Hlavní informace

New Success

Koupit na e-shopu

NEWSUCCESS

4 úrovně | CEF A1 - B2+ | ŠVP DOLOŽKA MŠMT

Tvůrci této učebnice vychází z toho, že studenti jsou v tomto věku na vrcholu svého kognitivního rozvoje a chtějí se dozvídat o světě. Jsou to mladí dospělí, kteří stojí o nezávislost nejen v učení a jsou otevření používání nejnovějších technologií. New Success nabízí testovací a evaluační systém i důkladnou přípravu na maturitní zkoušku.
 • Věková úroveň: 15 - 20 let, studenti středních škol
 • ÚrovněElementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate
 • Počet hodin: 90 - 120 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 12 lekcí

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků

new-success banner

Výhody New Success:

 • 12 tematických lekcí (každá o osmi stranách)

 • Každá lekce zřetelně rozdělená do sekcí – (Grammar and Listening, Reading and Vocabulary, Vocabulary, Listening and Speaking, Writing)

 • Opakování ke zkouškám v každé druhé lekci

 • Sekce Culture Shocks – lekce představující různé aspekty britské kultury

 • Slovníček s fonetickým přepisem

 • Active Book – digitální verze knihy pro studenty doplněná veškerým audiem, videem a interaktivními aktivitami

Obecné pozitivní rysy:

 • Moderní současná angličtina

 • Bohatý výčet komponent zahrnuje i Testing and Evaluation Book, Test Master CD ROM, DVD a DVD workbook

 • Cvičení jsou přizpůsobena rozdílným jazykovým úrovním studentů v jedné třídě

 • Vyvážená struktura dovede studenty k úrovním B1 a B2

 • Pracovní sešity úzce navazují na učebnice

 • Exam Strategies - nadstandardní výklad zkouškových strategií a dovedností

 • Témata využitelná v praktickém životě a zároveň zajímavá pro věkovou skupinu 14-20 let

 • Detailní návod na psaní formálních i neformálních textů

 • Součástí pracovního sešitu je i Audio CD - rozvíjí a upevňuje poslechové dovednosti i v domácím prostředí

 • Přátelský k učiteli - Teacher´s Support Book poskytuje kvalitní zázemí - detailně rozpracované přípravy, vypracovaná motivační cvičení, doplňující informace k probírané látce, přepisy nahrávek s jasným vyznačením pozice na CD, klíče, bohatý zdroj fotokopírovatelných aktivit

Podpora pro učitele:

 • Přehledné plány a jasné pokyny na vedení hodin šetří čas

 • Pomoc při evaluaci, hodnocení testů a plánování sylabů

 • Hotové editované testy s výsledky na Test Master CD-ROM

 • Fotokopírovatelné materiály pro rozmanitost hodin

 • Dostatek komponentů - audio, DVD, CD ROM

 • Podpora na www.pearsonlongman.com/success

 • Rychlá nápověda - informace, kde najdete klíč, tapescripty, jak používat CD ROM apod.

 

Komponenty:

 • Učebnice pro studenty + ActiveBook
 • Pracovní sešit s audio CD pack 

 • Class audio CD

 • Učitelská příručka + DVD-Rom pack

 • Active teach