Hlavní informace

New Total English

Koupit na e-shopu

NEWTOTALENGLISH

6 úrovní | CEF A1 - C1 |

New Total English je komunikativní a přehledný kurz založený na CEFR s jasným cílem výuky a multimédii jako běžnou součástí studentských materiálů. Jedná se o moderní učebnici angličtiny pro dospělé. Více prostoru pro trénink základních jazykových dovedností.

 • Věková úroveň: 15 - 20 let, studenti středních škol, dospělí
 • Úrovně: Starter, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced
 • Počet hodin: 90 vyučovacích hodin až 120

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků

New total english banner

Výhody New Total English:

 • Navrženo pro 90-i minutové výukové hodiny 1krát, či 2krát týdně

 • Velká podpora na Internetu/např.: On-line Vocabulary Trainer/

 • Obsažná metodická příručka

 • Kompletně zrenovovaný a zaktualizovaný kurz/nové texty a poslechy, nové video klipy a komplexně přepracovaný gramatický a lexikální materiál, výslovnostní sylabus

 • Více prostoru pro slovní zásobu, psaní a poslech

 • Writing and Pronunciation Bank - obsahuje užitečné podpory pro psaní a výslovnost

 • Communication Activities na konci učebnice-rozšiřující materiál pro úkoly z učebnice

 • Motivační autentický materiál

 • Nové digitální komponenty/ DVD, Active Book, Active Teach/

 • Active Book = stránky učebnice živě a interaktivní aktivity, audio nahrávky SB a WB, Video klipy+ interaktivní video aktivity, fonetická tabulka a slovník

 • Active Teach = učebnice v digitální podobě s interaktivními aktivitami, spoustou gramatických a lexikálních cvičení a další podporou pro učitele

 • MyTotalEnglishLab- pomoc studentům dosáhnout lepších výsledků v interaktivním praktickém procvičování, progress testech spolu s automatickým vyhodnocením

 • Přehledné a logicky zorganizované lekce

 • Sekce Lifelong Learning – tipy k samostudiu

 • Active grammar- vysvětlení gramatických jevů s příklady

 • Spousta cílených cvičení a cvičení k opakování  

 • Gramatika a klíčová slovní zásoba k opakování v sekci Reference na konci každé lekce

 • Review and practice část s množstvím cvičení k procvičení nabytých vědomostí

 • Současná témata odpovídající zájmům dospělých

 • Krásný fotografický materiál

 • Dostatek impulsů a materiálů pro přirozenou komunikaci

 • Pracovní sešit se sekcí k opakování a konsolidaci učiva

 • Dostatek poslechových materiálů pro efektivní budování této obtížné dovednosti

 • Přepisy audio nahrávek také součástí SB

Obecné pozitivní rysy:

 • Příprava na úkoly z reálného prostředí, spojení s reálným světem

 • Podpora moderních výukových prostředků/ Active Teach, Active Book, DVD, Audio CD, MyTotalEnglishLab

 • Podpora materiálů na Active Book

 • Jasně organizovaný kurz s danými cíli výuky v přehledné struktuře

 • Aktuální a reálné články, témata, slovní zásoba

 • Přepisy nahrávek k Audio CD součástí studentské učebnice

 • Zajímavé texty, moderní obsah, podpora komponentů

 • Dostatek praktického procvičování všech dovedností

 • Možnost doplňkových aktivit z Resource Disc

 • Nácvik a opakování v různých typech cvičení

 • Ukázkové stránky učebnice, obsahy a ukázky audio nahrávek na webových stránkách

 

Komponenty:

•    Učebnice s Active Book (součástí Active Book jsou videa a audia)
•    Učebnice s Active Book (součástí Active Book jsou videa a audia) a MyTotalEnglishLab
•    Pracovní sešit s Audio CD/s klíčem i bez/
•    Teacher´s Book s tzv.: Resource Disc
•    Active Teach
•    Vocabulary Trainer www.newtotalenglish.vocabtrainer.net