Hlavní informace

Roadmap

Koupit na e-shopu

Roadmap cover

8 úrovní | CEF A1 - C1 | NOVINKA 2019 DOLOŽKA MŠMT

Novinka roku 2019 pro výuku obecné angličtiny dospělých je unikátní svým flexibilním přístupem „dual track“. Struktura učebnice umožňuje učiteli personalizovat výuku dle potřeb studentů a zároveň minimalizuje čas na přípravu jednotlivých lekcí. Důraz je kladen na komunikační dovednosti, rozvoj slovní zásoby, výslovnost a funkční jazyk. Titul studenty motivuje k pokroku a plnění svých cílů.

 • Věková úroveň: 16 - 18 let, dospělí
 • Úrovně: A1 - C1
 • Počet hodin: 80–140 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 10 kapitol (z nichž každá obsahuje 3 základní části a sekci English in Action – fast track route, základní části lze vždy doplnit o další části rozvíjející jazykové dovednosti – extended route)
 • Autoři: Monica Berlis, Jonathan Bygrave, Hugh Dellar, Heather Jones, Andrew Walkley, Lindsay Warwick, Damian Williams

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků

Roadmap banner

 

 video-youtube-icon-png-1   Produktová prezentace k učebnici Roadmap

Zhlédnout

 

Metodika:

 • Unikátní přístup „dual track“ umožňuje volbu mezi základními lekcemi (fast track route), nebo rozšiřujícími lekcemi (extended route), které přímo obsahově navazují na lekce základní.   
 • Základní lekce
 • Rozšiřující lekce rozvíjí jazykové dovednosti a strategie: Develop your reading/listening/writing. Strategie jsou užitečné i pro přípravu ke zkouškám. 
 • Každá kapitola zahrnuje lekci English in Action s funkčními frázemi a jazykem pro nejběžnější komunikační situace, jejíž součástí jsou i reportážní videa.
 • V každé lekci jsou jasně stanovené učební cíle ve shodě s Global Scale of English (odkaz), na závěr každé kapitoly jsou sekce Check and Reflect ke zhodnocení vlastního pokroku.
 • Gramatika je prezentována v kontextu, formou tzv. řízeného objevování. Shrnutí a další cvičení jsou na konci učebnice v sekci Grammar Bank.
 • Slovní zásoba se zaměřuje na praktické využití v reálné komunikaci, fráze a kolokace. Na konci knihy je rozšiřující Vocabulary Bank.
 • Pick up and go lessons – snadné a rychlé plánování lekcí díky přehledné struktuře.
 • K učebnice je velké množství kopírovatelných aktivit navíc. 

Pro studenty:

Učebnice (Student´s Book)

roadmap students book

 • Každá z deseti kapitol učebnice se skládá ze tří základních lekcí, které je možné rozšířit o tři další lekce rozvíjející dovednosti, jako jsou poslech, porozumění textu a psaný projev.
 • English in Action v každé kapitole představuje funkční jazyk a využívá videoklipy a pracovní listy.
 • V každé základní lekci vede gramatika, slovní zásoba a výslovnost k mluvenému úkolu založenému na vzdělávacích cílech GSE.
 • Stránky Check and reflect na konci každé kapitoly pomáhají ukázat studentům, jak moc se zlepšil jejich mluvený projev.
 • Vocabulary Bank poskytuje rozšíření některých klíčových slovních spojení v každé kapitole a zaměřuje se na důležité oblasti, jako jsou vytváření slov, kolokace atd.
 • Klíčové jazykové prostředky jsou představeny spolu s odkazem na Grammar reference roadmap mobile appa procvičování na konci knihy.
 • Audio a video nahrávky, skripty, přehledy slovní zásoby jsou dostupné online.

Mobilní aplikace (Mobile Practice App)

Procvičování gramatiky a slovní zásoby v mobilní aplikaci pomáhá studentům upevnit látku probranou v učebnici i mimo výuku.

 

roadmap workbook

Pracovní sešit (Workbook)

Dodatečné procvičování v pracovním sešitu vhodně doplňuje výukový materiál v učebnici. Pracovní sešit dále obsahuje cvičení na gramatiku, slovní zásobu a funkční jazyk, dodatečné praktické aktivity z oblasti porozumění textu, psaného projevu a poslechu. Klíč ke cvičením na konci pracovního sešitu umožňuje studentům zkontrolovat si své odpovědi.

