Hlavní informace

New Language Leader

Koupit na e-shopu

NEWLANGUAGELEADER

5 úrovní | CEF A1 - C1 |

New Language Leader představuje nový směr ve výuce angličtiny dospělých a studentů VOŠ a VŠ. Language Leader je skvělá kombinace stimulujících témat, aktuálních informací a systematické výuky jazykových dovedností a slovní zásoby. Rozvíjí excelentní komunikaci, buduje analytické schopnosti a pomáhá vytvoření dobrých studijních návyků.

 • Věková úroveň: 15 - 20 let, studenti středních škol, dospělí
 • Úrovně: Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced
 • Počet hodin: 90 vyučovacích hodin až 120

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků

new language leader knihy

Výhody New Language Leader:

 • Velmi přehledný kurz se zajímavými tématy pro přemýšlivé studenty

 • Důraz na čtení a psaní

 • Silný gramatický sylabus

 • Přehledně strukturované lekce na dvoustraně

 • Sekce Study Skills klade silný důraz na dovednosti, které podporují nezávislé učení

 • Scenario lesson zaměřené na konkrétní téma, s klíčovým jazykem, diskusemi a úkoly

 • Učebnice obsahuje CD-ROM pro procvičování, testování a sebehodnocení

 • Audio CD k pracovnímu sešitu je ideální pro trénování poslechu mimo třídu

 • Solidní učivo gramatiky, slovní zásoby, podpora poslechů a mluvení

 • Communication Activities jako doplnění cvičení ze SB

 • Výukový materiál na dvoustraně

 • Active teach –učebnice v digitální podobě s interaktivními aktivitami, pracovními listy spoustou gramatických a lexikálních cvičení a další podporou pro učitele

 Obecné pozitivní rysy:

 • Systematické procvičování gramatiky a slovní zásoby s extensivním opakováním a často vkládanými shrnujícími unity k opakování

 • aktuální a reálné články, témata, slovní zásoba

 • Přepisy nahrávek k Audio CD součástí učebnice

 • Audio CD a přepisy nahrávek součásti pracovního sešitu

 • Zajímavé texty, moderní obsah, podpora komponentů

 • Dostatek praktického procvičování všech dovedností

 • Možnost procvičování pomocí kopírovatelných aktivit v TB

 • Nácvik a opakování v různých typech cvičení

 • Jasné a dosažitelné cíle výuky v přehledné struktuře

 • Ukázkové stránky učebnice, obsahy a ukázky audio nahrávek na webových stránkách

 

Komponenty:

•    Course Book + CD Rom 
•    Course Book + CD Rom a MyEnglishLab
•    Class Audio CD
•    Teacher´s Book 
•    Work Book + Audio CD  
•    Active Teach