Jeden z dvojice je otočený zády k obrazovce, na které se promítají jednotlivé scénky. Učitel pustí video bez zvuku a ti studenti, kteří na obrazovku vidí, musí svým „nevidomým dvojicím“ popisovat, co se ve scénce děje. Na základě toho, co si „nevidomí“ vyslechnou, převypráví nebo napíší, co se v jednotlivých scénkách událo. Poté učitel pustí nahrávku znovu (tentokrát již se zvukem), aby studenti zjistili, jestli děj pochopili a popsali přesně. Tato úloha dává příležitost každému studentovi používat anglický jazyk spontánně a flexibilně.

Dabování (Dubbing)

Pokud vybere učitel vhodnou scénku, může být tato úloha pro studenty velkou zábavou. Rozdělte studenty do skupin podle počtu osob v nahrávce. Přehrajte scénku bez zvuku a nechte si každého studenta vybrat svoji postavu. Poté pustíte nahrávku 2-3 krát tak, aby měli studenti dostatek času vymyslet si dialog. Když jsou studenti připraveni, každá skupina si zahraje svoji verzi scénky. Na konci hodiny dejte studentům možnost porovnat vymyšlené verze scénky s originálem.

Co se stane? (What is going to happen next?)

Vyberte krátké video, které ve vhodném okamžiku zastavíte. Poté požádejte studenty, aby předpověděli, co se bude dít dále. Můžete rozdělit třídu do dvojic nebo skupin, aby měli možnost diskutovat o možnostech. Skupina, která bude nejblíže tomu, co se v nahrávce skutečně stalo, vyhrává.

Videonahrávka bez obrazu (Vision off)

Předtím jak začnou studenti pracovat, položte jim otázky – Kolik lidí je součástí scénky? Kde se scénka odehrává? Co se vlastně stalo?. Studenti během poslouchání krátkého příběhu sedí zády k obrazovce. Po skončení nahrávky hledají odpovědi na otázky ve dvojici nebo ve skupinkách. Každá dvojice, skupina prezentuje svoji myšlenku předtím, než pustíte video znovu. Je to typ zábavné a komunikační aktivity, která rozvíjí i představivost studentů.

Virtuální učitel (Virtual teacher)

A ještě jeden tip, jak Vám ulehčit práci. Na vysvětlení různých gramatických jevů používejte „virtuálního učitele“. Mluví anglicky a gramatiku vysvětluje jednoduše a srozumitelně.

Virtuálního učitele, který Vám podá pomocnou ruku při vysvětlení gramatických jevů, naleznete zde: https://www.english.com/focus/.

Na internetu najdete velké množství webových stránek, které Vám nabízí vhodný zdroj pro výběr vhodné videonahrávky na hodinu – například https://vimeo.com/207781037 a https://vimeo.com/207780355.

 

Pokud Vaši studenti mají rádi typický britský humor, určitě využijte scénky z Mind your English, Monty Python nebo Mr Bean a uvidíte, že zažijete spoustu zábavy.

Přeji dobrou zábavu.

PaedDr. Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Judita foto

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson