Tipy do výuky

Leden bývá ve škole plný písemek a zkoušek, v napětí jsou žáci i rodiče. Ani pro nás učitele to není snadné období. Jako kdyby po klidných vánočních svátcích náhle přišlo zemětřesení.

Abychom zjistili, co se žáci naučili, můžeme použít nejen testy a individuální zkoušení, ale i jiné formy a metody. Vyžadují sice od nás, učitelů, více času, ale žákům dávají větší možnost se rozvíjet.

Zábavnější metody opakování a hodnocení atmosféru ve třídě uvolňují a i žáci, jenž jsou zkouškami stresováni, se dokáží lépe zapojit do činnosti ve třídě.

 

Tvorba pracovních listů

check

Rozdělte žáky do skupin a řekněte jim, aby vytvořili pracovní list pro spolužáky z jiné skupiny. Na jedné z vyučovacích hodin žáci tvoří různé úkoly na opakování. Na další hodině si žáci pracovní listy vymění a odpovídají písemně na otázky. Do pracovních listů žáci mohou zařadit i tvořivější úkoly, například různé křížovky, doplňovačky a podobně. Úkoly ve cvičeních se však musí vázat k probranému učivu. Vypracované pracovní listy opraví ta skupina, která pracovní list připravila.

Vzájemné zkoušení skupin

Další metodou může být vzájemné zkoušení jednotlivých skupin. Za určitý časový limit si každá skupina připraví několik otázek s opakováním pro jinou skupinu. Otázky napíší na papír a potom si je navzájem vymění. Členové skupin si v časovém limitu připraví odpovědi. Potom je ústně odprezentují před třídou.

V průběhu cvičení si žáci dokážou vzpomenout na mnoho věcí, které v uplynulém období k danému tématu probrali. Podvědomě hledají řešení, které potřebují pro vypracování odpovědí a tím si zopakují vše, co potřebují. Aktivita je velmi dobrou reflexí i pro učitele. Mohou přemýšlet například nad tím, které otázky byly vysloveny nejčastěji, na které otázky si žáci nevzpomněli vůbec a na které reagovali nejlépe.

Running dictation

running2Tato hra je vynikající na opakování gramatických struktur, slovní zásoby nebo témat. Rozdělte žáky do dvojic či malých skupin. Rozmnožte text diktátu podle počtu skupin a připevněte ho na stěnu nebo na nástěnku ve třídě. Jeden žák ze skupiny potom běží k textu, přečte si ho a pokusí se zapamatovat si jednu větu, kterou poví ostatním ve své skupině a ti ji zapíší.  Potom další žák běží přečíst si následující větu. Žáci pokračují, dokud text nedokončí. Následně si skupiny vymění svoje diktáty a zkontrolují, kolik chyb udělaly.

 teacher-girlŽáci jako učitelé

Rozdělte žáky do dvojic či skupin. Každé skupině přiřaďte jednu probranou lekci z knihy. Žáci udělají malou prezentaci, ve které vysvětlí klíčové body lekce.  Žáci mohou hlasovat pro nejlepší, nejužitečnější prezentaci. Tento úkol může být užitečný pro žáky před ústním zkoušením nebo písemnou prací.

 

Mimo hodnocení žáků bychom jim měli dát možnost i k sebehodnocení. Sebereflexe a sebehodnocení podněcujeme žáky k větší zodpovědnosti za vlastní proces vzdělání.  Nejefektivnější je nacvičovat sebehodnocení už od prvního ročníku, aby si na tento proces žáci zvykli. Nestačí, aby žák řekl, vím – nevím nebo rozumím – nerozumím. Vždy je třeba analyzovat příčiny, uvést způsoby, které jim pomáhají zlepšit se. Důležitá je i pochvala s konkrétním vyzdvihnutím toho, co je pozitivní. Nápady, jak pojmout sebehodnocení žáka na prvním stupni ZŠ, najdete v učebnici Poptropica English (Pearson).

Poptropica banner poptropica-road

 

Sebehodnocení může mít více forem. Žák může hodnotit svůj výkon nebo výkon spolužáků. I učitel na konci hodiny může zhodnotit svůj výkon. :-) Díky této technice si dělají průběžný přehled o tom, v čem se jim daří více a v čem méně a zároveň učí své žáky, jakým způsobem mají přemýšlet o své práci. Pro všechny je zpětná vazba mimořádně důležitá, protože pomáhá v pokroku.

V řadě učebnic Wider World (Pearson) je dostatečné množství příležitostí a možností k sebehodnocení žáků.

wider-world-british-covers

Klikněte pro zvětšení:

self-assessment

 

 A na závěr ještě jedna myšlenka.

„Učení není jen nějaká povinná vojenská služba. Učení by mělo být radostí z objevování, ale i tréninkem odvahy, trpělivosti, zodpovědnosti, úsilí. Důležitý je proces, číslo je jen okrasa.“

Z praxe je však zřejmé, že známkování jako takovému se vyhnout (zatím) nedá.

Přeji Vám i Vašim žákům úspěšné ukončení 1. pololetí.

Vaše metodička

Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Judita foto

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson