Tipy do výuky

Určitě jste už slyšeli, že nastanou změny u Cambridge zkoušek A2 Key, A2 Key for Schools, B1 Preliminary a B1 Preliminary for Schools. Zkoušky se pravidelně aktualizují na základě nejnovějších výzkumů v oblasti jazykového vzdělání a výuky. Zároveň se dbá na to, aby zkoušky zůstaly relevantní pro potřeby škol a studentů.

 

Nové formáty zkoušek se začnou používat od ledna 2020 a mezi tyto změny patří:

grades

 • nové a aktualizované úkoly u všech testů
 • lepší sladění mezi zkouškami, kvůli jasnějšímu postupu od jedné zkoušky k další
 • nový způsob vykazování známek

 

Writing - B1 Preliminary a B1 Preliminary for Schools

U zkoušek B1 Preliminary a B1 Preliminary for Schools došlo k poměrně velké změně, části „Reading“ a „Writing“ byly rozděleny.

 • V části „Writing“, v prvním úkolu, mají kandidáti nově napsat odpověď na email o přibližně 100 slovech. V předešlých letech se psala zpráva o přibližně 35 slovech.

Kandidáti dostanou v zadání email s poznámkami a musí napsat odpověď tak, aby v ní byly zahrnuty odpovědi na všechny poznámky.

Zadání tedy vypadá takto: 

Gold Preliminary s78 c2

Jakým způsobem by se dali studenti na tento typ úkolu připravit? 

V emailu se píše o sportovním festivalu, studenti tedy mohou pracovat ve dvojicích nebo skupinkách a sepsat seznam sportů, které dělají nebo sledují v televizi. Dále mohou téma postupně rozvést, například jaký sport je nebezpečný, nebo který by si chtěli vyzkoušet.

race1

 

Můžete také téma uvést pomocí soutěže „vocabulary race“. Skupiny mají za úkol napsat v časovém limitu slova, která jsou spojená se sportem. Po časovém limitu se slova porovnají a můžete je obodovat tak, že za slovo, které mají všechny skupiny, není žádný bod, pokud má některé slovo několik skupin, ale ne všechny, dostanou 1 bod a 5 bodů dostane skupina za slovo, které nikdo jiný nemá. 

 

Gold Preliminary s78 c3Při psaní odpovědi je důležité reagovat na všechny poznámky a do odpovědi je zahrnout. To je také dobré nejdříve se studenty nacvičit. Začneme první poznámkou, kde má student navrhnout, který sport má Emi vyzkoušet na festivalu. Studenti mohou použít výrazy, které jsou v angličtině běžné pro udělování rad a vytvořit několik vět:

 

Jiný způsob, jak se studenty odpovědi na jednotlivé poznámky procvičit je, že studenty rozdělíte do čtyř skupin. Každá skupina zpracuje jednu poznámku. Společně vytvoří několik vět, které by se daly do odpovědi uvést. Aby věty byly delší, připomeňte studentům, aby používali spojky a další slovní druhy, jako příslovce, přídavná jména, atd. Poté věty napište na tabuli a společně je se studenty projděte, doplňte, či pozměňte.

 Při procvičování psaní, je určitě důležité dát studentům modelový text, podle kterého se budou ve svých odpovědích řídit. Je dobré také modelový text rozebrat a říct si, zda obsahuje vše, co má, včetně správné gramatiky, pravopisu a dalších náležitostí, které neformální email má mít.

Ukázka: (klikněte na obrázek pro zvětěšení)Gold Preliminary s78 c4

A nyní je čas, aby studenti podobný úkol zpracovali sami:

Gold Preliminary s78 c7

 

Listening – B1 Preliminary a B1 Preliminary for Schools

 • Další změna je v části „Listening“, kde úkol 2 zní: „Poslechněte si 6 rozhovorů a vyberte správnou možnost A, B nebo C.“ Zde se jedná o na sobě nezávislé rozhovory, kde lidé vysvětlují své pocity a postoje.

