Tipy do výuky

Čtení s porozuměním má nezastupitelné místo ve výuce cizího jazyka. Čtením studenti rozšiřují slovní zásobu, posilují osvojené gramatické struktury a zlepšují komunikační dovednosti.

V prosincovém teaching tipu Vám přinášíme několik nápadů, jak vybrat knihu pro studenty a jak je motivovat ke čtení.

 

Volba správné úrovně

question-boyČtení knih může být pro studenty učící se angličtinu výzvou.  Pokud pro ně zvolíte příliš těžkou úroveň, bude se jim kniha špatně číst, a nakonec je může i odradit. Velmi dobrou volbou je začít se zjednodušenou četbou, která je napsaná jednoduchým a srozumitelným jazykem, a navíc jsou doplněné o různé úlohy a audio nahrávky. Jak vybrat zjednodušenou četbu pro studenty, aby porozuměli kontextu, i ilustracím, najdete zde:

Po zvolení správné úrovně zjednodušeného čtení pro studenty jim dejte možnost výběru knižního žánru. Pokud velká část studentů ve třídě vybrala například Mystery Stories, ukažte jim výběr titulů pro tuto kategorii. Potom dejte hlasovat o titulu, který je podle nich nejzajímavější na čtení. Po dokončení práce s vybraným titulem přejděte na čtení žánru, který se umístil na druhém místě. Titul v dané kategorii si studenti vyberou opět pomocí hlasování. Takovým způsobem výběru zjednodušené četby dáte šanci každému studentovi, aby přečetl knihu, která se mu líbí. Velký výběr Pearson English Readers pro všechny věkové kategorie jsou k dispozici na stránce: https://readers.english.com/

Pearson nabízí i mini knihovnu elektronických knih na platformě Readers+ na Pearson English Portal, kde si studenti mohou příběhy poslechnout i přečíst. Učitelé mají k dispozici i interaktivní software pro práci s čítankami. O možnosti vstupu do mini knihovny elektronických knih Vás budeme informovat.

 

Čtení je zábava

Existuje mnoho způsobů práce se zjednodušenou četbou ve třídě, které jsou inspirativní a poutavější než standardní přístupy (např. odpovídání na otázky o příběhu, přeříkání příběhu...) Aby čtení bylo pro studenty nejen učení se jazyka, ale i zábava, nechte je zažít příběh zevnitř, tj. zapojit se do příběhu.

 

Aktivity, které můžete vyzkoušet se studenty na hodinách

Aktivity před čtením

1/ Studenti pracují ve skupinách a na základě obalu knihy předpovídají příběh a jeho pravděpodobný konec. Po přečtení knihy porovnají vlastní konec příběhu s koncem příběhu v knize.

2/ Napište věty z vybrané knihy a věty z jiné knihy na kartičky, které potom rozdáte studentům. Studenti po přečtení věty zařadí kartičku do skupiny „věta je z knihy“ anebo „věta není z knihy“ s vysvětlením svojí volby.

3/ Napište na tabuli názvy kapitol v nesprávném pořadí. Úkolem studentů je správně seřadit názvy kapitol a hádat příběh. Můžete také položit otázky, např. která kapitola je podle nich nejzajímavější, nejsmutnější apod.little red hat story

4/ Pokud jsou v knize obrázky jednotlivých postav, udělejte jejich kopie, které pověsíte na nástěnku s jejich jmény a s přídavnými jmény popisující charakter člověka. Studenti přiřazují přídavná jména k obrázkům s odůvodněním. Kontrolu správnosti předpovědí udělají po přečtení příběhu.

5/ Připravte studentům karty postav s informacemi jako jsou: jméno, věk, zaměstnání, přídavná jména popisující postavy atd. Každý student dostane jednu kartu, přečte informace o osobě, se kterou se ztotožní. Potom studenti „jdou na večírek“, kde se navzájem představí. Po skončení aktivity studenti popisují jednotlivé postavy. (ne sebe :-) Můžete jim připravit i pracovní listy, aby si studenti pamatovali popisy postav.

6/ Kopie všech obrázků zahrnutých v příběhu pověste na nástěnku. Studenti zkusí seřadit obrázky podle předpovědí událostí v příběhu. Po přečtení zkontrolují správnost svých předpovědí.

