V těchto dnech probíhá aktualizace webových stránek. Omluvte, prosím, zhoršenou dostupnost v některých hodinách.

Tipy do výuky

Přestože začátek školního roku bývá pro učitele, studenty i žáky úzkostným obdobím, mohou být první hodiny angličtiny zábavné. Abyste žákům pomohli vrátit se do rytmu učení, zkuste začít jednoduchými a zajímavými aktivitami.

 

cootie-catcher

Cootie Catcher

Už jste někdy vyráběli “Cootie Catcher“? Cootie Catcher je dětmi oblíbená papírová skládačka. Na horní stranu se mohou nakreslit obrázky s tématikou prázdnin jako například beach, sea, cottage, swimming pool… a dovnitř podle věku a úrovně žáci vymyslí buď úkoly nebo otázky pro ostatní.

 

cootie-catcher-tip

Příklady úkolů pro nejmenší: “Wave your arm!  Sit down! Say hello to the teacher!“

Příklady otázek: “What´s your favourite animal? How many pets have you got? What do you do in your free time?“

Starší studenti na středních školách si také určitě rádi zahrají, samozřejmě s těžšími úkoly nebo otázkami: “Where did you go on holiday? Tell me about your first holiday abroad.“ 

 

 Když si hrát nechtějí?                            

Pokud si Vaši žáci a studenti hrát nechtějí, zkuste jim dát zajímavá témata, o kterých mohou přemýšlet, číst a diskutovat, a která pro ně určitě budou podnětná.

Příklady témat

Is there wi-fi in the Sahara?

tips

Why do we play musical instruments?

Why do parrots talk?

When did football start?

 

  • Nejdříve žákům ukažte témata/otázky a nechte je vybrat, o kterém by se chtěli něco dozvědět. Pokuste se na otázku společně odpovědět a zjistit, co už o tématu žáci ví. Žáci také mohou k hledání odpovědí využít internet. Pokud téma studenty zaujme, můžete navázat článkem k danému tématu.

 

Podívejte se na téma “Is there wi-fi in the Sahara?“

 wifi-sahara

  • Ve dvojicích žáci odpovídají na další otázky, které jsou součástí daného tématu v učebnici a poté si článek přečtou.

 

explore

 

  • Po přečtení textu udělají žáci další cvičení a diskutují o tom, co se v článku dozvěděli.

 

   

  • tickMůžete vybrat jedno nebo více témat. V případě, že budete chtít v jedné hodině například dvě témata, žáky rozdělte do dvou skupin. Každá skupina si zpracuje svoje téma a potom si žák ze skupiny A vybere někoho ke skupiny B a navzájem si vymění informace, které se dozvěděli.

 

 

  • Na závěr znovu nechte studenty, ať se nad tématem internetu zamyslí a odpoví na otázku: “Is the Internet good or bad for us?“ Ve dvojicích nebo skupinách sepíšou výhody a nevýhody internetu, a můžete o nich všichni dohromady diskutovat.

 

Podobná témata nabízí ve formě článků učebnice Wider World, která je určena pro studenty od 12 do16 let. Tyto články byly vytvořeny ve spolupráci s BBC a dávají odpovědi na zajímavé otázky.

 

 Přeji Vám úspěšný školní rok se zvídavými žáky a studenty.

Mgr. Zuzana Pohlová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

foto Zuzka round

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson