Tipy do výuky

Jedna z nejobtížnějších věcí na angličtině, podle většiny studentů, je mluvení. Také pro učitele je často problém přimět studenty, aby mluvili. Důvodů je více, mezi ty hlavní patří stydlivost, strach z chyb a posměchu spolužáků nebo nedůvěra ve své znalosti.

 

20/80

Je několik způsobů, jak můžete studentům pomoci se rozmluvit. Jedna z nejdůležitějších věcí je dát jim co nejvíce prostoru na procvičování mluvení. Všeobecně se uvádí, že poměr mezi „teacher speaking time“ talkinga „student speaking time“ by měl ideálně být 20 procent pro učitele a 80 procent pro žáky. Realita je často bohužel jiná. Jak tedy „student speaking time“ zvýšit? Snažte se o co nejvíce aktivit ve dvojicích či skupinách. Tyto aktivity jednak angličtinu procvičují, jednak jsou vhodné právě pro studenty, kteří se stydí nebo neradi mluví před celou třídou.

 

What about you?

Každé cvičení v učebnici je možné rozšířit a personalizovat. Studenti vyplní cvičení (např. cvičení 6), ve kterém procvičují gramatiku nebo slovní spojení, a dále by měla následovat práce ve dvojici s otázkou „What about you?“ (cvičení 7). Vždy je dobré, aby studenti měli ze začátku k dispozici modelové věty/rozhovory, které jim ukáží a pomůžou, jaký jazyk použít. U cvičení 7 by bylo také možné probrat, jaké další informace by student „A“ mohl uvést (s kým a o čem se bavili, atd.). Rychlejší a šikovnější studenti potom můžou procvičovat delší rozhovory.

 

what-about-you-cv-6

what-about-you-cv-7

 

 

Make it funalien

Studenti se určitě rádi zapojí do aktivit, které jsou zábavné nebo v sobě nesou prvek soutěže.

Potřebujete procvičit fráze pro vyjádření porozumění?

make-it-funStudenti si můžou zahrát na mimozemšťany. Rozdělte studenty do skupin, maximálně po čtyřech, a řekněte jim, ať si představí, že jeden z nich je mimozemšťan, který přistál na Zemi. Umí sice anglicky, ale nerozumí ničemu kolem sebe. Mimozemšťan se bude ostatních ptát, jak se dělají různé jednoduché věci (např. How do I buy food?) a ostatní studenti se to budou snažit vysvětlit. Řekněte mimozemšťanům, že kdykoliv uslyší  nový pojem, budou žádat o vysvětlení a použijí danou frázi (např. Supermarket, what do you mean? I’m sorry, I don’t understand what money is.) Nastavte časový limit tak, aby každý student ve skupině mohl hrát mimozemšťana.

 

Introduce competitions

bubble-yes

Pokud se Vaši studenti zapojí do aktivit s větším zapálením, když hrají v týmech proti sobě, soutěžte. Pro ilustraci napište na tabuli odpověď: Yes, I do. Nechte studenty, ať vymyslí  vhodné otázky na tuto odpověď (např. Do you like football?). Potom třídu rozdělte do dvou skupin. Každá skupina si zvolí svého zástupce, který bude sedět zády k tabuli. Na tabuli napište odpověď (I love them!) a jednotlivé skupiny vytvářejí otázky, aby se jejich zástupce trefil do správné odpovědi na tabuli. Tým, kterému se to podaří jako prvnímu, dostává bod. Pokračujte s jinými zástupci a jinými odpověďmi (I can’t stand it. I don’t mind. It’s my favourite music.)

 

Mistakes happen

V neposlední řadě studentům v jejich boji se stydlivostí a neochotou mluvit před třídou pomůže prostředí, které vytvoříte. Prostředí s přátelskou atmosférou, kde chyby automaticky neznamenají špatnou známku, ale spíš inspiraci pro to, co je třeba více procvičovat. Na to, aby si na chyby zvykli a nebrali je pouze negativně, můžete studenty připravit i tím, že jim budete pouštět vox pop videa. V těchto videích se často objevují nejenom rodilí mluvčí, ale anglicky mluvící lidé z různých částí světa, kteří se sice občas nějakých nepřesností dopustí, ale na celkový dojem a porozumění to nemá vliv. Ukázku vox pop videa můžete shlédnout níže.

 

 

Velkou pomocí pro učitele angličtiny je učebnice, která nabízí nejenom zajímavá témata, ale také nápady na doplňkové aktivity zaměřené na mluvení. Takovou učebnicí je například učebnice Wider World od nakladatelství Pearson, vhodná pro studenty od 12 do 16 let, z níž byly použity příklady v tomto tipu do výuky.

 wider world banner

 

Přeji Vám studenty, se kterými je radost si povídat!

 

Mgr. Zuzana Pohlová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

zuzka

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson