Hlavní informace

New Challenges

Koupit na e-shopu

9781408258385

5 úrovní | CEF A1 - B1 | DOLOŽKA MŠMT

Chcete-li rozvíjet ve svých studentech sebevědomí, kreativitu, sociální dovednosti a samostatné používání jazyka, je učebnice New Challenges právě pro vás. Jedná se o novou a modernizovanou edici známé a oblíbené učebnice Challenges. Lekce jsou jak zábavné, tak vzdělávací a témata inspirativní a motivační. Studenti získávají jazykové dovednosti systematickým způsobem a jsou motivováni k tomu, aby převzali odpovědnost za své vlastní učení. Učebnice je dělaná na míru příslušné věkové skupině studentů.
 • Věková úroveň: 11 - 15 let
 • Počet hodin: 90 - 120 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 8 lekcí

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků

new-challenges banner

 Výhody New Challenges:

 • Učebnice zkušených a respektovaných autorů Michela Harrise, Davida Mowera a Anny Sikorzynské
 • Tematicky laděný obsah vzdělává i motivuje.
 • Příběhy v učebnici představují pozitivní hodnoty s postavami sloužícími jako pozitivní vzory
 • WORD BUILDER, SENTECE BUILDER – sekce, ve kterých studenti rozvíjí svůj psaný i mluvený projev
 • Samostatné projekty a kreativní psaní
 • REVIEW na konci každé druhé lekce obsahuje diagnostickou část
 • Multikulturní přístup
 • Napojení na Evropský referenční rámec
 • Úroveň 1 a 2 odpovídají zkoušce KET, 3 a 4 zkoušce PET
 • 1 učebnice na 1 rok

Obecné pozitivní rysy:

 • Výborná grafická stránka, moderní obsah
 • Podpora písniček, projektů, pěkné texty a aktuální jazyk
 • Zdařilá metodická příručka se zmenšenými stránkami studentské učebnice
 • Připravené sebehodnocení a shrnutí nabytých dovedností
 • Spojení tradiční a moderní výuky

Komponenty:

 • Učebnice pro studenty
 • Pracovní sešit s audio CD pack
 • Class audio CD
 • Učitelská příručka + Multi-Rom pack
 • Active teach (interaktivní software pro IWB s DVD)