 

Aktivity při čtení

1/ Vyberte si klíčová slova z následující kapitoly v knize, kterou čtou studenti a požádejte je, aby vám pověděli, co si myslí, že se stane. Případně si můžete vybrat důležitou anebo vzrušující pasáž z následující kapitoly a uvést první a poslední řádek pasáže. Úkolem studentů je uhádnout a napsat, co se stane v pasáži.

2/ Studenti si tajně vyberou obrázek z části knihy, kterou už přečetli. Potom popíší svůj obrázek svému spolužákovi anebo spolužákům ve skupině. Studenti poslouchají a hádají, kterou část příběhu jednotlivý studenti popisují.detective

3/ „Fast finishers“ si mohou hrát na gramatické detektivy. Úlohou studentů je nalézt určité gramatické struktury v příběhu. Studenti si zapisují odpovědi do svých sešitů.

(Pro zvětšní klikněte na obrázek)

 detective1

 

 

4/ Dejte studentům seznam osobnostních vlastností pro každé znamení horoskopu a požádejte je, aby přiřadili postavy z příběhu k jednotlivým znamením s odůvodněním svých odpovědí. Studenti pracují ve skupinách.

 

Aktivity po čtení

1/ Ukažte studentům několik příkladů popisů napsaných na zadní straně knih a potom jim zadejte úkol napsat reklamu na přečtení knihy. Reklama má být krátká a podněcující čtenáře k přečtení knihy, ale nemůže obsahovat žádné „spoilery“.

2/ Napište věty popisující hlavní myšlenku jednotlivých kapitol na kartičky a nechte studenty popsat kapitolu na základě věty na kartičce. Studenti pracují ve skupinách a na závěr vytvoří správné pořadí kapitol, které potom popisují. Aby zadání bylo zajímavější a tvořivější, dejte jim úkol diskutovat o postavách, co se jim líbilo, nelíbilo v jednotlivých kapitolách, jak by oni řešili problémy...book-hand-drawn-book-five

3/ Fantazii se meze nekladnou. Dejte studentům úkol přepsat konec knihy. Pokud měla kniha šťastný konec, přepíšou ho na smutný a naopak.

4/ Pokud studenti vybrali knihu, jejíchž autor je stále naživu, mohou mu napsat dopis, ve kterém mu poděkují za napsání knihy a napíšou svoje zážitky, reakce na knihu. Pokud zjistí adresu vydavatele, tak mohou dopis i poslat. Bude to pro studenty určitě nezapomenutelné, když dostanou odpověď na dopis.

5/ Karty kritického myšlení – připravte si několik otázek, na které nikdo nemá správnou odpověď a požádejte studenty, aby společně diskutovali i odpovědích. 

critical-thinking

 

6/ Pokud vaši studenti rádi kreslí, určitě se při tvorbě komiksu pobaví. Požádejte je, aby si vybrali jednu ze svých oblíbených postav z knihy a nakreslili komiks s dialogem v bublině o jednom dni této postavy. Komiks mohou poté i zahrát.

 

readers

Existuje mnoho úžasných aktivit, které můžeme udělat s knihou jako zdrojem. Je jen na Vás, které si vyberete pro Vaše studenty, aby je čtení bavilo.

Doufám, že některé aktivity z teaching tipu si vyzkoušíte se studenty. Budu ráda, když mi napíšete Vaše zážitky a reakce Vašich studentů.

Po čtení knihy a řešení úloh spojených se čtením určitě studenti (i vy :-) uvítají si trochu pohrát. Výběr různých výukových her v angličtině najdete na stránce  https://www.venturesbooks.cz/produkty/hry-v-anglictine.

 

 

Jelikož se blíží konec (pro nás neobvyklého) roku a také nejkrásnější svátky v roce, dovolte, abych Vám popřála i jménem našeho Ventures Books týmu, hodně zdraví, trpělivosti a krásné chvíle v kruhu Vašich nejmilejších.

 

tip

 


Malý dárek v podobě worksheets, lesson plans k povídce A Christmas Carol najdete ZDE.

 

 

Zároveň jsme pro Vás až do 31. 12. 2020 připravili slevu 20 % - 25 %  na tyto produkty:

Výukové hry v angličtine včetně populárních FUN CARDS

Zjednodušené anglické čtení Pearson English Readers

 

 

 

Vaše metodička

Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Judita foto

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson