Hlavní informace

Discover English

Koupit na e-shopu

DISCOVERENGLISH

5 úrovní | CEF A1 - A2/B1 | DOLOŽKA MŠMT

Discover English je řada učebnic angličtiny pro 2. stupeň ZŠ, která byla speciálně připravena pro české školy na základě rozsáhlého průzkumu mezi učiteli v celé ČR.
 • Věková úroveň: 9 - 15 let
 • Počet hodin: 80 - 120 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 8 plus úvodní konsolidační lekce

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků

FB 1200x600 Discover English-3

Výhody Discover English:

Vydáno přímo pro český trh:

 • Slovní zásoba s českým překladem a výslovností na konci WB pro každou lekci

 • Výborný přehled gramatiky v češtině na konci WB pro každou lekci

 • Zadání cvičení v češtině ve WB (DE 1 a DE 2)podle někoho nejsou úplně nutná, ale velmi přínosná pro slabší skupiny, jinde je hodnotí kladně

 • Srozumitelnost i pro děti s poruchami učení

 • Každý díl DE lze probrat za 1 školní rok

 • Návaznost na jakoukoli učebnici používanou na 1. Stupni

 • Připravený ŠVP ke stažení

 • Učebnice uvedená v Seznamu učebnic Schvalovací doložkou MŠMT 

Hodnocení Mgr. Ludmily Balíkové

Obecné pozitivní rysy:

 • Výborná grafická stránka, moderní obsah

 • Podpora písniček, projektů, tvoření webových stránek, pěkné texty a aktuální jazyk

 • Zdařilá metodická příručka se zmenšenými stránkami studentské učebnice

 • Možnost projít učebnici za rok i se 3-mi hodinami týdně

 • Připravené sebehodnocení a shrnutí nabytých dovedností

 • Spojení tradiční a moderní výuky

Průvodní slovo autorky Izabelly Hearn:

 

Komponenty:

 • Učebnice pro studenty
 • Pracovní sešit s CD Romem
 • Metodická příručka pro učitele s Test Mastrem na CD Romu
 • Audio CD
 • Interaktivní software „Active Teach“ s interaktivním DVD pro úroveň 1-3
 • Obrázkové karty/80 kusů pro úroveň 1/

Active Teach - Video Guide: