V těchto dnech probíhá aktualizace webových stránek. Omluvte, prosím, zhoršenou dostupnost v některých hodinách.

Tipy do výuky

Nový školní rok je již v plném proudu, ale možná ještě čekáte a připravujete se na zahájení kurzů angličtiny pro veřejnost nebo individuální lekce, které učíte v jazykových školách. V tomto tipu do výuky se zaměříme na principy, které můžete uplatnit, abyste své (nejen) dospělé studenty motivovali k větší samostatnosti ve studiu angličtiny. Autonomie je dnes jedním z nejvíce skloňovaných témat ve vzdělávání, podívejme se tedy, jak na ni.

 

Výukové cíle

Každá lekce by měla mít jasně stanovený výukový cíl. Nespoléhejte na to, že si studenti přečtou cíl v učebnici sami, raději jej vždy v úvodu lekce nahlas zmiňte (na obrázku ukázka z učebnice Speakout Intermediate Plus). Nám jako lektorům stanovení cíle nejprve pomůže s plánováním lekce a studenti si následně v průběhu výuky uvědomí, k čemu jednotlivá cvičení slouží a kam směřují. Tímto postupem napomáháme našim studentům budovat sebevědomí v užívání jazyka. Lépe totiž vnímají, jaký dělají pokrok a co nového zvládají.

Jednotliví studenti si mohou cíle personalizovat a určit, co jim konkrétně daný cíl přinese. Např. cíl 2.1 Describe some genius invention někdo technicky zaměřený využije v práci, někdo jiný použije při popisu svého hobby apod. K výukovému cíli bychom se měli opět vrátit v závěru hodiny, například otázkou: ‘What can you do better now than at the start of the lesson?’

cile

 

Zpětná vazba

Poskytování zpětné vazby rozhodně není snadnou činností pro lektora, ale jedná se o velmi účinný nástroj, jak studenty motivovat. Jednoduchým trikem je vzapojení metody zvané Two stars and a wish, kdy zmíníte dva pozitivní prvky a přidáte jednu věc, která se dá zlepšit. Zpětná vazba by měla být vždytwo-stars-and-wish velmi konkrétní. Také je dobré podporovat tzv. peer feedback, kdy si studenti poskytují zpětnou vazbu zároveň, z této výměny potom těží obě strany.

 

 Flexibilita

Dejte svým studentům možnost volby, kdykoliv je to jen možné. Mnohé učebnice dnes umožňují flexibilní přístup k volbě témat, např. nová učebnice Roadmap nabízí nezávislé lekce, určení pořadí jednotlivých témat je tedy na Vás a Vašich studentech.

Dále si studenti mohou rozhodnout, zda chtějí pracovat jednotlivě, ve dvojicích nebo skupinkách (obrázek Vocabulary Projects cv.1 Speakout Intermediate Plus).

Také mohou rozhodnout, zda při vyplňování cvičení potřebují znát možnosti, nebo dokáží pracovat bez nich (obrázek cv. 2 B Speakout Intermediate Plus, v tomto případě, zda dokáží bez nápovědy popsat význam zvýrazněných slov).

 

vocabulary-project


answer-the-questions

 

 V neposlední řadě se snažte být flexibilní také Vy jako lektoři, studenti to jistě ocení. Určitě jste již někdy zažili situaci, kdy jste si připravili celou lekci, ale ve třídě nebyla správná atmosféra pro dané téma a studenti se zápalem hovořili o něčem úplně jiném. Byla taková lekce horší, než jste původně plánovali? Pokud se studenti bavili a získali nové znalosti, výsledek byl určitě pozitivní jak pro Vaše studenty, tak pro Vás. V podobných situacích je dobré mít připraven záložní plán, ať už to jsou komunikační kopírovatelné hry z učitelských příruček (již zmiňované učebnice Speakout 2nd edition a Roadmap jich mají velké množství), nebo třeba video na aktuální téma, o kterém můžete diskutovat. Zde je například  BBC video z učebnice Speakout 2nd Edition na téma globální oteplování:

 

 

Tento motivační tip do výuky bych ráda zakončila citátem:

 

‘The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.’

 

Přeji silnou motivaci Vám i Vašim studentům

Mgr. Jarmila Tomanová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Jarka kruh

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson