Tipy do výuky

Školní rok se opět blíží ke konci. Opakování, zkoušení i písemky jsou již v poslední fázi, známky se uzavírají a učitele často trápí otázka, jak v posledních týdnech udržet pozornost žáku ve třídě. Nyní se nabízí prostor pro zábavnou formu výuky, na kterou není v průběhu školního roku čas. V hodinách angličtiny se můžou dostat ke slovu hry, CLIL projekty, sledování filmů a zjednodušené čtení. Rádi bychom Vám před koncem školního roku představili, jak zábavnou formou zapojit do výuky zjednodušené čtení.

Jedním ze základních motivačních faktorů pro studenty při výběru četby je téma knížky a v případě zjednodušené četby i adekvátní náročnost slovní zásoby a gramatických struktur. Na nadcházejícím odkazu najdete návod, jak vybrat vhodnou úroveň pro Vaše studenty: https://www.venturesbooks.cz/zjednodusena-cetba/jak-zvolit-spravnou-knihu. Tematicky studenty nepochybně zaujme nová edice zjednodušené četby vycházející z příběhu superhrdinů ze světa Marvel jako jsou Captain America: Civil War, The Avengers, Guardians of the Galaxy, Thor, The Story of Spiderman a jiné. Pro učitele jsou vytvořené pracovní listy a k dispozici jsou i nahrávky jednotlivých příběhů, které naleznete na našich stránkách v sekci Zjednodušená četba - Download Teacher´s Resources.

Čtení na povel má většinou opačný účinek, než bychom si jako učitelé přáli, a proto je potřebné vymyslet na studenty různé triky a fígle. Níže uvádíme pár tipů na zábavné formy čtení ve třídě.

Odhal svého super-hrdinu

Didaktickým cílem této skupinové aktivity je procvičit tvoření otázek, porozumění poslechu a mluvení.

Jako příklad uvádíme postavy z příběhu The Avengers, které jsou představené v úvodní stránce Who is who?

Příprava: Napište jména postav z příběhu na malé papírky a vložte je do obálky. Připravte tolik různých postav, kolik je ve skupině žáků. Pro každou skupinu vytvořte jeden set obálek.

Nejdříve představte studentům slovní zásobu týkající se super-hrdinů například formou myšlenkových map. Napište na tabuli „Superpowers“. Studenti mají za úkol říct, co nejvíce super vlastností hrdinů. Zapište návrhy studentů do myšlenkových map a přidejte ty, které se nacházejí v popisu na stránce „Who is who?“

Dále procvičte se studenty tvoření otázek pomocí slovíček, které jsou v myšlenkových mapách. Pro úroveň A2 můžete použít následovné otázky:

Can you fly?

Are you strong?

Do you wear a cape?

Have you got any enemies?

Předveďte aktivitu studentům. Řekněte jim, že jste tajný super-hrdina, ale nemůžete prozradit svoji identitu. Studenti jí musí pomocí otázek uhodnout. Uveďte, že odpovídat můžete jenom ano/ne. Když odhalí Vaši identitu pomocí 20 otázek, vyhráli. Když ne, vyhráváte Vy. Vyzkoušejte hru se studenty a až poté je rozdělte do skupin.

Do každé skupiny rozdejte obálky se jmény hrdinů. Určete studenta, který otevře svoji obálku jako první a ostatní ze skupiny musí hádat jeho identitu. Skupina, která uhodne nejdřív všechna jména hrdinů vyhrává. Během aktivity monitorujte studenty a dohlížejte na správnost otázek.

Další variantou je rozdělit studenty na 4–5 členné skupiny. Pokud nebude během 20 otázek odhalená identita, může si daný student vybrat další obálku se jménem superhrdiny.

Trénink paměti s porozuměním

Během následující aktivity si studenti procvičí nejenom paměť, ale i poslech s porozuměním a psaní. Celá aktivita probíhá zábavnou a interaktivní formou.

Vysvětlete studentům, že příběh musí poslouchat pozorně, případně si během poslechu můžou zavřít oči, protože se následně pokusí zapsat, co se v příběhu stalo co nejpřesněji. Před samotným poslechem napište klíčová slova na tabuli. Pomocí těchto slov hádají studenti téma příběhu. Vysvětlete/přeložte novou slovní zásobu a slovíčka seřaďte do pořadí, ve kterém se vyskytují v příběhu. Tento způsob pomůže studentům se v příběhu lépe orientovat.

Pokud si vyberete knížku zjednodušeného čtení s nahrávkou Pearson English Kids Readers, Pearson English Story Readers, Pearson English Readers nebo Pearson English Active Readers, můžete ji studentům pustit z CD nebo online. Občas příběh zastavte, aby tempo čtení nebylo příliš rychlé. Studenti si nedělají žádné poznámky, jenom se snaží příběh zapamatovat.

Po dokončení poslechu dejte studentům pět minut na to, aby sepsali příběh z paměti. Poté si ve dvojicích zkontrolují (pravopis, gramatika) a zkompletují (obsah) své příběhy, čímž do výuky zapojíte kooperativní učení a vzájemnou kontrolu žáků.

Nakonec rozdejte nebo promítněte celý příběh, aby si ho mohli studenti porovnat a doplnit.  Monitorujte skupiny a pomozte žákům s neznámou slovní zásobou.

Čtení v pohybu

Čtení nemusí striktně probíhat jenom nehybně v sedě. Využijte prostor celé třídy a motivujte studenty ke čtení formou diktovací soutěže v pohybu. Studenti se zlepší ve čtení, poslechu, výslovnosti, psaní, pravopisu a znovu potrénují paměť. Opět je tu zapojený element kooperativního učení.

Před hodinou připevněte příběhy na jednu stěnu třídy. Použijte stejný příběh pro každou dvojici studentů. Vysvětlete studentům, že budou ve dvojicích soutěžit ve čtení a zapisování příběhu.

Určete, kteří ze studentů budou nejdřív číst a diktovat, a ty, kteří budou zapisovat. Po 4 minutách si role vymění. Diktující studenti jdou ke zdi, přečtou si takovou část příběhu, kterou si dokáží zapamatovat, a vrátí se zpět k psacímu studentovi nadiktovat mu příběh co nejpřesněji. Po čtyřech minutách si vymění role.

Na závěr si dvojice vymění sešity/papíry a zkontrolují příběh podle nahrávky nebo jim příběh přečtete. Vyhrává ta dvojice, která má nejdelší a nejpřesnější příběh. Zároveň však nejméně pravopisných/gramatických chyb.

Pokud vyzkoušíte jednu z čtenářských aktivit ještě před koncem školního roku, ale příběhy nedočtete do konce, nechejte je studenty dočíst o prázdninách. Je velká pravděpodobnost, že je příběh zaujme natolik, že ho dočtou dokonce i dobrovolně. 

Přeji Vám všem krásné a odpočinkové léto a budeme se na Vás znovu těšit u zářijového typu do výuky.

Danka Sekerková

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Danka foto

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson