Hlavní informace

Our Discovery Island

Koupit na e-shopu

ODI 1

6 úrovní | CEF A1 - A2 |DOLOŽKA MŠMT

Řada učebnic pro 1. stupeň ZŠ, se kterou se stává učení angličtiny dobrodružstvím.

 • Věková úroveň: 6 - 10/11 let
 • Počet hodin: 80 - 90 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 8 lekcí

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků

ODI capital 

Vítejte ve světě Our Discovery Island, který zaujme každého žáka ve 21. století.

Our Discovery Island je přelomovou učebnicí, která kombinuje tradiční výuku anglického jazyka s využitím moderních online technologií. Zatímco jsou děti prováděny sympatickými hlavními postavami učebnice Our Discovery Island po tajuplných ostrovech a pomáhají jim luštit záhady, učí se prostřednictvím rozmanitých aktivit anglicky. Žáci si mohou opakovat angličtinu i mimo školní lavice. Zábavná hra jim umožňuje bavit se, objevovat, tvořit a používat angličtinu v prostředí, které je pro ně přirozené.

Ucelená výuka

Výuka

Výsledky

Online dobrodružství na tématických ostrovech rozvíjí kognitivní, emocionální a sociální dovednosti žáka jako celku. Spojení s každodenním životem prostřednictvím mezikurzních spojení a autentických textů ponoří studenty do výuky angličtiny. Vedené komunikace, spolupráce, zábavné postavy a zajímavé příběhy motivují studenty a učí angličtinu více vzrušující než kdy předtím.

 

 

ODI drak

Our Discovery Island Online World

Our Discovery Island má svůj online svět, který tematicky přímo navazuje na příběh učebnice. Děti tak mohou rozšířit svoje studium i mimo vyučovací hodinu. Prostředí online světa jim poskytuje možnost si hrát, objevovat, tvořit a přicházet do kontaktu s angličtinou v bezpečeném digitálním prostředí, které je pro ně přirozené. Online svět můžete navštívit zde.

 

         

 

Řada učebnic Our Discovery Island je vhodná pro učitele, kteří:ODI girl

 • chtějí zapojit všechny své mladé studenty do výuky angličtiny
 • pracují s aktivitami, aby se ujistili, že se děti uči a pamatují si novou slovní zásobu a nové informace
 • ve třídě se jim těžko vysvětluje gramatika
 • mají žáky, kteří rádi používají počítač,a proto chtějí do výuky začlenit tuto zábavu, ale vzdělávacím způsobem
 • rádi přinášejí do třídy zábavné hodiny, ale stále udržují studenty soustředit se
 • chtějí podávat informace o pokroku svých žáku rodičům

 

Komponenty:

Kurz Our Discovery Island obsahuje řadu učebních materiálů jak pro studenty, tak pro učitele. Řadu učebnic Our Discovery Island lze dále doplnit tituly Pearson English Kids Readers, ve kterých se objevují postavičky z učebnic.

Pro Studenty

Pupil´s Book

Activity Book

 

 

 

Pro Učitele

Teacher´s Book

Class CD

Active Teach

 

 

Doplňkové materiály

DVD

Flashcards

Story cards

Posters

 

 

 

Názory odborníků k Our Discovery Island

Posudek ministerstva školství, Mgr. Jana Davidová:

„Jedná se o moderně koncipovaný kurz anglického jazyka, který obsahuje všechny v současné době efektivní komponenty zkvalitňující výuku."

„Metodické příručky jsou velmi dobře zorganizovány – jsou zde detailně popsány lekce i s barevnými zmenšenými stranami z učebnic. Jsou zde řešení, přehledně uspořádané metodické pokyny, seznamy klíčových slov – základní slovní zásoba pro použití obrazových karet. Na konci metodické příručky je k dispozici evaluační sada pracovních listů pro žáky, kopírovatelné karty se slovíčky, seznamy doporučených pokynů.“

 

Posudek ministerstva školství, Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.:

„Hlavními přínosy učební sady jsou:

 1. důraz na komunikativní pojetí jazyka

 2. autenticita a pestrost textů i aktivit

 3. dobrá návaznost mezi díly, zařazování průběžného opakování

 4. multikulturní rozměr

 5. mezipředmětové vztahy (možnost uplatnění metody CLIL)

 6. možnosti využití technologií pro výuku nebo samostatnou práci

 7. bohatá výbava a podpora pro vyučující (včetně podkladů pro komplexní hodnocení výsledků žáků)“