Hlavní informace

Cutting Edge 3rd Edition

Koupit na e-shopu

CUTTINGEDGE3RD

6 úrovní | CEF A1 - C1 |

Nejnovější edice řady učebnic Cutting Edge – přináší nové texty, cvičení a témata a zachovává to, co je na původní edici tak oceňované – důkladný sylabus a komunikativní přístup, pro který jej používají na celém světě miliony učitelů. Učebnice je vhodná především pro VOŠ, VŠ a JŠ.

 • Věková úroveň: 15 - 20 let, studenti středních škol, dospělí
 • Úrovně: Starter, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced
 • Počet hodin: 90 vyučovacích hodin až 120

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků

cutting edge banner

 

Výhody Cutting Edge 3rd Edition:

 • Delší lekce vhodné pro kurzy s vyšší hodinovou dotací

 • Nové texty, cvičení a témata

 • Propracovaný a důkladný gramatický sylabus, zaměřený na nejpoužívanější slovní zásobu

 • Pečlivě strukturované úkoly pro mluvení se zajímavými tématy motivují studenty

 • Důkladný sylabus

 • Dostatek rozdílných aktivit zabraňuje stereotypu při delších kurzech

 • Studenti si jednoduše upevňují získané znalosti v sekcích Study, Practice a Remember! na konci každého modulu

 • Kurz rovnoměrně učí a trénuje všechny dovednosti a pomáhá studentům osvojit si nové přístupy k efektivní výuce a aktivnímu používání jazyka

 • Nové Self Study CD-ROMy skvěle doplňují a rozšiřují učebnici

 • Přehled slovní zásoby k úrovni v Mini Dictionary/součást SB/

 • New Cutting Edge Digital= interaktivní software

 • Množství kopírovatelných aktivit s poznámkami, testy a pracovní listy součástí TB

 

Podpora pro učitele:

 • Metodická příručka

 • Plně editované testy na Test Master CD-ROM včetně poslechů a vyhodnocení pro všechna stadia výuky

 • Pracovní listy

 • Více informací a podpory včetně ukázkových stránek, obsahu a audio nahrávek na www.pearsonlongman.com/cuttingedge.com

 • Interaktivní software Pro úrovně Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate

 • Jednoduše vše v jednom - učebnice, metodika pro učitele, audio, video, tapescripty, extra aktivity

 • Pozornost studentů a jejich kooperace je jednoduše zajištěna díky funkci "zoom" - aplikace na vybrané cvičení a obrázky

 • Kompatibilní s jakoukoli interaktivní tabulí

 • Bližší informace na www.NewCuttingEdgeDigital.com

 

Obecné pozitivní rysy:

 • Podrobný souhrn gramatických jevů Language Summary ve SB

 • Communication Activities k doplnění cvičení ve SB

 • Aktuální a reálné články, témata, slovní zásoba

 • Přepisy nahrávek k Audio CD součástí učebnice

 • Zajímavé texty, moderní obsah, podpora komponentů

 • Dostatek praktického procvičování všech dovedností

 • Možnost procvičování pomocí kopírovatelných aktivit v TB

 • Nácvik a opakování v různých typech cvičení

 • Jasné a dosažitelné cíle výuky v přehledné struktuře

 • Ukázkové stránky učebnice, obsahy a ukázky audio nahrávek na webových stránkách

 

Komponenty:

•    Student's book+ Interaktivní DVD Rom
•    Class Audio CD
•    Workbook
•    Students´CDs
•    Teacher´s Resource Book + Test Master CD Rom
•    Tests
•    Videos + Video Activity Book
•    New Cutting Edge Digital
•    Mini Dictionary