Online pracovní sešit (MyEnglishLab)

Cvičení a aktivity z pracovního sešitu v digitální podobě umožňují studentům práci kdekoli s přístupem k internetu, učitelům poskytuje snadný management třídy, zadávání úkolů a automatické známkování. Digitální forma pracovního sešitu šetří čas a je uživatelsky přátelská pro studenta i učitele.

 

Pro učitele:

Metodická příručka (Teacher’s Book)

Celá řada podpůrných materiálů obsažených v metodické příručce pomáhá učitelům dostat z kurzu skutečné maximum.

roadmap teachers book

 • Učitelské poznámky pro každou kapitolu s úvodními aktivitami, alternativními návrhy, nápady na to, jak si poradit se záludnými jazykovými prvky, poznámkami ke kultuře apod.
 • Tipy do výuky využitelné ve třídách studentů se míšenými schopnosti, při výuce gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti, při využití videa v hodinách apod.
 • Kopírovatelné pracovní listy na procvičení gramatiky a slovní zásoby
 • Audio a video skripty, přehledy slovní zásoby a klíč se správnými odpověďmi
 • Kopírovatelné portfolio GSE pro studenty sloužící k doplnění a ilustraci, s příklady dokončených úkolů, výsledků testů atd.
 • Soubor testů – po každé lekci, v polovině a na konci semestru, s audio skripty a klíčem správných odpovědí

Digitální zdroje pro učitele (Teacher‘s Digital Resources)

Součástí metodické příručky pro učitele je přístupový kód na Pearson English Portal, kde najdete:

 • Učitelské poznámky (z metodické příručky)
 • Kopírovatelné pracovní listy pro každou kapitolu v učebnici, s učitelskými poznámkami a klíčem správných odpovědí – devět extra materiálů ke každé kapitole
 • Audio a video nahrávky pro využití v hodinách
 • Soubor testů (PDF a Word dokumenty) s klíčem správných odpovědí a audio nahrávkami:
  • Rozřazovací test k umístění studentů do správné skupiny
  • Testy k jednotlivým kapitolám: gramatiky, slovní zásoba, funkční jazyk
  • Pololetní test: gramatiky, slovní zásoba, funkční jazyk a dovednosti
  • Závěrečný test: gramatiky, slovní zásoba, funkční jazyk a dovednosti

 Prezentační nástroj (Presentation Tool)roadmap portal

Je dostupný na Pearson English Portal. Přístupový kód na Pearson English Portal najdete v metodické příručce.

 • Plně interaktivní verze učebnice a pracovního sešitu s integrovanými audio a video nahrávkami
 • Režim plánování (zahrnuje poznámky učitele) a režim výuky
 • Snadná navigace prostřednictvím stránky knihy a hladký „průchod“ lekcí
 • Hry

 

 RECENZE K UČEBNICI 

notes-small

Učebnice jsou super, jsem ráda, že jsme je nakonec zvolili. Mají logické uspořádání, dobře rozvíjí slovní zásobu. Dobře se s nimi pracuje i v rámci konverzace - cvičení je možné přizpůsobit potřebám studentů. Jsem s nimi velmi spokojena. Nevýhodu spatřuji pouze v dlouhé dodací době.

Lingua Centrum jazyková škola

 

notes-small

Témata v učebnici Roadmap jsou nápaditá a studenty většinou zaujmou. Učebnice mi vyhovuje čím dál víc. Lze ji bez problémů používat u online výuky, což jsem v tomto období velmi ocenila. Líbí se mi i kategorie Resources a Videa s Worksheety.

Roadmap jsem ocenila obzvláště teď v době nouzového stavu, kdy ji jde krásně používat u online výuky. Takže přestože jsem měla původně k této učebnici malinký odstup, teď si mne již opravdu získala. :-)

Obchodní akademie Český Těšín

 

notes-small

Určitě bychom učebnici doporučili, zejména na odborných středních školách, a to z důvodu způsobu zacházení s mluvnicí a díky personalizaci učiva. Je relevantní pro MZ, ale s nutností rozšiřovat slovní zásobu na potřebnou úroveň. Cílené maturitní dovednosti např. k ÚZ není nutné mít v učebnici, takže je nepostrádám – lze je nacvičit s jinými zdroji (např. popis obrázku pomocí PL z předchozích MZ).

Denisa Vojáčková Grymová, OA a SOŠL Opava

 

notes-small

A very nice new way to keep the students interested. Topics are very applyable and fun to work with. Graphics look nice and tight. So I would definitely recommend the books to other teachers.

Emiel Buitendijk, MAGIC SCHOOL s.r.o., Náchod