Příkladem nového zadání u poslechu je:

 

Gold preliminary 4-1 Gold preliminary 4-5

 

U poslechů samozřejmě platí, že čím více studenti poslouchají a poslech procvičují, tím lépe rozumí. Příprava před samotným poslechem je ale také důležitá. Nechte studenty, ať si přečtou zadání jednotlivých úkolů a před tím, než se podívají na možnosti, ať si zkusí představit možné odpovědi. Jaké výrazy a klíčová slova očekávají, že se v rozhovoru objeví? 

Co kdyby si studenti zkusili rozhovor připravit, podle toho, co od rozhovoru očekávají?

Poté se podívejte na možnosti a požádejte studenty, ať podtrhnou klíčová slova. Lidé v rozhovoru pravděpodobně použijí synonyma,  toho by si studenti před podobným typem poslechového cvičení měli být vědomi, a měli by se pokusit se na některá synonyma přijít. 

 

Speaking - B1 Preliminary a B1 Preliminary for Schools

 • V části „Speaking“ došlo pouze k menším změnám, které zkoušku mají svým formátem přiblížit ke zkoušce B2 First. Studenti možná ocení, že už například nemusejí hláskovat své jméno při představování se.

„Speaking“ obsahuje čtyři části, včetně popisu obrázků. Nově ale tyto obrázky nejsou tematicky propojeny. Kandidáti mají za úkol popsat, co lidé na obrázcích dělají, kde jsou, jejich pocity, atmosféru, výzdobu, počasí a další detaily.

Často se stává, že studenti popíší, co lidé dělají a poté dále nevědí, co ještě o obrázku říct. Zde opět platí, že čím více procvičujeme, tím snadnější to u zkoušky pro studenty je.

Jak tedy studenty rozmluvit?

my-room

 1. Ukažte jim obrázek, který na první pohled není moc obsáhlý.
 2. Začněte „memory game“ – nechte studenty se minutu na obrázek dívat a potom napsat co nejvíce věcí, které si z obrázku pamatují.
 3. V další fázi můžete použít otázky. Buď otázky připravíte pro studenty Vy, nebo studenti ve skupinách připraví otázky svoje.
 4. Příklady otázek k tomuto obrázku jsou:

  Is this a boy´s or girl´s room? Why do you think so?
  Whose room is it? What can you tell about the person who
  lives there?
  What are the three most important objects in this room?
  What would you like to change in this bedroom?

 5. Poté můžete pokračovat s osobními otázkami:

How is your room different from this one?
Do you keep your room tidy?Who helps you keep it tidy?
What is the first thing you do when you get into your room?

Tady je důležité, aby studenti odpovídali na otázky obšírně, ne pouze jedním slovem nebo krátkou větou. Ukažte jim, jak rozvíjet rozhovor pomocí „follow-up“ otázek, kdy studenti navzájem reagují na to, co řekl ten druhý a kladou další doplňující otázky k tématu.

aks-follow-up-questions

Studenti mohou pracovat ve dvojici nebo v „otevřených“ dvojicích, kdy se baví s jedním studentem a odpovědi potom porovnávají s jiným. Nebo mohou chodit po třídě a partnery střídat.

Takový typ cvičení je vhodný jednak na procvičení úkolu, který se objeví v ústní části zkoušky, ale také rozvíjí komunikaci, tvořivost, spolupráci a kritické myšlení.

 

Pro přípravu studentů ke zkouškám je vhodné použít knihy, které jsou k tomu přímo určeny. Nové tituly na změny reagují a nové typy úkolů už obsahují. Dnešní ukázky byly použity z knih Gold New Edition a Gold Experience. Více informací o titulech najdete ZDE.

V dnešním tipu do výuky jsem se zaměřila na některé změny u zkoušek B1 Preliminary a B1 Preliminary for Schools. U této zkoušky jsou také změny v části „Reading“. Podrobné informace, včetně těch o změnách u zkoušek A2 Key, A2 Key for Schools, můžete najít na stránkách ZDE.

 Přeji Vám pilné a zvídavé studenty a Vašim studentům úspěch u budoucích zkoušek.

Mgr. Zuzana Pohlová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

zuzka

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson